Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Анатолій із міста: Київ :: Запитання: 45311  
Анатолій запитує:
Доброго дня, підберіть літературу "Памфіл Юркевич – видатний український мислитель 19 ст.". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Анатолій! Перегляньте наступні джерела:
Гнатюк Я. Українська філософська класика і релігійно-філософський ренесанс в російській культурі "срібного віку" / Я. Гнатюк // Людина і політика. – 2001. – № 6. – С. 82-90.
Горбач Н. Я. Філософія Памфіла Юркевича : моногр. / Н. Я. Горбач. – Львів : Каменяр, 2007. – 184 c.
Запорожець М. О. Філософія П. Д. Юркевича в контексті історико-філософського процесу України / М. О. Запорожець ; Уман. держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. – Київ : Т-во "Знання" України, 2000. – 124 c.
Єлістратов С. Г. "Філософія серця" Памфіла Юркевича : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / С. Г. Єлістратов ; НАН України, Ін-т філософії. – Київ, 1995. – 160 с.
Єлістратов С. Г. "Філософія серця" Памфіла Юркевича : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / С. Г. Єлістратов ; НАН України, Ін-т філос. – Київ, 1996. – 25 с.
Філософська спадщина П. Юркевича: діалог століть : матер. наук. конф., присвяч. 180-річчю від дня народж. П. Юркевича, 7-8 груд. 2007 р., Київ / ред. С. В. Волобуєва, С. Д. Уреньова ; Нац. транспорт. ун-т. – Київ, 2008. – 48 c.
Боровська Г. С. Правниче вчення у рефлексії Памфіла Юркевича [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Г.С. Боровська ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. – Львів, 2009. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2009/09bgsrpy.zip.
Дубровіна К. О. Розум і віра в філософській концепції П. Юркевича : автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / К. О. Дубровіна ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2006. – 17 c.
Кузьміна С. Л. Філософсько-педагогічна концепція П. Д. Юркевича [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / С. Л. Кузьміна ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – Київ, 2000. – 21 с. — Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2000/00kslpky.zip.
Сокирко А. М. Світоглядно-ментальні особливості українського романтизму [Електронний ресурс] : автореф. дис. ... канд. філософ. наук : 09.00.05 / А. М. Сокирко ; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Київ, 2011. – 16 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2011/11SAMOUR.zip.
Тихонов В. М. Проблеми права і держави у творчій спадщині П. Д. Юркевича та сучасність [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. юрид. наук : 12.00.01 / В. М. Тихонов ; Нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2003. – 20 с. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=DOC/2003/03tvmsys.zip.
Харьковщенко Є. А. Софійність київського християнства як релігійно-філософський і етнонаціональний феномен [Електронний ресурс] : автореф. дис... д-ра філософ. наук : 09.00.11 / Є. А. Харьковщенко ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. – Київ, 2004. – 35 c. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04heafef.zip.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 29.03.2021 09.47.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.233335 seconds