Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45790
   


Автор запитання: Юлія із міста: Кропивницький :: Запитання: 45104  
Юлія запитує:
Добрий день. Допоможіть знайти літературу для написання магістерської з теми "Художній дискурс Люко Дашвар як відображення авторської картини світу". Завчасно дякую
Наша відповідь:
Пропонуємо переглянути наступну літературу:

Акастьолова О. Структурно-семантичні особливості новотворів у романі Люко Дашвар "На запах м’яса" [Електронний ресурс] / О. Акастьолова // Південний архів. Філологічні науки. — 2017. — Вип. 67. — С. 12-14. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pafn_2017_67_3
Барбара Н. Жестова поведінка персонажів у романі Люко Дашвар "Село не люди" [Електронний ресурс] / Н. Барбара // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Філологічні науки. Літературознавство. — 2015. — № 9. — С. 9-13. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvvnufll_2015_9_4
Башкирова О. Повстання проти "влади батьків" як ініціація в сучасній українській романістиці (на матеріалі трилогії Люко Дашвар "Биті є") [Електронний ресурс] / О. Башкирова // Літературний процес: методологія, імена, тенденції. Філологічні науки. — 2017. — № 9. — С. 10-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litpro_2017_9_4
Белімова Т. В. Образ села в романах Марії Матіос і Люко Дашвар [Електронний ресурс] / Т. В. Белімова // Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В. О. Сухомлинського. Серія : Філологічні науки. — 2015. — № 2. — С. 15-19. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmduf_2015_2_4
Боднарук Ю. Роль релігійної лексики в експресивно-прагматичній організації художнього тексту (за творами Люко Дашвар) [Електронний ресурс] / Ю. Боднарук // Науковий вісник Чернівецького університету. Романо-слов'янський дискурс. — 2016. — Вип. 772. — С. 71-74. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_rsd_2016_772_15
Головченко Н. Роман Люко Дашвар "БИТІ Є" (2012) як український варіант масової літератури [Електронний ресурс] / Н. Головченко // Українська література в загальноосвітній школі. — 2013. — № 7-8. — С. 56-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ulvzsh_2013_7-8_18
Гурдуз К. О. Засоби творення характерів у романі Люко Дашвар "На запах м’яса" [Електронний ресурс] / К. О. Гурдуз, Ю. Г. Пінігіна // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Філологія. — 2017. — Вип. 76. — С. 194-197. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhIFL_2017_76_46
Дубинянська Я. Переможців не судять : (зворот. бік "феномену" Л. Дашвар) / Я. Дубинянська // ЛітАкцент. — Київ : Темпора, 2010. — Вип. 2 (4). — С. 69-72.
Дуденко О. В. Розмовно-просторічна лексика в художньому дискурсі Люко Дашвар: структура, семантика, функції [Електронний ресурс] / О. В. Дуденко, І. І. Коломієць // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. — 2017. — Вип. 12. — С. 65-72. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apftp_2017_12_19
Дуденко О. Кольоропис Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. Дуденко // Філологічний часопис. — 2015. — Вип. 1. — С. 25-32. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2015_1_7
Дуденко О. Особливості порівнянь у прозі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. Дуденко, Т. Жила // Філологічний часопис. — 2017. — Вип. 2. — С. 99-111. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filoljour_2017_2_12
Кайдаш А. М. Семантичний аспект загальних жіночих назв у прозі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / А. М. Кайдаш, А. С. Андрущенко // Література та культура Полісся. — 2016. — Вип. 84. — С. 199-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2016_84_26
Кайдаш А. М. Система фемінітивів художнього мовлення Люко Дашвар [Електронний ресурс] / А. М. Кайдаш // Мова і міжкультурна комунікація. — 2017. — Вип. 1. — С. 199-206. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/movmk_2017_1_23
Кайдаш А. М. Фемінікон мовомислення Люко Дашвар [Електронний ресурс] / А. М. Кайдаш // Література та культура Полісся. — 2016. — Вип. 84. — С. 194-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ltkp_2016_84_25
Каплюк К. Роман "Биті є. Макар" Люко Дашвар у контексті сучасної масової літератури [Електронний ресурс] / К. Каплюк // Теоретична і дидактична філологія. — 2013. — Вип. 14. — С. 174-182. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2013_14_21
Кобелецька О. Кодекс любові та його художня реалізація у романі Люко Дашвар "Молоко з кров'ю" [Електронний ресурс] / О. Кобелецька, С. Григор’єва // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 8 : Філологічні науки (мовознавство і літературознавство). — 2017. — Вип. 8. — С. 74-80. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_8_2017_8_15
Козловська Д. В. Антропоетонім як потужний засіб розкриття образу денотата (на матеріалі роману Люко Дашвар "Мати все") [Електронний ресурс] / Д. В. Козловська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 59. — С. 92-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_59_34
Кривопишина А. Жанр сучасної мелодрами: генеза, ознаки, типологія / А. Кривопишина // Дивослово. — 2012. — № 8. — С. 52-55.
Кривопишина А. Специфіка мелодрами "Мати все" Люко Дашвар у контексті масової літератури [Електронний ресурс] / А. Кривопишина // Літературознавчі обрії. Праці молодих учених. — 2014. — Вип. 19. — С. 245-249. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Litobr_2014_19_49
Кулакевич Л. М. Фрейм авантюризму в романі Люко Дашвар "Биті є. Гоцик. Книга 3" [Електронний ресурс] / Л. М. Кулакевич // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Сер. : Філологічні науки. — 2016. — Вип. 11. — С. 221-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nzbdpufn_2016_11_30
Купріян О. Книжка року Бі-Бі-Сі 2008: ліміт довіри вичерпано / О. Купріян // ЛітАкцент. - Київ : Темпора, 2008. — Вип. 2. — С. 75-77.
Погасій Ю. В. Специфіка художнього конфлікту "український селянин – місто" в прозописі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / Ю. В. Погасій // Літературознавство. Фольклористика. Культурологія. — 2017. — Вип. 26. — С. 198-204. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Lfk_2017_26_21
Свириденко О. М. Опозиція місто-село (столиця-провінція) у прозі Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. М. Свириденко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Філологічні науки. — 2013. — № 2(1). — С. 58-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_2(1)__12
Свириденко О. Опозиція село/місто в організації художнього простору прози Люко Дашвар [Електронний ресурс] / О. Свириденко // Теоретична і дидактична філологія. — 2015. — Вип. 20. — С. 89-98. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tidf_2015_20_11
Стронговський І. Закони жанру / І. Стронговський // ЛітАкцент. - Київ : Темпора, 2008. — Вип. 2. — С. 148-150. — Рец. на кн.: Дашвар, Л. Село не люди. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2007. — Рец. на кн.: Дашвар, Л. Молоко з кров'ю. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2008.
Федькова І. Синоніми як засіб увиразнення художнього мовлення (на матеріалі роману "Ініціація" Люко Дашвар) [Електронний ресурс] / І. Федькова // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2019. — Вип. 16. — С. 112-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/IvanOgienko_2019_16_22

.: Розділ: Мовознавство :: 12.01.2021 08.56.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.246952 seconds