Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44057
   


Автор запитання: Артем із міста: Київ :: Запитання: 45220  
Артем запитує:
Доброго дня, мені потрібна література про значення повітряного транспорта та транспортних перевезень. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Артеме! Перегляньте наступні джерела:
Бенсон Д. Транспорт и доставка грузов / Д. Бенсон, Дж. Уайтхед ; пер. с англ. - М.: Транспорт, 1990. - 279 с.
Бойко О. В. Структура транспортного ринку / О. В. Бойко // Вісник Чернігів. держ. технолог. ун-ту. Серія : Економічні науки. - 2010. - № 44. - С. 71-78.
Залежність авіаційних пасажирських перевезень від соціально-економічних показників України / А. Є. Бабенко, О. Є. Соколова, А. М. Валько // Технологический аудит и резервы производства. - 2016. - № 2(3). - С. 38-43.
Карась О. Стан і перспективи розвитку пасажирських авіаційних перевезень в Україні / О. Карась // Вісник Тернопіл. нац. економ. ун-ту. - 2012. - Вип. 1. - С. 73-80.
Михальченко І. Сучасні тенденції розвитку глобального ринку авіаперевезень пасажирів // Михальченко І. та ін. Проблеми та перспективи організації авіаційних перевезень, застосування авіації в галузях економіки і розвитку транспортних систем : моногр. / за заг. ред. Г. М. Юна та С. Л. Литвиненка. – Київ : Логос, 2011. - С. 7-13.
Бугайко Д. О. Аналіз тенденцій і перспектив розвитку світової цивільної авіації [Електронний ресурс] / Д. О. Бугайко // Проблеми системного підходу в економіці підприємств. - 2007. - Том 2. - № 2. – Режим доступу: https://tourlib.net/statti_ukr/bugajko2.htm.
Міністерство Інфраструктури України : статист. дані в галузі авіатранспорту. - Режим доступу: https://mtu.gov.ua/content/statistichni-dani-v-galuzi-aviatransportu.html. - Дата звернення :03.04.2020.
Повітряний транспорт Історія повітряного транспорту [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.kspu.edu/FileDownload.ashx/Теоретичний матеріал для сам.опрацювання (06-10.04.20)_ГТ.pdf?id=54fe2e4f-df62-446c-b1f6-65c1c83307.
Чень Юняо. Міжнародні змішані перевезення: теоретична сутність та практичне значення [Електронний ресурс] / Юняо Чень // Вісник Запорізького національного університету. – 2018. - № 4 (40). – С. 92-97. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Vznu_eco_2018_4_16.pdf.
Фердман Г. П. Забезпечення безпеки на повітряному транспорті: державно-управлінський аспект [Електронний ресурс] / Г. П. Фердман // Держ. будівництво. - 2020. - № 1. - Режим доступу: http://db.journal.kharkiv.ua/index.php/db/article/view/79/74.
Шевчук Є. О. Значення повітряного транспорту та економічний ефект лібералізації міжнародних повітряних перевезень [Електронний ресурс] / Є. О. Шевчук // Міжнародні відносини. Серія: Економічні науки. – 2013. - № 3. – Режим доступу: http://journals.iir.kiev.ua/index.php/ec_n/article/view/2317.

.: Розділ: Авіація. Повітроплавство :: 9.03.2021 16.44.36 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.259743 seconds