Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 33 .:. Запитань у базі: 44552
   


Автор запитання: Роман із міста: Київ :: Запитання: 45017  
Роман запитує:
Добрий день. Потрібна література про Георгія Кониського. Дякую
Наша відповідь:
Добрий день, Романе! Радимо Вам опрацювати такі джерела інформації за вашим запитом:
Діденко Л. Онтологічно-антропологічна модель філософування Георгія Кониського: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Л. Діденко ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — Київ, 2005. — 20 с.
Довга Л. Українська філософська думка ХVІІ-ХVІІІ ст. : етичні вчення епохи бароко / Л. Довга // Історія України (Шкільний світ). — 2013. — № 8. — Правознавство та інші суспільні дисципліни. — 2013. — № 4. — С. 7-9.
Кашуба М. Георгій Кониський — світогляд та віхи життя / М. Кашуба. — Київ : Укр. Центр духовн. культури, 1999. — 228 c. — (Духовні скарби України).
Кислашко О. М. Козачинський і Г. Кониський про духовно-моральне виховання / О. Кислашко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2011. — № 4. — С. 41-43.
Кочубей Т. Раціоналізм і картезіанство у педагогічній спадщині Георгія Кониського [Електронний ресурс] / Т. Кочубей // Збірник наукових праць [Херсонського державного університету]. Педагогічні науки. — 2014. — Вип. 66. — С. 27-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppn_2014_66_5.
Кравченко О. Вчення про людину у філософії Георгія Кониського і Григорія Сковороди: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / О. Кравченко ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 2006. — 20 с.
Кравченко О. Елемент двонатурності людини у філософському вченні Георгія Кониського [Електронний ресурс] / О. Кравченко // Людинознавчі студії. Сер. : Філософія. — 2012. — Вип. 26. — С. 152-165. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lstudf_2012_26_13.
Кравченко О.. Концепція осягнення істини у філософському курсі Георгія Кониського [Електронний ресурс] / О. Кравченко // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філософія. — 2020. — Т. 31(70), № 1. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntsph_2020_31(70)_1_5.
Луняк Є. Суспільно-політична, культурна та релігійна діяльність Георгія Кониського [Електронний ресурс] / Є. Луняк // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2017. — Вип. 88. — С. 4-10. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2017_88_3.
Матвіїшин Я. Нові матеріали до біографії Георгія Кониського (1717–1795) [Електронний ресурс] / Я. Матвіїшин // Рукописна та книжкова спадщина України. — 1993. — Вип. 1. — С. 39–58. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_1993_1_4.
Страшко Є. Освітня та просвітницька діяльність Георгія Кониського [Електронний ресурс] / Є. Страшко // Література та культура Полісся. Серія : Історичні науки. — 2017. — Вип. 88. — С. 11-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkpist_2017_88_4.
Фощан Я. Георгій Кониський як носій українських церковних та культурних традицій на теренах Білорусі: автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Я. Фощан ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ, 2011. — 16 с.
Царенок А. Естетичні аспекти світогляду Георгія Кониського в контексті ідей українського бароко [Електронний ресурс] / А. Царенок // Сіверянський літопис. — 2011. — № 2. — С. 59-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sl_2011_2_9.
Чутченко С. Георгій Кониський та його вчення про душу [Електронний ресурс] / С. Чутченко // Ніжинська старовина. — 2012. — Вип. 13. — С. 67-74. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nizhs_2012_13_11.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 13.12.2020 16.54.46 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.206445 seconds