Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45642
   


Автор запитання: Віталій із міста: Київ :: Запитання: 45992  
Віталій запитує:
Інформаційні механізми реалізації сервісно-орієнтованої державної політики в екологічній сфері
Наша відповідь:
Доброго дня, Віталій! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бомчак Я. О. Зарубіжний досвід реалізації органами місцевого самоврядування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища / Я. О. Бомчак // Держава та регіони. Сер. Держ. упр. — 2017. — Вип. 1. — С. 126-130.
Ветвицький Д. О. Розвиток державної екологічної політики України в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Д. О. Ветвицький; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2010. — 20 c.
Витвицький Я. С. Механізм державного управління в екологічній сфері на регіональному рівні та напрями його вдосконалення / Я. С. Кернична А. Є. Витвицький // Актуал. проблеми держ. управління : зб. наук. праць. — Харків, 2012. — № 2. — С. 178-186.
Діденко О. А. Екологізація суспільного відтворення: шляхи та механізми здійснення : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.01.01 / О. А. Діденко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — Київ, 2004. — 21 c.
Іванова Т. В. Державне управління сталим екологічним розвитком України та її регіонів у системі раціонального природокористування: теорія, методологія, перспективні напрями / Т. В. Іванова; Акад. муніцип. упр. — Донецьк : Юго-Восток, 2011. — 400 c.
Карташов Є. Г. Формування та розвиток механізмів державного управління стійкістю регіональних еколого-економічних систем : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Є. Г. Карташов; Акад. муніцип. упр. — Київ, 2016. — 40 c.
Князєва Т. В. Міжнародна екологічна політика: теорія, методологія, сценарії розвитку : монографія / Т. В. Князєва; Донец. держ. ун-т упр. — Донецьк : Вишемирський В.С., 2014. — 383 c.
Ковальчук В. Г. Новації в правовому забезпеченні державного управління у сфері екологічної безпеки України / В. Г. Ковальчук // Вісн. Нац. ун-ту цивільн. захисту України. Серія : Держ. управління : зб. наук. праць. — Харків, 2016. — Вип. 2. — С. 109-116.
Колєнов О. М. Сутність екологічної політики в контексті державного управління / О. М. Колєнов // Вісн. Нац. ун-ту цивільн. захисту України. Серія : Держ. управління: зб. наук. праць. — Харків, 2016. — Вип. 1. — С. 136-141.
Малиш Н. А. Ефективні механізми формування державної екологічної політики : монографія / Н. А. Малиш; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. — Київ, 2011. — 348 c.
Марушевський Г. Б. Інтеграція екологічної політики в Україні в контексті європейської інтеграції / Г. Б. Марушевський // Вісн. Нац. академії держ. управління при Президентові України. — 2015. — № 1. — С. 113-119.
Якушев Д. Сучасні тенденції державної екологічної політики в Україні в контексті концепції сталого розвитку / Д. Якушев // Держ. упр.та місцеве самоврядування. — 2016. — Вип. 4. — С. 92-97.

.: Розділ: Математика :: 5.11.2021 11.49.18 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.285911 seconds