Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45811
   


Автор запитання: Галина із міста: Луцьк :: Запитання: 44180  
Галина запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою наукової роботи Внесок Мелетія Смотрицького у мовознавство. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Галино! Ми уже відповідали на подібне запитання: Віртуальна довідка - Розширений пошук - Пошук за Номером запитання - № 37791. Також радимо Вам переглянути наступні джерела:
Бабич С. Творчість Мелетія Смотрицького у контексті раннього українського бароко : автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С. Бабич ; НАН України, Ін-т л-ри ім. Т. Г. Шевченка. — Київ, 2002. — 20 с.
Денисюк В. Фразеологія творів Герасима Смотрицького [Електронний ресурс] / В. Денисюк // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2012. — Вип. 5. — С. 56-64. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2012_5_10.
Дуброва Г .Елементи польської мови у творах М. Смотрицького (у зіставленні з творчістю І. Галятовського і А. Радивиловського) [Електронний ресурс] / Г. Дуброва // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2005. — Вип. 12. — С. 62-71. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2005_12_10.
Ісіченко І. Бароко – мистецький стиль і літературна доба / І. Ісіченко // Дивослово. — 2010. — № 10. — С. 27-34.
Кашета Ю. Засоби передачі слов'яноруського синтаксису у "простій" мові варіанта Мелетія Смотрицького (риторичний аспект) : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Ю. Кашета ; Харківський національний ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Харків, 2007. — 221 с.
Навчук Г. Окличні речення у творах полемічної та ораторсько-проповідницької літератури (на прикладі "Треноса" Мелетія Смотрицького) [Електронний ресурс] / Г. Навчук, Л. Шутак // Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. — 2018. — № 3. — С. 11-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apcnim_2018_3_4.
Наєнко Г. Граматики Лаврентія Зизанія та Мелетія Смотрицького в контексті наукового текстотворення середньоукраїнського періоду [Електронний ресурс] / Г. Наєнко // Українська мова. — 2019. — № 4. — С. 70-83. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_4_8.
Полуектова А. Особливості акцентуації числівників у староукраїнській мові: порівняльно-історичний і зіставний аспекти (на матеріалі українського та московського видань "Граматики" М. Смотрицького 1619 та 1648 рр.) [Електронний ресурс] / А. Полуектова // Наукові праці [Чорноморського державного університету імені Петра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"]. Серія : Філологія. Мовознавство. — 2015. — Т. 255, Вип. 243. — С. 74-81. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npchdufm_2015_255_243_16.
Фаріон І. Мелетій Смотрицький крізь призму статусу руської та слов’янської мов [Електронний ресурс] / І. Фаріон // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Філологічна. — 2013. — Вип. 36. — С. 241-246. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2013_36_75.
Фаріон І. Мелетій Смотрицький: мовно-світоглядовий гібридизм? [Електронний ресурс] / І. Фаріон // Українська мова. — 2019. — № 4. — С. 57-69. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_4_7.
Халімон Н. Українська культура першої половини 17 століття. Розвиток освіти та літератури : історія України : 8 кл. / Н. Халімон // Історія та правознавство. — 2012. — № 9. — С. 16-22.
Царалунга І. Варіативність староукраїнської мови у творах Г. Смотрицького [Електронний ресурс] / І. Царалунга // Філологічні студії. Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету. — 2011. — Вип. 6. — С. 684-689. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhSt_2011_6_101.
Щокань Г. Графіко-орфографічна система Патерика Печерського (рукописів 1553–1554, 1657–1658 рр.) у зв’язку з Граматикою М. Смотрицького [Електронний ресурс] / Г. Щокань // Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика. — 2008. — Вип. 15. — С. 88-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apyl_2008_15_13.
Юкало В. Полемічна література XVI-XVII ст. як зародження української публіцистики / В. Юкало // Дивослово. — 2005. — № 8. — С. 3-7.
Ярошевич І. Граматичне термінотворення Мелетія Смотрицького в контексті давньоукраїнського мовознавства [Електронний ресурс] / І. Ярошевич // Термінологічний вісник. — 2019. — Вип. 5. — С. 125-130. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2019_5_18.
Ярошевич І. Невідмінювані частини мови в "Граматиці” Мелетія Смотрицького: поняттєво-термінологічний аспект [Електронний ресурс] / І. Ярошевич // Українська мова. — 2019. — № 4. — С. 84-89. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2019_4_9.

.: Розділ: Мовознавство :: 12.05.2020 15.34.10 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.275677 seconds