Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Дарина із міста: Коломия :: Запитання: 45576  
Дарина запитує:
Доброго дня. Потребую будь-якої інформації про Зенона Кузелю. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Дарино! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бурім Д. Особові справи українських вчених в Архіві Університету Гумбольдта в Берліні: Зенон Кузеля, Віктор Леонтович, Іван Мірчук [Електронний ресурс] / Д. Бурім // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. — 2014. — Вип. 41. — С. 182-187. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npifznu_2014_41_35.
Горак Я. Зенон Кузеля та Станіслав Людкевич: до характеристики взаємин [Електронний ресурс] / Я. Горак // Українська музика. — 2020. — Число 3. — С. 32-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrmuzyka_2020_3_7.
Енциклопедія історії України. Кузеля Зенон. [Електронний ресурс] // Інститут історії України НАН України [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Kuzelya_Z. — Дата звернення : 28.05.2021.
Кузеля Зенон Францискович [Електронний ресурс] // Енциклопедія сучасної України [вебсайт]. — Електронні дані. — Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=908. — Дата звернення : 28.05.2021.
Кузеля Зенон Францискович. Листи Зенона Кузелі до Михайла Грушевського / Запоріз. наук. т-во ім. Я. Новицького, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, Запоріз. від-ня, Сх. ін-т українознавства ім. Ковальських — Запоріз. філ. ; [упоряд. В. Наулко, В. Старков]. — Запоріжжя : РА «Тандем-У», 2005. — 84 с. — (Старожитності Південної України / [редкол.: Бойко А. (наук. ред.) та ін.]; вип. 11).
Пацай Т. Зенон Кузеля: життя і народознавча діяльність : монографія / Т. Пацай ; Нац. акад. наук України, Ін-т народознав. — Львів : БОНА, 2013. — 251 с. : іл., фот.
Погребенник В. Етнографічно-фольклористичний набуток Зенона Кузелі / В. Погребенник // Нар. творчість та етнографія. — 2006. — № 3. — С. 61-73.
Подоляка Т. Народознавча діяльність Зенона Кузелі: автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Т. Подоляка ; НАН України, Ін-т українознав. ім. І.Крип’якевича. — Львів, 2009. — 16 с.

.: Розділ: Мовознавство :: 28.05.2021 09.22.06 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.250621 seconds