Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44545
   


Автор запитання: Антоніна із міста: Кременчук :: Запитання: 44867  
Антоніна запитує:
Добрий день! Допоможіть, будь ласкаЮ, з матеріалом для курсової роботи на тему"ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ПІДЛІТКІВ У СІМ’ЯХ ТРУДОВИХ МІГРАНТІВ" Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Антоніно! Радимо Вам використати наступні посилання: – https://core.ac.uk/download/pdf/32307273.pdf
http://tpsp-journal.kpu.zp.ua/archive/1_2019/part_2/19.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/Pnpz_2015_7_11.pdf
file:///C:/Users/User/Desktop/SR_7_w2010.pdf
http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/6544/1/Тези Василенко О.М. ХНУ 2018.docx
file:///C:/Users/User/Desktop/Vnaou_2015_2_24.pdf
https://journals.indexcopernicus.com/api/file/viewByFileId/571163.pdf
http://esnuir.eenu.edu.ua/bitstream/123456789/9758/1/socst_2013_2_7.pdf
https://niss.gov.ua/doslidzhennya/socialna-politika/schodo-vdoskonalennya-socialnogo-zakhistu-ditey-trudovikh-migrantiv
http://molodyvcheny.in.ua/files/journal/2015/5/143.pdf
https://snu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/02/Zaveruha-O.YA.-avtoreferat.pdf
https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=6039
http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/123456789/2962/1/Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів.pdf
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4096/1/Y_Hryshchuk_dopomoga_KUBG.pdf

– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів: навч.-метод. посібник / За ред. К.Б. Левченко, І.М. Трубавіної, І.І. Цушка. – Київ : Купріянова, 2007. – 240 с.
– Блинова О.Є. Особливості дитячо-батьківських стосунків в сім’ях трудових мігрантів / О.Є.Блинова // Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2015. – № 2(17). – С. 30-36.
– Боярин Л.В. Особливості соціально-психологічної роботи з підлітками з соціально дезадаптованою поведінкою із дистантних сімей та дистантною сім’єю загалом / Л.В.Боярин //. Теоретичні і прикладні проблеми психології. – 2014. – № 1(33). – С. 86-91.
– Двіжона О.В. Засоби корекції емоційно-почуттєвої сфери дітей і підлітків із дистантних сімей : навч.-метод. посібник / О.В.Двіжона, М.І.Тютюнник ; ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Рута, 2006. 214 с.
– Католик Г.А. Діти трудових емігрантів. Особливості особистісної ідентичності Теорія і практика сучасної психології у підлітково-юнацькому віці / Г.А.Католик, А.Л.Підсаднюк // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 31-33.
– Левченко К.Б. Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навчально-методичний посібник / К.Б.Левченко, І.М.Трубавіна. – Київ : Купріянова, 2007. – 240 с.
– Раєвська Я.М. Феномен дистантної сім’ї та її вплив на особистість підлітка / Я.М.Раєвська // Збірник наукових праць КПНУ імені Івана Огієнка. Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України. – 2011. Вип. 13. – С. 280-281.
– Раєвська Я.М. Особливості емоційної сфери підлітків з дискантних сімей : дис. … канд. психол. наук : 19.00.05 «Соціальна психологія, психологія соціальної роботи». – Київ : Інститут психології імені Г.С. Костюка НАПН України, 2012. – 171 c.
– Рюль В.О. Соціалізація дітей трудових мігрантів Закарпаття / В.О.Рюль. – Ужгород : Бреза А.Е., 2013. – 222 с.
– Варениця О. Соціально-психологічні проблеми дітей у родинах нелегальних трудових мігрантів / О. Варениця, О. Макаренко // Соціальна політика і соціальна робота. – 2006. – С. 72–83.
– Католик Г. Діти трудових емігрантів: особливості особистісних конфліктів (опис психотерапевтичного досвіду) / Г. Католик // Вісник Львівського університету. Філософські науки. Вип. 1. – 2008. – С. 220-228.
– Веретенко Т. Г. Соціально-педагогічна робота з дистантними сім’ями / Т. Г. Веретенко, Н. В. Заверико // Науковий вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Вип. 444. – Чернівці, ЧНУ, 2009. – С. 14-22.
– Двіжона О. В. Дистантна сім’я та її вплив на формування особистості дитини та підлітка / О. В. Двіжона // Зб. наук. праць : філософія, соціологія, психологія. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. 12. – Ч. І. – С. 125-130.
– Гринюк О. Соціально-педагогічна робота з дітьми трудових мігрантів / О. Гринюк, Н. Куб’як // Підготовка соціальних педагогів та соціальних працівників в Україні в контексті Болонського процесу : матеріали науково-практичної конференції (Чернівці 13-14 грудня 2007 року). – Чернівці, 2007. – С. 82-84.
– Католик Г. Діти трудових емігрантів : особливості особистісних конфліктів (опис психотерапевтичного досвіду) / Г. Католик // Вісник Львівського університету. – 2008. – Вип. 1. – (Серія «Філософські науки»). – С. 220–228.
– Сподар В. С. Діти трудових мігрантів / В. С. Сподар // Соціальна педагогіка : теорія та практика. – 2009. – № 4. – С. 14–18.
– Католик Г. З досвіду психотерапевтичної роботи з дітьми трудових емігрантів / Г. Католик // Теоретичні та практичні аспекти дитячої та юнацької психотерапії. Матеріали регіональної науково-практичної конференції. – Львів, 2005. – С. 19-21.
– Заверуха О.Я. Психологічні особливості корекційної роботи поведінки підлітків-адиктів з сімей трудових мігрантів / О.Я.Заверуха // Вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – Серія психологічна. – Львів, 2018. – Вип. 2. – С. 48-56.
– Заверуха О.Я. Актуальні аспекти вивчення проблеми адиктивної поведінки підлітків з сімей трудових мігрантів / О.Я. Заверуха // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. “Актуальні питання соціальної та практичної психології у координатах сучасних парадигм”, 23-24 січн. 2015 р., м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк, 2015. – С. 74-76.
– Заверуха О.Я. Загальний огляд щодо проблеми феномену психологічного сирітства дітей трудових мігрантів України / О.Я. Заверуха // Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. «“здоров’я особистості кризового суспільства”, 20 жов. 2017 р., м. Львів. – Львів, 2017. – С. 123-127.
– Заверуха О.Я. Психологічний супровід дітей батьків трудових мігрантів / О.Я. Заверуха // Інформаційно-комунікативні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи : зб. наук. праць / [за ред. М.М. Козяра, Н.Г. Ничкало]. – Львів, 2017. – Вип. 5. – С. 111-116.
– Гевчук Н. С. Соціально-психологічні проблеми виховання дітей трудових мігрантів / Н. С. Гевчук // Збірник наукових праць Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Вип. ХI / [За ред. Л. П. Мельник, В. І. Співака]. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – 266 с. – (Серія “Соціально-педагогічна”).
– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посібник / [за ред. К. Б. Левченко, І. М. Трубавіної, І. І. Цушка]. – Київ : Купріянова, 2007. – 240 с.
– Проблеми дітей трудових мігрантів: аналіз ситуації / Ю. М. Галустян, І. А. Шваб, Т. О. Дорошок [та ін.] / [за заг. ред. К. Б. Шевченко]. – Київ, 2006. – 64 с.
– Соціально-педагогічна та психологічна робота з дітьми трудових мігрантів : навч.-метод. посіб. / В. Л. Андрєєнкова, Т. Г. Веретено, Т. О. Дорошок [та ін.] / [за заг. ред. К. Б. Левченко]. – Харків : Чальцев, 2008. – 384 c.

.: Розділ: Соціологія :: 11.11.2020 13.27.14 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.233713 seconds