Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Світлана із міста: Бориспіль :: Запитання: 44273  
Світлана запитує:
Доброго дня! Чи можна підібрати інформацію про екологічні міста. Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Гродзинський М. Д. Пізнання ландшафту: місце і простір : моногр. У 2-х тт. Т. 2 / М. Д. Гродзинський. – Київ : Вид-во Київськ. ун-ту, 2005. – 503 с.
Корабльова А. І. Екологія: взаємовідносини людини і середовища : навч. посіб. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / А. І. Корабльова. - Донецьк : Поліграфіст, 2003. - 364 c.
Корнієнко Т. А. Розвиток людини та суспільства в соціокультурному просторі дизайну міста : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.03 / Т. А. Корнієнко; ДВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди". - Переяслав-Хмельницький, 2015. - 20 c.
Рейцен Є. О. Екологічні фактори і транспортно-планувальні характеристики міста / Є. О. Рейцен, О. В. Степанчук, І. М. Степанчук // Містобудування та терит. планув. - 2005. - Вип. 20. - С. 335-344.
Салій І. М. Урбанізація в Україні: соціальний та управлінський аспекти : моногр. / І. М. Салій. - Київ : Наук. думка, 2005. - 303 c.
Урбоекологія : підручник / А. П. Войцицький, В. В. Мойсієнко, А. П. Клюйко [та ін.] ; за заг. ред. В. В. Мойсієнко. – Житомир : ЖНАЕУ, 2015. – 264 с. – Режим доступу: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4527/1/yrboekologiya_2015.pdf.
10 «зелених» міст світу та українські зелені міста [Електронний ресурс] // Ecolog-ua.com : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://ecolog-ua.com/news/10-zelenyh-mist-svitu-ta-ukrayinski-zeleni-mista. – Назва з екрану.
Екологічний стан українських міст [Електронний ресурс] // Радіо Свобода : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://www.radiosvoboda.org/a/2081472.html. – Назва з екрану.
Гамалія В. М. Екологія міста: історична ретроспектива та майбутній тренд [Електронний ресурс] / В. М. Гамалія С. П. Руда К. М. Гамалія // Молодий вчений. – 2016. - № 9 – С. 38-42. – Режим доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2016/9/10.pdf.
Умный и экологичный город Тампере [Електронний ресурс] // Rodovid.me : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://rodovid.me/green_city/umnyy-i-ekologichnyy-gorod-tampere.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 21.05.2020 14.56.31 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.232482 seconds