Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44388
   


Автор запитання: Кладочна Оксана із міста: Бучач :: Запитання: 46200  
Кладочна Оксана запитує:
Добрий день . Допоможіть будь-ласка мені знайти літературу з курсової на тему : « Особливості розвитку теорії дошкільного навчання в історії педагогіки
Наша відповідь:
Доброго дня, Оксано! Радимо Вам попрацювати з наступними посиланнями: – http://194.44.152.155/elib/local/2285.pdf
https://studfile.net/preview/5512848/page:4/
https://studopedia.ru/19_194338_rozvitok-teorii-doshkilnogo-vihovannya-u-pratsyah-zarubizhnih-i-vitchiznyanih-uchenih.html
http://studentam.net.ua/content/view/3534/97/
https://stud.com.ua/175012/pedagogika/osnovi_teoriyi_doshkilnogo_vihovannya
https://allref.com.ua/uk/skachaty/Razvitie_teorii_i_praktiki_doshkol-noiy_pedagogiki
file:///C:/Users/User/Desktop/Пед-науки_71 2018_А4-124-132.pdf

– Дошкільна освіта: історія і сьогодення : довідник / [упоряд. Л.В. Лохвицька]. – Тернопіль : Мандрівець, 2011. – 208 с.
– Улюкаєва І.Г. Історія дошкільної педагогіки: підручник / І.Г. Улюкаєва. – Київ : Видавничий Дім «Слово», 2016. – 424 с.
– Поніманська Т.І. Дошкільна педагогіка : навчальний посібник для студ. вищих навч. закладів / Т. І. Поніманська. - Київ : Академвидав, 2004. - 456 с. - (Альма-матер).
– Артемова Л.В. Історія педагогіки України : підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / Л. В. Артемова. - Київ : Либiдь, 2006. – 424.
– Історія дошкільної педагогіки : хрестоматія / уклад.: З. Н. Борисова, В. З. Смаль. - 2-ге вид, доповн. - Київ : Вища школа, 1990. - 422 с.
– Степанова Т. Витоки навчання дітей дошкільного віку в закладах соціального виховання (початок 20-х років XX століття) / Т. Степанова // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5, Педагогічні науки: реалії та перспективи : Зб. наукових праць / М-во освіти і науки України, НПУ ім. М.П. Драгоманова. - Київ : НПУ, 2007. - Вип. 8 : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції 29 - 30 березня "Вища дошкільна освіта в Україні: становлення, розвиток, сучасний стан і перспективи (до 100-річчя заснування Фребелівського жіночого інституту)". - С. 12-16.
– Січкар А. Діяльнісний підхід до навчання і виховання дітей дошкільного віку в теоретико-практичній спадщині Софії Русової / А. Січкар // Рідна школа. - 2016. - № 5/6. - С. 56-59.
– Лещенко Н. Проблематика громадсько-педагогічного пошуку в галузі дошкільного виховання України (кінця XIX- початку ХХ ст) / Н. Лещенко // Вісник інституту розвитку дитини. Серія : Філософія. Педагогіка. Психологія : Збірник наукових праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. - Вип. 18. - С. 99-102.
– Попиченко С. Історичний аспект розвитку різних типів установ дошкільної освіти в Україні / С. Попиченко // Збірник наукових праць / Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. - Київ, 2002. - Спеціальний випуск. - С. 31-37.
– Панасюк Т. Розвиток дошкільної освіти: досягнення і перспективи / Т. Панасюк // Дошкільне виховання. - 2012. - № 1. - С. 2-4.
– Венгловська О. Внесок педагогічної думки в розвиток дошкільної освіти в українській державі / О. Венгловська // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки : [збірник] / М-во освіти і науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2011. - № 4. - С. 36-39.
– Історія дошкільної педагогіки : хрестоматія : навчальний посібник / упоряд. і авт. вступ. нарисів : З. Н. Борисова, В. З. Смаль. - Київ : Вища школа, 1974. - 318, [1] с. : іл.
– Улюкаєва, І. Г. Суспільне дошкільне виховання в Україні в кінці XIX – на початку XX ст. / І. Г. Улюкаєва // Історія дошкільної педагогіки : підручник. – Київ, 2016. – С. 163-187.

.: Розділ: Література :: 19.01.2022 12.27.02 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.793527 seconds