Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44547
   


Автор запитання: Оксана із міста: Бучач :: Запитання: 46367  
Оксана запитує:
Допоможіть мені знайти літературу на тему « Розвиток гендерної психології» Дякую за відповідь
Наша відповідь:
Д’ячук С. В. Гендерна психологія в роботі редактора [Електронний ресурс] / С. В. Д’ячук // Обрії друкарства. - 2015. - № 1. - С. 82-86. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/obdr_2015_1_11
Данильченко Т. В. Феномен гендерної ідентичності в психології [Електронний ресурс] / Т. В. Данильченко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Сер. : Психологічні науки. - 2013. - Вип. 114. - С. 57-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchdpuPH_2013_114_14
Каткова Т. А. Психологічні особливості гендерно-рольової поведінки чоловіків та жінок з різними типами ставлення до сім’ї [Електронний ресурс] / Т. А. Каткова, О. М. Ілляшенко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Психологія. - 2016. - Т. 21, Вип. 4. - С. 74-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_psi_2016_21_4_11
Кікінежді О. Гендерне виховання дошкільнят : навч.-метод. посіб. / О. Кікінежді, Т. Говорун, І. Шульга ; обкл. В. Басалиги. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2015. — 191 с. : іл., табл. — (Гендерна психологія).
Костіна Т. О. Категорія ставлення у психологічній науці: компоненти ставлення до гендерної нерівності [Електронний ресурс] / Т. О. Костіна // Теоретичні і прикладні проблеми психології. - 2020. - № 2. - С. 132-143. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tippp_2020_2_13
Кравець В. Педагогіка та психологія: гендерний аспект : навч. посіб. для студ. вищих навч. закл. / В. Кравець, О. Кікінежді. — Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2004. — 122 с. — (Серія "Гендерна психологія").
Куравська Н. Прояви психологічних проблем гендерного характеру в організаціях [Електронний ресурс] / Н. Куравська // Збірник наукових праць: психологія. - 2019. - Вип. 24. - С. 94-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpfsp_2019_24_12
Куравська Н. Психологічні технології подолання гендерних стереотипів в організаціях [Електронний ресурс] / Н. Куравська // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - 2019. - Вип. 22. - С. 32-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vpu_filos_psihol_2019_22_7
Літвінова О. Гендерна психологія : навч. посіб. / О. Літвінова ; Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля. — Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. — 235 с.
Назарова О. Проблематизація розуміння біологічної статі у гендерній психології [Електронний ресурс] / О. Назарова // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Гендерні дослідження. - 2017. - Вип. 3. - С. 122-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nznuoagend_2017_3_16
Нестеренко М. О. Розвиток наукових уявлень про гендерну ідентичність і її структуру в психології [Електронний ресурс] / М. О. Нестеренко // Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Психологія. - 2011. - Вип. 41. - С. 128-137. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnpu_psykhol_2011_41_17
Омельченко Л. Проблеми гендерної психології у науковій спадщині С. Балея [Електронний ресурс] / Л. Омельченко // Педагогічний процес: теорія і практика. - 2016. - Вип. 3. - С. 13-16. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pptp_2016_3_4
Щотка О. Гендерна психологія: навч. посіб. [Електронний ресурс] / О.Щотка. — Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2019. — 358 с. — Режим доступу: http://dspace2.regi.rovno.ua:28080/jspui/bitstream/123456789/2157/1/Gender-Psychology-Shchotka.pdf

.: Розділ: Література :: 2.05.2022 20.01.20 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.288915 seconds