Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45783
   


Автор запитання: Оля із міста: Львів :: Запитання: 9633  
Оля запитує:
Добрий ранок! Допоможіть будь ласка з матеріалом для теми: монотонні різнецеві схеми для звичайних диференціальних рівнянь другого порядку. Дуже вдячна.
Наша відповідь:
Олю, пропонуємо скористатися наступними джерелами:
http://library.tup.km.ua/fond/NOV/new04_2006/mat_met.htm
http://www.iit.nau.edu.ua/education/cit/metod/3/lab.htm
http://www.npu.edu.ua/ext/vmat/metody.htm
http://www.imath.kiev.ua/~bystr/Wstup.htm
http://www.sscc.ru/SibJNM/R_cont99.html
http://www.sscc.ru/SibJNM/R_cont06.html
http://www.ch70.chel.su/Karabalta/MIF/MIF.htm
http://mathmod.bmstu.ru/Docs/Eduwork/annotations.html
http://www.csa.ru/old/report/I.htmr
http://www.keldysh.ru/papers/2003/prep35/prep2003_35.html
http://www.inm.ras.ru/library/direct2/book_Methods.pdf


Валєєв К. Г., Жаутиков О. А. Бесконечные системы дифференциальных уравнений. — Алма-Ата: Наука, 1974. — 416 с.
Валєєв К. Г., Джалладова І. А.Принцип сведения для дифференциально-разностных уравнений. — Київ: Вісник КНУ ім. Т. Шевченка 2005. — С. 3.
Валєєв К. Г., Джалладова І. А. Исследование устойчивости в среднем квадратичном системы разностных уравнений со случайной правой областью // Доповіді НАН України.- 2005.- № 12.
Блудова Т. В. Розв'язок однієї системи рівнянь в частинних похідних диференційно-різницевим методом // Вісті КДУ. — 1987. — Вип. 20.
Греджук І. Ф. Про один метод розв'язування краєвої задачі для лінійного диференціального рівняння другого порядку // УМЖ.- 1964.-№ 3.
Гетманцев В. Д.«Верхні і нижні оцінки для розв'язків систем звичайних диференціальних рівнянь». Праці республіканської конференції молодих учених України, Вид-во АН УРСР, 1966 р.
Кулик А. Б. Наближення розв'язування диференціального рівняння другого порядку з необмеженим операторним коефіцієнтом. — Київ: Вісник КНУ. Серія: фізико-математичні науки, вип. № 1. — 2004. — С. 235 — 238.
.Лапшин А. Л.Рівняння для стаціонарних других моментів розв'язків систем лінійних різницевих та диференційних рівнянь з випадковими коефіцієнтами та випадковим входом // Доповіді Національної академії наук України. — 1998.- № 8. — С. 25 — 28.

*
Валєєв К. Г. Джалладова І. А.Вища математика: Навч. посібн. У 2-х частинах. — К.: КНЕУ, 2004. Гриф: Рекомендовано Мін. Освіти та науки України.
Валєєв К. Г. Джалладова І. А.Математичний практикум. — К.: КНЕУ, 2005. — 682 с.
Валєєв К. Г. Джалладова І. А., Лютий О. І., Макаренко О. І., Овсієнко В. Г .Вища математика: Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2003. — 606 с.
Гетманцев В. Д. Математика для економістів. Дослідження операцій. Математичне праграмування: Навч. посібн. — К.: КНЕУ, 2004, 14 д р. арк.
Лютий О. І., Макаренко О. І.Збірник задач з вищої математики: Навч. посібн. — К.: КНЕУ, 2003. — 305 с.
*
Барковський В. В., Барковська Н. В.Вища математика (Ряди, гармонічний аналіз, перетворення Лапласа, теорії поля та функції комплексної змінної). К.: ВАТ, «Книжкова друкарня наукової книги», 2002. — 199 с.
17.Кривуця В. Г., Барковський В. В., Барковська Н. В.Вища математика, практикум. К.: ЦУЛ, 2003. — 536 с. Друге видання. К.: ЦУЛ, 2005. — 536 с.
*
Бугров Я.С., Никольский С.М. Дифференциальные уравнения. Кратные интегралы. Ряды. Функции комплексного переменного.-М.: Наука, 1985.
Збірник задач з вищої математики /Гудименко Ф.С. и др.-К.: Вид-во Київ. ун-ту”, 1967.

Краснов М.Л. Обыкновенные дифференциальные уравнения.-М.: Высш. шк., 1983.
Краснов М.Л., Киселев А.И., Макаренко Г.И. Сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям.-М.:Высщ.шк., 1978.
Матвеев Н.М. Сборник задач и упражнений по обыкновенным дифференциальным уравнениям.-М.:Росвузиздат, 1962.
Пискунов Н.С. Дифференциальное и интегральное исчисление.-М.: Наука, т.2, 1985.
Самойленко А.М., Кривошея С.А., Перестюк Н.А.. Дифференциальные уравнения. Примеры и задачи.-М.: Высш. шк., 1989.
Степанов В.В. Курс дифференциальных уравнений.-М.: Физматгиз, 1958.
Усов, Анатолій Васильович та ін. Звичайні диференціальні рівняння. Крайові задачі та теорія стійкості: Конспект лекцій / А.В.Усов, О.М.Дубров, Ю.О.Морозов; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса: Астропринт, 2002. - 143 с.: сх.
Федорюк М.В. Обыкновенные дифференциальные уравнения.-М.: Наука, 1980. Эльсгольц Л.Э. Дифференциальные уравнения.-М.: Гостехиздат, 1957.

.: Розділ: Математика :: 4.04.2007 09.19.04 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.238955 seconds