Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 34 .:. Вопросов в базе: 45788
   


Автор вопроса: Саша из города: Івано-Франківськ :: Вопрос: 47367  
Саша спрашивает:
Розвиток комунікативної компетентності в учнів початкової школи засобом театрально-ігрової діяльності
Наш ответ:
Добрий день, Сашо. Радимо скористатись наступними джерелами інформації:

Абрамян В. Ц. Театральна педагогіка / В. Ц. Абрамян - Київ : Лібра, 2016. - 224 с.
Бойчук А. Г. Театрально-ігрова діяльність молодших школярів : кваліфікаційна робота / Аліна Георгіївна Бойчук. – Чернівці, 2021 . – 93 с.; Бібліогр. : с. 83-89; Режим доступу: https://archer.chnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/3615/1/educ_2022_176.pdf
Вишковський І. О. Гра як метод активізації пізнавальної діяльності / І. О. Вишковський // Психолог. – 2014. – № 21-22. – С. 100-114.
Демченко О. П. Ігрові виховні ситуації у формуванні особистості дитини / О.П.Демченко // Організація дитячої ігрової діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти : навч.-метод. посіб. ; за ред. Г. С. Тарасенко. – Київ : Видавничий Дім Слово, 2010. – С. 111-124.
Знобей О. Розвиток творчих здібностей молодших школярів засобами театрального мистецтва / Олексій Знобей, Олексій Клочко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2019, № 5 (89). – С. 235-246; Бібліогр. : с. 244-245.; Режим доступу: https://pedscience.sspu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/23.pdf
Комарова Т.С. Колективна творчість дітей / Т. С. Комарова. – Київ: А.С.К, 2015. – 185 с.
Мамчур І.Л. Теорія театралізованої гри та її пізнавальні можливості / І. Л. Мамчур // Рідна школа. – 2018. – № 6. – С. 61-63.
Копосов П. В. Місце начальної гри у методичній системі сучасної дидактики / П.В. Капосов // Рідна школа. – 2017. – № 7. – С. 44– 46.
Кубасова О.В. Розвиток театральних здібностей на уроках / О. В. Кубасова // Сучасний урок. – 2018.– № 9. – С. 28-32.
Мамчур І. Л. Теорія театралізованої гри та її пізнавальні можливості / І. Л. Мамчур // Рідна школа. – 2018. – № 6. – С. 61-63.
Шахрай В. М. Театральне мистецтво як чинник оптимізації взаємодії особистості та соціуму / В. М. Шахрай // Народна освіта : електронне наук. фахове видання. – 2011. – Випуск № 1 (13). – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/Narodna_osvita/vupysku/13/statti/shahrai.htm
Шахрай В. М. Теоретико-методичні засади формування соціальної компетентності учнів основної та старшої школи засобами театрального мистецтва : дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук / Валентина Михайлівна Шахрай. – Київ, 2016. – 534 с.; Бібліогр.: с. 397-461. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/708822/1/Shakrai_dis.pdf
Розвиток комунікативних здібностей дітей засобами театралізованої діяльності // https://vseosvita.ua/library/embed/0100fipc-9cf5.docx.html

Ответ ожидается

.: Раздел: Образование :: 18.08.2023 16.44.31 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.235425 seconds