Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44703
   


Автор вопроса: Валерія из города: Київ :: Вопрос: 42908  
Валерія спрашивает:
Добрий день! Допоможіть підібрати літературу на тему філософська творчість В. А. Малахова.
Наш ответ:
Доброго дня, Валерія!
Перегляньте наступні джерела:
Андрущенко В. П. Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів / В. П. Андрущенко // Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 5-17.
Малахов В. Cogito: етичні альтернативи / В. Малахов // Вимога раціональності. Спадщина Р. Декарта у світі сучасної культури. - Київ : Укр. філософський фонд. - 1996. - 100 с.
Залужна А. Є. Світоглядно-антропологічні тенденції духовно-моральних пошуків у вітчизняній філософії другої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. Є. Залужна // Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/33451/74-Zaluzhnaya.pdf?sequence=1.
Малахов В. До методології дослідження вітчизняної філософської думки 60-80-х рр. XX ст. [Електронний ресурс] / В. Малахов // Наук. записки НаУКМА. - Т. 20: Філософія та релігієзнавство. – 2002. - С. 30-32. – Режим доступу: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/8976/Malakhov_Do_metodolohiyi_doslidzhennya_vitchyznyanoyi.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
Малахов Віктор Аронович : біобібліогр. покажч. / уклад. О. Є. Лукашук ; авт. вступ. ст. М. В. Попович. – Київ, 2009. – 28 с. – ( Сер.: “Вчені НАН України”). – Режим доступу: https://www.filosof.com.ua/Biobiblio/MALAHOV.pdf.
Мошенець В. А. Історико-філософські трансформації особистісності філософствування [Електронний ресурс] : автореф. дис. …канд.. філософ. наук : 09.00.05 / В. А. Мошенець. – Київ, 2012. – 40 с. - Режим доступу: https://mydisser.com/dfiles/38662467.doc.
Федорова І. І. Творчий потенціал освіти в умовах аксіологічного релятивізму сучасного суспільства [Електронний ресурс] / І. І. Федорова, Д. А. Гончар // Вісник НТУУ - КПІ. Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – Вип. 2. – С. 169-173. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/VKPI_fpp_2011_2_32.pdf.

.: Раздел: Философия. Религия :: 7.03.2019 14.57.39 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Дополнительная информация от :.
.:  Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.209382 seconds