Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45079
   


Автор запитання: Наталія із міста: м. Київ :: Запитання: 46260  
Наталія запитує:
Широ дякую за надану відповідь на запит 46252. Цікавить також список праць Гудзик І. П., Хорошківської О. Н., Першукової О. О., можливо й інших вчених із проблем двомовного / багатомовного навчання; багатомовної/полілінгвальної освіти. Наперед красно дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє! Пропонуємо Вам використати наступний список праць: – Гудзик І.П. Рідна та інші мови у школі / І.П.Гудзик // Початкова школа. - 1994. - № 5. - С. 34-38.
– Гудзик І.П. Моделі застосування мов у шкільному навчанні / І.П. Гудзик // Відродження:часопис з питань культури та освіти нац. меншин України. - 1998. - № 3. - С.16-20.
– Гудзик І.П. Багатомовне суспільство – багатомовна школа : (з практики національно-мовного будівництва в Україні) / І.П. Гудзик // Відродження. - 1995. - № 5-6. - С. 11-14.
– Гудзик І. Про двомовне навчання математики у 1 класі / І. Гудзик // Початкова школа. - 1999. - № 11. - С. 35-38.
– Гудзик И.Ф. Родной язык и двуязычие / И.Ф. Гудзик // Язык и литература в школе. Украинский вестник. - Харьков, 1995. - № 4. - С. 4-8.
– Гудзик І. З досвіду застосування двомовного навчання математики / І.Гудзик, С.Нікітіна // Початкова школа. - 2002. - № 2. - С. 28-30.
– Гудзик І. Проблеми мовної освіти в Україні / І.Гудзик // Рідні джерела. - 2002. - № 4 . - С. 4-8.
– Гудзик І. Багатомовність у шкільній освіті / І. Гудзик // Педагогічна газета. - 2004. - № 8. - С. 4.
– Гудзик И. Ф. Необходимое условие демократизации образования : вопросы учащихся и их роль в обучении языку / И. Ф. Гудзик // Русская словесность в школах Украины. - 2007. - № 5. - С. 5-8.
– Гудзик И. Ф. Быть понятным для других : коммуникативное использование речи в обучении / И. Ф. Гудзик // Русская словесность в школах Украины. - 2009. - № 3. - С. 18-21.
– Гудзик І. Двомовне навчання різних предметів шкільної програми: його сутність і перспективи / І. Гудзик // Українська мова і література в школі. - 2009. - № 4. - С. 55-58.
– Гудзик И. Ф. Понимать сущность материала о языке : об усилении семантического аспекта в работе над языковыми единицами разных уровней / И. Ф. Гудзик // Русская словесность в школах Украины. - 2010. - № 3. - С. 11-14.
– Гудзик І. П. Лінгвонародознавчий компонент змісту навчання у підручниках з мови / І. П. Гудзик // Проблеми сучасного підручника : збірник наукових праць / Ін-т педагогіки АПН України : Педагогічна думка, 2003. - Вип. 4. - С. 172-177 .
– Гудзик И. Ф. Люди не пишут так, как говорят, и наоборот: не говорят "как по писаному" : учет специфики устной и письменной форм речи при обучении языку в школе / И. Ф. Гудзик // Русская словесность в школе. - 2018. - № 4. - С. 8-11.

– Хорошковська О.Н. Методи навчання державної мови як другої / О.Н.Хорошковська // Початкова школа. - 1996. - №8. - С. 8-11.
– Хорошковська О.Н. Тренувальні методи навчання державної мови / О.Н.Хорошковська // Початкова школа. - 1996. - № 10. - С. 39-41.
– Хорошковська О. Проблеми вивчення української мови як державної / О.Хорошковська // Початкова школа. - 1998. - № 6. - С. 42.
– Хорошковська О. Про зміст навчання української мови у школах національних меншин та критерії його відбору / О.Хорошковська // Початкова школа. - 1999. - № 3. - С. 40-41.
– Хорошковська О. Друга, але державна : (про українську мову в школах національних меншин) / О.Хорошковська // Урок української. - 1999. - № 6. - С. 11-12.
– Хорошковська О. Проблеми вивчення української мови як державної у школах національних меншин України / О.Хорошковська // Укр.мова та література. - 1998. - № 4.
– Хорошковська О. Мова і національна свідомість / О.Хорошковська // Освіта. - 1997. - № 31-32. - С. 6.
– Хорошковська О. Теоретичні основи відбору змісту мовного й мовленнєвого матеріалу у шкільному курсі української мови як державної у школах національних меншин України / О. Хорошковська // Початкова школа. - 2005. - № 7. - С. 31-35.
– Хорошковська О. Теоретичні підходи до лінгводидактичного забезпечення змісту навчання української мови як державної в школах з мовами викладання національних меншин України / О. Хорошковська // Українська мова і література в школі. - 2007. - № 7/8. - С. 44-47.
– Хорошковська О. Про підходи до визначення змісту мовної освіти у проекті нової редакції державного стандарту / О. Хорошковська // Українська мова і література в школі. - 2011. - № 1. - С. 41-44.

