Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 45642
   


Автор вопроса: Аліна из города: Київ :: Вопрос: 47147  
Аліна спрашивает:
Добрий день, допоможіть, будь ласка, знайти літературу до дипломної роботи: "Прагмастилістичні засоби експресивності в реалізації спонукальної інтенції сучасного політичного дискурсу".
Наш ответ:
Добрий день, Аліно! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами: – file:///C:/Users/User/Desktop/9269-Текст статті-18511-1-10-20201124.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/54472/19-kinchits.pdf?sequence=1
http://phd.znu.edu.ua/page/aref/02_2018/Sukhovetska_aref.pdf
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/27_2020/part_2/16.pdf
http://zfs-journal.uzhnu.uz.ua/archive/23/part_1/8.pdf
http://eprints.cdu.edu.ua/4706/1/disert.pdf
https://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/16028/Klymenko.pdf;jsessionid=E5932F4A8980BA68A3E4D59691F6A914?sequence=1
https://repository.sspu.edu.ua/bitstream/123456789/12044/1/Магістерська робота Старченко А..pdf
https://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/25556/1/Mono_16-11-2018-1.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/185262448.pdf

– Бутова?І. Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичних досліджень / І.Бутова // Вісник Львівського університету. Серія: Іноземні мови. Вип. 16. – Львів, 2009. – С. 232-238.
– Ковальова?О. Полiтичний дискурс: сучаснi лiнгвiстичнi інтерпретації / О.Ковальова // Актуальнi питання гуманiтарних наук. Вип. 27, Т. 2. – 2020. – С. 101-107.
– Шевчук Н. В. Особливості політичного дискурсу: зміст, функції, жанрове втілення / Н.В.Шевчук // Вісник ДАКККіМ. Політологія. Вип. 1. – 2013. – С. 263-269.
– Кондратенко?Н.?В. Український політичний дискурс: Текстуалізація реальності: Монографія / Н.В.Кондратенко – Одеса : Чорномор’я, 2007. – 156 с.
– Нагорна?Л.?Б. Політична мова і мовна політика: діапазон можливостей політичної лінгвістики / Л.Б.Нагорна ; НАН України; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень. – Київ : Світогляд, 2005. – 316 с.
– Серажим К. Дискурс як соціолінгвальне явище: методологія, архітектоніка, варіативність : монографія / К.Серажим. – Київ, 2002. – 392 с.
– Алексенко С. Ф. Особливості вираження експресивності комунікативно-прагматичної стратегії “гра на підвищення” в англійській політичній промові / С.Ф.Алексенко // Проблеми семантики, прагматики та когнітивної лінгвістики. – 2015. – Вип. 27. – С. 3-13.
– Вільчинська І. Ю. Політичний дискурс: основні напрями дослідження / І.Ю.Вільчинська // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2013. – № 3. – С. 198-201.
– Підгрушний В. А. Особливості політичного дискурсу в сучасній лінгвістиці / В.А.Підгрушний // Студентський вісник НУВГП. – 2015. – Вип. 2 (4). – С. 248-251.
– Петренко І. І. Політичний дискурс: зміст, особливості, функції / І.І.Петренко // Вісник КНУ ім. Т. Шевченка: Філософія. Політологія. Вип. 100. – Київ : КНУ, 2005. – С. 54-57.
– Алексієвець О. Історія та сучасність політичної лінгвістики. Україна – Європа – Світ : міжнародний збірник наукових праць / О.Алексієвець. Вип. 9. – Тернопіль : ТНПУ, 2012.– С. 248-255.
– Ващук Т. Політичний дискурс як об’єкт лінгвістичного дослідження / Т.Ващук // Вісник Житомирського державного університету ім. Івана Франка. – 2007. – № 33. – С. 182-185.
– Ковальова О. Політичний дискурс: сучасні лінгвістичні інтерпретації / О. Ковальова // Актуальні питання гуманітарних наук : міжвузівський збірник наук. праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка / Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І. Франка. – Дрогобич : Гельветика, 2020. – Вип. 27, Т. 2. – С. 101-107.
– Федорова А. Особливості сучасного політичного дискурсу України / А. Федорова // Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі : матеріали Всеукр. науково-практичної онлайн-конференції до Дня укр. писемності й мови, 09 листоп. 2022 р. : до 30-річчя кафедри культури української мови / Міністерство освіти і науки України, Національна академія наук вищої освіти України, Всеукраїнське товариство "Просвіта" імені Тараса Шевченка, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2022. – С. 110-115.
– Лукіна Л. В. Політичний дискурс: сутність та особливості застосування / Л. В. Лукіна // Політикус. – 2021. – № 2. – С. 75-80.
– Волянюк І. О. Політичний дискурс в умовах російсько-української війни: лінгвістичний аспект / І. О. Волянюк // Закарпатські філологічні студії. – 2022. – Т. 11, № 3. – С. 47-52.
– Матковська М. В. Семантико-прагматичні особливості категорії агональності в англомовному політичному дискурсі / М. В. Матковська // Закарпатські філологічні студії. – 2018. – № 5, т. 1. – С. 77-82.
– Кондратенко Н.В. Українська політична лінгвістика в Україні: фундаментальні і прикладні проблеми / Н. В. Кондратенко // Мовознавство. – 2016. – № 6. – С. 29-36.

.: Раздел: Языкознание :: 10.04.2023 11.13.50 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.419577 seconds