Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44535
   


Автор запитання: Олена із міста: Кременчук :: Запитання: 39752  
Олена запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласка, підібрати інформацію до курсової роботи з Методики викладання фізкультури на тему: "Прийоми гри в настільному тенісі". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Олено!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
1. Годлевський, П. М. Елементи настільного тенісу в тренувальних заняттях самозахистом [Електронний ресурс] / П. М. Годлевський, В. Ф. Пінчук // Психолого-педагогічні основи гуманізації навчально-виховного процесу в школі та ВНЗ : зб. наук. пр. – Рівне, 2013. - Вип. 2 (10). - С. 242-247. – Режим доступу: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Ppog_2013_2_34.pdf.
2. Дєльцов О. І. Методика навчання гри у настільний теніс : навч. посіб. / О. І. Дєльцов, В. О. Шуба ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Дніпропетровськ : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2013. - 51 с.
3. Зюзь В. М. Вдосконалення цільової точності та змісту навчально-тренувального процесу спортсменів-тенісистів 8 - 14 років [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / В. М. Зюзь ; Харк. держ. акад. фіз. культури. - Харків, 2011. - 20 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2011/11ZVMSTR.zip.
4. Книжка молодого вчителя фізичної культури : навч. посіб. / В. Г. Папуша [та ін.] ; за заг. ред. В. Г. Папуші. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 364 с.
5. Коваль О. П. Термінотвірні процеси у підмові настільного тенісу [Електронний ресурс] / О. П. Коваль // Мова і культура. - 2011. - Вип. 14, т. 8. - С. 132-140. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mik_2011_14_8_23.
6. Коломійцева О. Настільний теніс як засіб розвитку координаційних здібностей студентів коледжу / О. Коломійцева, Я. Радченко // Слобожан. наук.-спорт. вісн. - 2012. - № 5, ч. 1. - С. 16-19.
7. Марусин В. Ю. Настільний теніс для всіх / В. Ю. Марусин. – Харків : Здоров'я, 1991. – 112 с.
8. Настільний теніс : перший р. навчання : метод. посіб. / А. А. Ребрина [та ін.] ; Інститут інноваційних технологій і змісту освіти ; Хмельницький національний університет ; Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. - Київ : Літера, 2010. - 143 с. : іл. - (Фізична культура в школі).
9. Пітин М. П. Місце теоретичної підготовки в системі багаторічного вдосконалення спортсменів у настільному тенісі [Електронний ресурс] / М. П. Пітин // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві. - 2013. - № 1. - С. 353-358. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2013_1_88.
10. Прокопенко К. В. Характеристика впливу засобів настільного тенісу на рівень фізичної підготовленості учнів молодших класів [Електронний ресурс] / К. В. Прокопенко // Теорія та методика фізичного виховання. - 2012. - № 6. - С. 35-39. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/TMFV_2012_6_7.
11. Основи техніки гри в настільний теніс : навч. посіб. / уклад.: І. В. Курка, В. І. Музика ; Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. - Чернівці, 2010. - 52 c.
12. Ребрина А. А. Настільний теніс : другий рік навчання : метод. посіб. / А. А. Ребрина, Г. А. Коломоєць, В. В. Дерев’янко ; Ін-т інновац. технологій і змісту освіти, Хмельниц. нац. ун-т. - Київ : Літера, 2010. - 142 c. - (Фіз. культура в шк.).
13. Соловей О. Ефективність використання елементів техніки гри у змагальній діяльності спортсменів у настільному тенісі [Електронний ресурс] / О. Соловей, І. Мицак // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2012. - № 1. - С. 170-173. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2012_1_34.
14. Соловей О. Формування техніки гри на етапі початкового навчання в настільному тенісі школярів 8-9 років [Електронний ресурс] / О. Соловей, О. Набибко // Спортивний вісник Придніпров'я. - 2015. - № 3. - С. 137-141 . - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/svp_2015_3_27.
15. Улізько В. М. Настільний теніс в системі фізичного виховання : навч. посіб. / В. М. Улізьмо ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2010. - 216 c.
16. Улізько В. М. Оцінка функціонального стану кваліфікованих спортсменок, які спеціалізуються з настільного тенісу в річному циклі підготовки [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / В. М. Улізько ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. - Київ, 2008. - 19 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2008/08uvmrcp.zip.
17. Фізична культура в школі : метод. посіб. : 5-11 кл. / за заг. ред. С. М. Дятленка. - Київ : Літера, 2011. - 367 с.
18. Чиченьова О. М. Застосування комплексних імітаційних вправ у методиці навчання технічного прийому накат справа [Електронний ресурс] / О. М. Чиченьова // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Філософія. Психологія. Педагогіка. - 2013. - № 3. - С. 61-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKPI_fpp_2013_3_11.

.: Розділ: Фізкультура. Спорт :: 12.11.2016 21.21.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.239648 seconds