Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45729
   


Автор запитання: Орися із міста: Львів :: Запитання: 42867  
Орися запитує:
Доброго дня! Допоможіть будь ласка знайти інформація для написання магістерської роботи "Векторно-координатне задання деяких перетворень площини і простору. Перетворення симетріїпростору в задачах."
Наша відповідь:
Доброго дня, Орисю! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Аналітична геометрія та лінійна алгебра : навч.-метод. посіб. : у 3 ч. Ч. 1 / Волинський національний університет ; уклад. В. Я. Ілляшенко, В. М. Кремінь. - Луцьк : Вежа, 2008. - 152 с.
Аналітична геометрія. ч. 2. Навчально-методичний посібник / укл. Ю. В. Яременко, Л. І. Лутченко – Кіровоград : “Антураж А”, 2005. – 116 с. Понарин Я. П. Неевклидовы геометрии с аффинной базой / Я. П. Понарин. – Киров : Кировский государственный педагогический институт имени В.И. Ленина, 1991. - 121с
Гусєв В. Збірник задач з геометрії : 5-9 кл. : навч. посіб. : 2200 задач / В. Гусєв ; пер. з рос. мови за ред. В. О. Тадеєва ; худож. Р. Р. Крамар. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2007. - 463 с. : іл.
Кадубовський О. Аналітична геометрія. Частина І: Елементи векторної алгебри. Метод координат на площині та в просторі: навчальний посібник / О. Кадубовський, О. Кадубовська, Л. Плесканьова. – Видання 2-е, виправлене та доповнене. – Слов’янськ, 2010. – 84 с.
Овчинников П. Вища математика. У 2 ч. : підруч. для студ. Ч. 1 : Лінійна і векторна алгебра. Аналітична геометрія. Вступ до математичного аналізу. Диференціальне і інтегральне числення / П. Овчинников, Ф. Яремчук, В. Михайленко ; За заг. ред. П.П.Овчинникова; Пер. з рос. П. М. Юрченко. - 3-тє вид., випр. - Київ : Техніка, 2003. - 600 с.
Яковець В. Аналітична геометрія : навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. : до 200-річчя Ніжин. пед. ун-ту ім. М. В. Гоголя / В. Яковець, В. Боровик, Л. Ваврикович. - Суми : Університетська книга, 2004. - 294 с. : іл.

.: Розділ: Математика :: 23.02.2019 16.13.34 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.234349 seconds