Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44542
   


Автор запитання: Марина із міста: Дубно :: Запитання: 45374  
Марина запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про філософію Джона Локка. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Марино! Перегляньте такі джерела:
Грицишина М. Гносеологічні погляди Дж. Локка в філософії Нового часу [Електронний ресурс] / М. Грицишина // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 72. — С. 617-622. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_72_119.
Грицишина М. Ідеї моральних відносин в філософії Дж. Локка [Електронний ресурс] / М. Грицишина // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 77. — С. 203-206. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_77_63.
Грицишина М. Проблема враження як визначальна складова теорії пізнання Д. Юма [Електронний ресурс] / М. Грицишина // Молодий вчений. — 2017. — № 2. — С. 60-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_2_17.
Грицишина М. Сенсуалізм Дж. Берклі в контексті сучасної філософії й науки [Електронний ресурс] / М. Грицишина // Актуальні проблеми філософії та соціології. — 2016. — Вип. 13. — С. 24-27. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/aprfc_2016_13_9.
Гусєв В. Локк і Декарт: порівняльний аналіз теорії знання [Електронний ресурс] / В. Гусєв // Наукові записки НаУКМА. Філософія та релігієзнавство. — 2013. — Т. 141. — С. 38-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAfr_2013_141_8.
Дойчик М. Егалітаристський підхід до розуміння гідності людини у соціально–етичній концепції Джона Локка [Електронний ресурс] / М. Дойчик, І. Гоян // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 138(2). — С. 12-16. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_138(2)__4.
Кадобний Т. Мовні фактори формування наукового знання у філософії Дж. Локка [Електронний ресурс] / Т. Кадобний // Науковий вісник Чернівецького університету. Філософія. — 2012. — Вип. 602-603. — С. 167-171. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_fil_2012_602-603_33.
Матвієнко Ф. Західноєвропейська філософія Нового часу XVII ст. Онтологічні, гносеологічні та соціально-політичні питання / Ф. Матвієнко; Уман. держ. пед. ун-т ім. П.Тичини. — Київ : Наук. світ, 2004. — 43 c.
Мельниченко А. Природа пізнавального досвіду за Джоном Локком [Електронний ресурс] / А. Мельниченко // Гуманітарні студії. — 2012. — Вип. 15. — С. 27-32. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gums_2012_15_6.
Панич О. Скептицизм в британській філософії Нового часу: автореф. дис... д-ра філософ. наук: 09.00.05 / О. Панич ; Ін-т філос. ім. Г.С.Сковороди НАН України. — Київ, 2009. — 28 с.
Петров Є. Актуальні аспекти теорії ідей Дж. Локка [Електронний ресурс] / Є. Петров // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2016. — Вип. 3-4. — С. 98-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2016_3-4_12.
Петров Є. Місце і функції ідей-модусів та абстрактних ідей у філософії мови Дж. Локка [Електронний ресурс] / Є. Петров // Мультиверсум. Філософський альманах. — 2015. — Вип. 3-4. — С. 81-89. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Multi_2015_3-4_9.
Розова Т. Філософія Нового часу : Навч. посіб. / Т. Розова, О. Шинкарук; Одес. нац. юрид. акад. — Одеса : Юридична література, 2000. — 32 c.
Стасенко С. Біля витоків сучасного лібералізму: ідеї Ж. Кальвіна і Дж. Локка про цивільне правління і свободу совісті [Електронний ресурс] / С. Стасенко // Наука. Релігія. Суспільство. — 2013. — № 2. — С. 50-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrs_2013_2_10.
Хвойницька Х. Специфіка юснатуралістичних ідей Дж. Локка та С. Пуфендорфа [Електронний ресурс] / Х. Хвойницька // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 93. — С. 230-234. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_93_59.
Якоб М. Ідея соціально-правової держави у філософських концепціях Т.Гоббса і Дж.Локка: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.05 / М. Якоб ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2003. — 16 с.

.: Розділ: Філософія. Релігія :: 9.04.2021 20.50.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.20269 seconds