– Першукова О.О. Вивчення іноземних мов у середніх школах країн Центральної та Східної Європи / О.О.Першукова // Педагогіка і психологія. - 1999. - № 1. - С. 123-128.
– Першукова О.О. З історії розвитку соціокультурних аспектів вивчення іноземних мов у Європі / О.О.Першукова // Іноземні мови. - 1999. - № 4. - С. 16-19.
– Першукова О. Європейська багатомовність в освіті / О.Першукова // Шлях освіти. - 2000. - № 4. - С. 24-26.
– Першукова О.О. Стратегія європейських країн у галузі навчання іноземних мов / О.О.Першукова // Педагогіка і психологія. - 2001. - № 3-4. - С. 175-183.
– Першукова О. Сучасні підходи до формування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в країнах Європи / О. Першукова // Шлях освіти. - 2003. - № 3. - С. 19-22.
– Першукова О. О. Концептуальна модель соціокультурної складової змісту навчання іноземної мови в європейських країнах / О.О. Першукова // Педагогіка і психологія : Науково-теоретичний та інформаційний журнал АПН України. - 2003. - № 3/4. - С. 155-161.
– Першукова О. Переосмислити мету (Розвиток соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови в контексті діалогу культур) / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2004. - № 3. - С. 116-122.
– Першукова О. Формуючи "європейську свідомість" (Європейський досвід структурування соціокультурного компонента змісту навчання іноземної мови) / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005. - № 2. - С. 106-115.
– Першукова О. Знання мов - ключ до спілкування : особливості організації навчання іноземних мов у західноєвропейській школі / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2005. - № 5. - С. 83-90.
– ПЕршукова О. Особливості змісту навчання іноземної мови в старшій школі у країнах Західної Європи / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2006. - № 6. - С. 75-82.
– Першукова О.О. Реформи навчання іноземних мов у Європі – відповідь на виклики сучасності / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2007. - № 3. - С. 21-24.
– Першукова О. О. Стратегія європейських країн у галузі навчання іноземних мов / О.О. Першукова // Педагогіка і психологія. - 2001. - № 3/4. - С. 175-183.
– Першукова О. Уникаючи чужих помилок : особливості організації навчання іноземних мов у західноєвропейській старшій школі / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2007. - N 5/6. - С. 85-92.
– Першукова, О. О.
Імерсійна освіта, або опанування загальноосвітніх предметів з використанням іноземної мови як засобу навчання, в країнах Європи / О. О. Першукова // Педагогіка і психологія. - 2007. - ; 4. - С. 106-113.
– Першукова О. У пошуках "ідеального" підходу : інтеграція сучасних підходів до навчання іноземних мов у країнах Європи / О. Першукова // Іноземні мови в навчальних закладах. - 2009. - № 1. - С. 37-46.
– Першукова О.О. Соціально-культурні особливості мовної ситуації в Європі / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2010. - № 2. - С. 19-27.
– Першукова О.О. Іноземні мови у формуванні світогляду американських школярів / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2011. - № 2. - С. 20-26.
– Першукова О. О. Погляди зарубіжних учених на двомовну та багатомовну освіту школярів у країнах Європи / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2012. - № 2. - С. 23-27.
– Першукова О. О. Багатомовна освіта школярів Іспанії / О. О. Першукова // Шлях освіти. - 2012. - № 3. - С. 12-16.
– Першукова О. О. Європейський досвід навчання іноземних мов як засіб формування світогляду школярів / О. О. Першукова // Наукові записки Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя. Серія : Психолого-педагогічні науки : [збірник] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Ніжинський держ. ун-т ім. М. Гоголя. - Ніжин, 2011. - № 2. - С. 55-58.
– Першукова О. Утвердження багатомовної освіти в Європі / О. Першукова // Педагогічна теорія і практика в контексті інтеграційних проектів : Матеріали Міжнар. наук.-практ. конференції, 25-26 квітня 2014 р. / М-во освіти і науки України, Тернопільський нац. економ. ун-т. - Тернопіль, 2014. - С. 51-58.
– Першукова О.О. Розвиток багатомовної освіти школярів у країнах західної Європи як атрибут епохи постмодерну / О. О. Першукова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету : збірник наукових праць / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2013. Серія: Педагогічні науки, Вип. 111. - С. 234-238.
– ПЕршукова О.О. Тенденції розвитку багатомовної освіти школярів у західноєвропейському контексті / О. О. Першукова // Український педагогічний журнал. - 2016. - № 2. - С. 13-22.
– Першукова О. О. Соціолінгвістичні засади розвитку багатомовності школярів у країнах Західної Європи / О. О. Першукова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету / Чернігівський нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2014. - Серія : Педагогічні науки, Вип. 122. - С. 208-212.

.: Розділ: Освіта :: 9.02.2022 11.55.07 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.223953 seconds