Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45380
   


Автор запитання: Надія із міста: Калуш :: Запитання: 47219  
Надія запитує:
Добрий день. Прошу запропонувати літературу для доповіді "ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ МИСТЕЦЬКИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У СИСТЕМІ ФАХОВОЇ ПЕРЕДВИЩОЇ ОСВІТИ". Щиро дякую!
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! РАдимо Вам використати наступні посилання: – https://repo.knmu.edu.ua/bitstream/123456789/12875/1/Шляхи впровадження чистоти мовлення студентів на заняттях з курсу української мови.doc
https://dspace.hnpu.edu.ua/server/api/core/bitstreams/77dbe2d3-b6c6-4072-8e30-d3945058e6fc/content
https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/31708/2/Формування культури мовлення студентів.pdf
https://cyberleninka.ru/article/n/formuvannya-kulturi-profesiynogo-usnogo-movlennya-studentiv-vischih-navchalnih-zakladiv-ukrayini/viewer
http://repozitory.zhatk.zt.ua/bitstream/123456789/164/1/Культура мовлення як основний критерій.pdf
http://infiz.dp.ua/misc-documents/repozit/ZO-A1/A1-0000-08-L1-09.pdf

– Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П.Загнітко, І.Г.Данилюк. – Донецьк : БАО, 2016. – 480 с.
– Лю Мяоні. Формування вокально-мовленнєвої культури майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 - теорія та методика музичного навчання / Лю Мяоні ; [наук. керівник Т.В. Жигінас] ; Міністерство освіти і науки України, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2019. – 21 с.
– Берегова Г.Д. Культура мовлення у системі професійної підготовки молоді : монографія / Г. Д. Берегова, О. Г. Предместніков. – Херсон : ОЛДІ-плюс, 2021. – 269 с.
– Булик-Верхола С.З. Українська мова за професійним спрямуванням : навчальний посібник для студентів музичних спеціальностей / С. З. Булик-Верхола ; Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка. – 5-е вид. зі змінами і доп. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. – 308 с.
– Культура фахового мовлення : навч. посіб. для студентів ВНЗ / [уклад.: Бабич Н. Д. та ін. ; за заг. ред. Н. Д. Бабич]. – 4-те вид., уточн. і допов. – Чернівці : Книги-ХХІ, 2014. – 556 с.
– Мацько Л.І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л.І. Мацько, Л.В. Кравець. – Київ : Академія, 2007.– 360 с.
– Нечаєнко Т. В. Усне публічне мовлення як складова професіограми спеціаліста культурно-мистецької сфери / Т.В. Нечаєнко // Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури. – 2002. – Вип. 8. – С. 293-301.
– Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Т.Б. Гриценко ; М-во освіти і науки України, Нац. аграр. ун-т. – Київ : Центр навч. літ., 2005. – 536 с.
– Подолання типових орфоепічних помилок ("акання") у студентів акторського та режисерського факультетів українського театрального вузу : метод. рек. для студентів 1-4 курсів / Харків. ін-т мистецтв ім. І. П. Котляревського. – Харків : [ХІМ], 1992. – 22 с.
– Мадишева Т. П. Співак і мова : культура співу мовою оригіналу: теорія та практика / Т. П. Мадишева. – Харків : Штріх, 2002. – 159, [1] с.

.: Розділ: Мовознавство :: 4.05.2023 11.24.51 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.231793 seconds