Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44703
   


Автор вопроса: Наталя из города: Луцьк :: Вопрос: 45938  
Наталя спрашивает:
Як змінилася би різноманітність , фізичних і хімічних властивостей основних класів органічних сполук , якщо для атома Карбону були б можливі тільки стани sp- та sp2-гібридизація?
Наш ответ:
Абу Шарк А. І. Синтез та дослідження властивостей в ряду похідних 2-гідрокси-4-оксо-7-метил-4Н-піридо-1,2a-піримідин-3-карбонової кислоти [Електронний ресурс] / Шарк А. І. Абу, П. О. Безуглий, Г. О. Бур’ян // Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П. Л. Шупика. — 2015. — Вип. 24(5). — С. 21-27. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpsnmapo_2015_24(5)__5
Гаврилюк О. І. Експрес-оцінка антимікробних властивостей нових похідних 2-(1-феніл-3-арил-1Н-піразол-4-іл)бензо(в)хінолін-4-карбонової кислоти [Електронний ресурс] / О. І. Гаврилюк, Н. В. Панасенко, С. Є. Дейнека // Клінічна та експериментальна патологія. — 2016. — Т. 15, № 1. — С. 32-35. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kep_2016_15_1_11
Мірчева С. С. Фізико-хімічні властивості (хінолін-4-ілтіо)карбонових кислот [Електронний ресурс] / С. С. Мірчева, І. М. Кучай, О. А. Бражко // Актуальні питання біології, екології та хімії. — 2013. — Т. 6, № 2. — С. 89-94. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apd_2013_6_2_12
Негруца Р. Ю. Вплив модифікатора 2,4-диаміноазобензол-4'-карбонової кислоти на фізико-механічні властивості епоксикомпозитів [Електронний ресурс] / Р. Ю. Негруца // Наукові нотатки. — 2019. — Вип. 66. — С. 256-262. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2019_66_40
Панова А.М. Закономірності впливу окислення різних модифікацій нановуглецю на властивості продукту детонаційного синтезу алмазу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.01 / А.М. Панова; Ін-т надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля, НАН України. - Київ, 2010. — 20 c.
Федишин Б. М., Заблоцька О.С., Дорохов В.І., Павлюк Г.В., Вовк М.В. Хімія з основами біогеохімії. Навчальний посібник [Електронний ресурс] / за ред. Б . М. Федишина. Видавництво ЖНАЕУ, 2010. — 546 с. — Режим доступу : http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/2863/1/Chimia_z_osnovami_biogeochimii.pdf
Чекман І. С. Карбонологія: фармакохімічний аспект, перспективи досліджень / І. С. Чекман, Г. О. Сирова, Т. Ю. Небесна, Л. Г. Шаповал, О. В. Шаповал // Лікар. справа. — 2012. — № 1-2. — С. 3-12.

.: Раздел: Физика. Химия :: 21.10.2021 13.36.00 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.204881 seconds