Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45727
   


Автор запитання: світлана із міста: с. Великі лучки :: Запитання: 33663  
світлана запитує:
Доброго дня! Будь ласка, допоможіть знайти матеріал для написання опису досвіду з теми "Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках украхнської мови та літератури". Дякую.
Наша відповідь:
Пропонуємо таку інформацію:
Активізація пізнавальної діяльності на уроках української мови. - Режим роботи:
http://susaklyda.at.ua/aktivizacija_pizniv_dijaln.doc
Активізація пізнавальної діяльності на уроках української літератури. - Режим роботи:
http://ua.convdocs.org/docs/index-12685.html
«Використання комп'ютерних технологій та активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках української мови та літератури». – Режим роботи:http://on2.docdat.com/docs/1716/index-48772.html
*********************************************
Богданова І.М. Педагогічна інноватика: Навчальний посібник. – Одеса: «ТЕС», 2000
Васьков Ю.В. Сучасні освітні інноваційні концепції / Педагогічні теорії, технології, досвід. – Харків, 2000.
Голуб Н., Дяченко Н., Остапенко В., Шляхова В. Технологія сучасного уроку рідної мови. – Черкаси: Відлуння, 1999.
Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2004.
Діалогічна взаємодія у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи: Книга для вчителя / В.В. Андрієвська, Г.О. Балл, А.Г. Волинець. – К., 1997.
Дзюба І. Які інновації потрібні науці та нації // Урок української. – 2000. – №2
Дон О. М. Ефективність застосування дидактичних ігор у навчально-виховному процесі/ Наша школа. - 2000. - №2-3. - С.86.
Концепція мовної освіти 12-річної школи // Дивослово. – 2002. – №*
Нісімчук А.С., Падалка О.С., Шпак О.Т. Сучасні педагогічні технології. – К., 2000.
Краснопольський В.Е. Активізація пізнавальної діяльності учнів засобами комп'ютерної техніки (на матеріалі викладання англійської мови). Автореф. дис… канд. пед. наук: 13.00.01 / В.Е. Красно польський. - Луган. Держ. Пед. ун-т імені Т.Г. Шевченка. - Луганськ, 2000. - 20 с.
Осадчук Р. І. Дидактичні ігри у навчальному процесі школи.// Педагогіка і психологія. - 1996. - №4.- С. 102 - 110.
Огієвич О. Дидактична гра - шлях до підвищення якості навчання і виховання учнів. Анотація досвіду//Нова педагогічна думка. - 2005. - №1. - С.83.
Освітні технології: Навч. метод. посібн. / Пєхота О.М., Кіктенко А.З., Любарська О.М. та ін..; За заг. ред. О.М.Пєхоти. – К.; А.С.К., 2001
Пометун О., Пироженко Л. Сучасний урок. Інтерактивні технології навчання. – К.: Видавництво А.С.К., 2004.
Плиско К.М. Принципи, форми і методи навчання української мови. – Харків: Основа, 1995.
Степанишин Б. Викладання української літератури в середніх навчальних закладах: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. – К.: Проза, 1995.
Токмань Г. Методи викладання літератури в їхній особистісній спрямованості на учня // Дивослово. – 2004. – №2
Фасоля А. На порозі особистісно зорієнтованого навчання // Українська мова і література в школі. – 2004. – №1
Хуторской А.В. Педагогика. – С.-П., 2001.
Хуторской А. Современная дидактика. – С.-П. – М. – Харьков – Минск, 2001.
Щербань П. Дидактичні ігри у навчально-виховному процесі// Початкова освіта. - 2009. - №9. - С.18.

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 15.02.2014 12.02.58 :.
.: Донецкая областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской :.
   

Generated in 0.247242 seconds