Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44532
   


Автор запитання: Єгор із міста: Кропивницький :: Запитання: 44243  
Єгор запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про хімічний елемент перманганат калію. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Єгор! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Василенко Т. Про вплив перманганату калію на дію марганцевого цеоліту в процесі водопідготовки [Електронний ресурс] / Т. Василенко, В. Коляда // Металургія. — 2016. — Вип. 2. — С. 114-118. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Metalurg_2016_2_22.
Лаврик Р. Синтез та дослідження подвійних фосфатів лужних та 3d-металів (Mn, Co, Ni): Автореф. дис. канд. хім. наук: 02.00.01 / Р. Лаврик ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 18 с.
Мінаєва В. Аналітична хімія. Титриметричний аналіз : навч. посіб. / В. Мінаєва, Т. Нінова, Ю. Шафорост; МОНМС України, Черкас. нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. — Черкаси, 2010. — 455 c.
Опейда Л. Закономірності окиснення N-гідроксифталіміду перманганатом калію у кислому середовищі [Електронний ресурс] / Л. Опейда // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Хімічні науки. — 2017. — Т. 48. — С. 128-137. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pntsh_him_2017_48_16.
Опейда Л. Окисление N гидроксифталимида перманганатом калия в нейтральной среде [Електронний ресурс] / Л. Опейда, А. Матвиенко, М. Симонов // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Сер. : Хімія і хімічна технологія. — 2014. — Вип. 2. — С. 104-110. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npdntu_chem_2014_2_13.
Опейда Л. Про особливостi початкової стадiї окиснення N-гiдроксифталiмiду перманганатом калiю [Електронний ресурс] / Л. Опейда, А. Попов // Доповіді Національної академії наук України. — 2016. — № 4. — С. 86-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2016_4_14.
Опейда Л. Реакційна здатність N-гідроксифталіміду та N-гідроксисукциніміду у взаємодії з перманганатом [Електронний ресурс] / Л. Опейда, Ю. Гринда, О. Хавунко, А. Якимович, О. Гевусь // Вісник Львівського університету. Серія хімічна. — 2018. — Вип. 59(2). — С. 467-473. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_kh_2018_59(2)__29.
Руденко Л. Окислительная очистка жидких радиоактивных отходов от органических соединений и радионуклидов перманганатом калия [Електронний ресурс] / Л. Руденко, О. Джужа, В. Хан // Доповiдi Національної академії наук України. — 2007. — № 2. — С. 143-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2007_2_27.
Трохименко О. Твердофазно-спектрофотометричне визначення тіоціанату з використанням перманганату, як окисника, і пінополіуретану, як сорбенту [Електронний ресурс] / О. Трохименко, А. Трохименко, О. Запорожець // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Хімія. — 2015. — Вип. 1. — С. 34-36. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vknyx_2015_1_12.
Шпак А. Фазовий склад оксидів систем Li - Mn - Co та Li - Mn - Ni і дослідження їх структурних та електрохімічних властивостей : автореф. дис. ... канд. хім. наук : 02.00.01 / А. Шпак; НАН України, Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В.І. Вернадського. — Київ, 2016. — 21 c.

.: Розділ: Фізика. Хімія :: 18.05.2020 19.24.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.230482 seconds