Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45252
   


Автор вопроса: Ніна из города: Хмельницький :: Вопрос: 45684  
Ніна спрашивает:
Добрий день. Треба літературу про філософію Івана Вишенського. Дякую.
Наш ответ:
Добрий день, Ніно! Перегляньте такі джерела:
Александрович Т. З. Полемічна творчість Стефанія Зизанія та Івана Вишенського: тематика і проблематика [Електронний ресурс] / Т. З. Александрович, М. М. Малинка // Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. — 2016. — № 2. — С. 6-12. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_fi_2016_2_3.
Білоус П. В. Іван Вишенський: між книжністю та «поганськими хитрощами» / П. В. Білоус // Вісн. Житомир. держ. пед. ун-ту ім. І. Франка. — 2004. — Вип. 15. — С. 200-201.
Дудкіна О. Постать Івана Вишенського крізь призму етико-антропологічної концепції І.Я.Франка / О. Дудкіна // Слово і час. — 2006. — № 9. — С. 13-19.
Колич О. І. Філософсько-правові ідеї Івана Вишенського [Електронний ресурс] / О. І. Колич // Науковий вісник Львівської комерційної академії. Серія : Юридична. — 2015. — Вип. 2. — С. 43-51. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvlkau_2015_2_6.
Мех Н. Постать православного письменника-апологета Івана Вишенського у творчості І. Франка [Електронний ресурс] / Н. Мех // Краєзнавство. — 2016. — № 3-4. — С. 51-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kraeznavstvo_2016_3-4_7.
Савченко С. В. Іван Вишенський поза контекстом «православної Реформації» та «українського Ренесансу» / С. В. Савченко. — Дніпропетровськ : Інновація, 2007. — 76 с.
Худояр Л. В. Людиноцентристський вимір концепції ідеальної держави Івана Вишенського [Електронний ресурс] / Л. В. Худояр // Альманах права. — 2017. — Вип. 8. — С. 284-287. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ap_2017_8_70.
Ющишин О. І. Етноконфесійний модус творчості Івана Вишенського та його відображення у вітчизняній полемічній проблематиці антикатолицького спрямування XI – початку XVII ст. : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / О. І. Ющишин ; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. — Київ, 2009. — 243 с.
Ющишин О. Творчість Івана Вишенського на проблемнополемічному тлі довколоунійних суперечностей кінця XVІ – початку XVІІ століття [Електронний ресурс] / О. Ющишин // Українське релігієзнавство. — 2007. — № 43. — С. 139-148. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrr_2007_43_19.
Ямчук П. Етнорелігійні аспекти творчої спадщини Івана Вишенського в контексті конфесійного багатоманіття сучасної України [Електронний ресурс] / П. Ямчук // Релігійна свобода. — 2008. — № 13. — С. 151-155. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/religfree_2008_13_30.
Ямчук П. Інтерпретаційні виміри української православної соборноправності у духовно-філософській системі поглядів Івана Вишенського [Електронний ресурс] / П. Ямчук // Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії. — 2011. — Вип. 45. — С. 157-166. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpgvzdia_2011_45_20.
Ямчук П. Світогляд Івана Вишенського у контексті українського духовно-філософського осмислення рис християнської індивідуальності в добу Середньовіччя та у ХХ – ХХІ віках [Електронний ресурс] / П. Ямчук // Наука. Релігія. Суспільство. — 2011. — № 4. — С. 113-118. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrs_2011_4_22.
Ямчук П. Філософська рецепція духовного феномену Івана Вишенського Д. І. Чижевським (контекст постмодерної актуалізації вітчизняного християнсько-консервативного ідеалу ХVІ – ХVІІ ст.) [Електронний ресурс] / П. Ямчук // Наука. Релігія. Суспільство. — 2012. — № 1. — С. 72-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nrs_2012_1_14.

.: Раздел: Философия. Религия :: 30.06.2021 11.33.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.316358 seconds