Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45805
   


Автор запитання: Богдан із міста: Львів :: Запитання: 44401  
Богдан запитує:
Добрий день! Підберіть літературу про Андрея Шептицького. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Богдане! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36080. Також пропонуємо Вам переглянути наступні джерела за Вашим запитом:
Білас Я. Митрополит Андрей Шептицький: до проблеми формування національно-політичних і релігійних поглядів [Електронний ресурс] / Я. Білас // Українське релігієзнавство. — 2003. — № 25. — С. 64-72. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2003_25_10.
Білас Я. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців : дис... канд. іст. наук : 09.00.11 / Я. Білас ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Київ, 2003. — 196 с.
Гайдукевич О. Митрополит Андрей Шептицький – природоохороний діяч Галичини [Електронний ресурс] / О. Гайдукевич // Схід. — 2016. — № 1. — С. 35-39. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Skhid_2016_1_8.
Галевич Н. Митрополит Андрей Шептицький та УВО–ОУН [Електронний ресурс] / Н. Галевич // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2014. — Вип. 24. — С. 119-133. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2014_24_11.
Дашкевич Я. Андрей Шептицький: три епізоди [Електронний ресурс] / Я. Дашкевич // Записки Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника. — 2015. — Вип. 7. — С. 143-147. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lnnbyivs_2015_7_11.
Дуда Н. Митрополит Андрей Шептицький – опікун і вихователь дітей та молоді [Електронний ресурс] / Н. Дуда // Вісник Закарпатської академії мистецтв . — 2017. — Вип. 9. — С. 140-144. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/newtracaar_2017_9_33.
Крупа Л. Вплив митрополита Андрея Шептицького на суспільне і культурно-просвітницьке життя в Галичині кінця XIX – першої половини XX століття: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л. Крупа ; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2003. — 20 с.
Майороші М. Митрополит Андрей Шептицький і Закарпаття [Електронний ресурс] / М.. Майороші // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія. — 2012. — Вип. 28. — С. 18-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuist_2012_28_4.
Медвідь Ф. Митрополит Андрій Шептицький як духовний будівничий української нації [Електронний ресурс] / Ф. Медвідь // Політичний менеджмент. — 2005. — № 4. — С. 167-175. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PoMe_2005_4_18.
Прокоп Н. Митрополит А. Шептицький в українському державотворенні 20–30-х років ХХ століття [Електронний ресурс] / Н. Прокоп // Актуальні проблеми держави і права. — 2016. — Вип. 76. — С. 159-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2016_76_24.
Смирнов А. Митрополит Андрей Шептицький i православ’я: від екуменізму до національної єдності [Електронний ресурс] / А. Смирнов // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Історичні науки. — 2017. — Вип. 26. — С. 40-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoai_2017_26_7.
Сурмач О. Митрополит А. Шептицький і український національно-визвольний рух у період німецької окупації (1941–1944 рр.) [Електронний ресурс] / О. Сурмач // Військово-науковий вісник. — 2015. — Вип. 23. — С. 101-113. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnv_2015_23_9.
Тимчишин Б. Митрополит Андрей Шептицький про роль сім’ї у державотворчому процесі [Електронний ресурс] / Б. Тимчишин // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Історичне релігієзнавство. — 2010. — Вип. 3. — С. 243-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NznuoairD2009_2010_3_26.
Шульський М. Андрей Шептицький: віхи життя і діяльності [Електронний ресурс] / М. Шульський // Інноваційна економіка. — 2015. — № 3. — С. 257-264. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2015_3_44.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 11.06.2020 12.22.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.275979 seconds