Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Катя із міста: м. Львів :: Запитання: 47144  
Катя запитує:
Добрий день, допоможіть знайти літературу на тему: зарубіжні фахівці з проблеми розвитку музичних здібностей дітей. Дякую!
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Ван Лей. Психологічні умови педагогічної творчості викладача вокалу в аспекті розвитку музичних здібностей [Електронний ресурс] / Лей Ван // Теоретичні питання культури, освіти та виховання. — 2010. — № 42. — С. 16-21. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpkov_2010_42_7.
Гринчук І. Проблеми музичного мислення: теорія і методика розвитку : діалектика музичного логосу та ейдосу / І. Гринчук, О. Бурська. — Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. — 224 с.
Гусар Д. О. Інноваційна методика Василя Куфлюка у контексті вітчизняних та зарубіжних концепцій розвитку музичного слуху [Електронний ресурс] / Д. О. Гусар, Л. М. Опарик // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія : Педагогіка та психологія. — 2020. — Вип. 1. — С. 20-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvmdupp_2020_1_4.
Лю Чан Розвиток музично-творчих здібностей учнів у КНР [Електронний ресурс] / Лю Чан, Сунь Цзінцю // Педагогіка та психологія. — 2017. — Вип. 58. — С. 274-281. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ped_2017_58_30.
Ляшко М. Теоретичні основи дослідження проблеми розвитку музичних здібностей [Електронний ресурс] / М. Ляшко // Педагогічна освіта: теорія і практика. — 2016. — Вип. 20(2). — С. 80-86. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znppo_2016_20(2)__15.
Стефіна Н. В. До проблеми творчого розвитку молодших школярів на уроках музичного мистецтва [Електронний ресурс] / Н. В. Стефіна // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія : Педагогічні науки. — 2016. — Вип. 30. — С. 138-143. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vgnpu_2016_30_21.
Стріхар О. І. Внутрішні детермінанти розвитку музичних здібностей дітей [Електронний ресурс] / О. І. Стріхар // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2013. — № 10(4). — С. 38-45. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vluf_2013_10(4)__7.
Стріхар О. Педагогіко-психологічні проблеми музичного розвитку дітей [Електронний ресурс] / О. Стріхар // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2014. — Вип. 49. — С. 148-153. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2014_49_24.
Фоломєєва Н. А. Педагогічні технології естетичного виховання дітей віком 5 – 10 років засобами музичного мистецтва : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н. А. Фоломєєва ; АПН України. Ін-т пробл. виховання. — Київ, 2001. — 22 с.
Черкасов В. Ф. Розвиток музично-педагогічної освіти в Україні (друга половина ХХ — початок ХХІ століття) : автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / В. Ф. Черкасов ; Ін-т вищ. освіти АПН України. — Київ, 2009. — 36 с.

.: Розділ: Освіта :: 9.04.2023 22.09.29 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.228709 seconds