Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44088
   


Автор запитання: Ульяна із міста: Біла Церква :: Запитання: 46101  
Ульяна запитує:
Історія музичного мистецтво Житомирської області
Наша відповідь:
Доброго дня, Ульяно! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бовсунівська Н. М. Житомирщина-Батьківщина геніального І. Огієнка [Електронний ресурс] / Н. М. Бовсунівська. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/191/2/29.pdf. — Назва з екрана.
Кравченко А. В. Професійна музична освіта в Житомирі: етап становлення [Електронний ресурс]/ А. В. Кравченко. // Таврійські студії. Мистецтвознавство. — 2013. — № 4. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tsm_2013_4_20.
Кравченко А. Музична діяльність представників польської громади Житомира в середині ХІХ-на початку ХХ століття [Електронний ресурс] / А. Кравченко. — Режим джоступу: http://sm.etnolog.org.ua/zmist/2015/3/96.pdf. — Назва з екрана.
Мокрицький Г. П. Тут музика живе уже віками... Історія будівлі філармонії в Житомирі / Г. П. Мокрицький. — Житомир : Волинь, 2014. — 259 с. : іл.
Музичне мистецтво Волині ХІХ — ХХ століття : колект. монографія / В. Тиможинський, П. Шиманський, Л. Філатова [та ін.]. — Луцьк : Твердиня, 2012. — 153 c.
Никулин В. Ф. Необыкновенная стройка: Здание муздрамтеатра в Житомире / В. Ф. Никулин. — Житомир : Волынь, 2014. — 216 с. : фот.
Помпа О. Д. Внесок національних меншин у формування хореографічної культури житомирського краю [Електронний ресурс] / О. Д. Помпа // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — № 1. — С. 22-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_1_6.
Помпа О. Д. Народний танець: генезис та сучасні форми побутування (на матеріалах Житомирщини) : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 26.00.01 / О. Д. Помпа ; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — Київ, 2013. — 16 с.
Сипченко І. В. Музична культура Житомира у ХІХ ст. [Електронний ресурс] / І. В. Сипченко. — Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/9069/1/Баладинська стаття_copy.pdf. — Назва з екрана.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.12.2021 10.08.02 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 46100  
Марина запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література за темою: Фактчекінг і верифікація у журналістській роботі. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Гороховський О. М. Фактчек як тренд розслідувань: можливості та перспективи : практ. посіб. / О. М. Гороховський. - Дніпро : Ліра, 2017. - 133 с.
Кубко В. Медіакультура сучасного інформаційного суспільства / В. Кубко // Вісн. Кн. палати. - 2019. - № 3. - С. 34-37.
Мурікан Ж. Журналістське розслідування / Ж. Мурікан. - Київ : ІМІ, 2003. - 176 с.
Носке Г. Журналістика: що треба знати та вміти : книжка для читання та підручник / Г. Носке ; пер. з нім. - 2-ге перероб. вид. - Київ : Академія укр. преси : Центр вільної преси, 2017. - 312 с.
Фолькер Л. Розслідування / Л. Фолькер ; пер. з нім. В. Климченко. - Київ : Центр вільної преси, 2016. - 135 с.
Вірна Н. Чому розслідувальним ЗМІ в Україні потрібен фактчекінг і з чим його їдять [Електронний ресурс] / Н. Вірна ; Ін-т масової інформ. - Режим доступу: https://imi.org.ua/articles/chomu-rozsliduvalnim-zmi-v-ukrajini-potriben-faktcheking-i-z-tsim-yogo-jidyat-i854.
Кубко В. П. Фактчекінг у розслідувальній журналістиці [Електронний ресурс] / В. П. Кубко // International scientific and practical conference : The European Development Trends in Journalism, PR, Media and Communication, November 27-28, Wloclawek (Republic of Poland). - 2020. – С. 80–84. - Режим доступу: http://baltijapublishing.lv/omp/index.php/bp/catalog/download/77/1843/4035-1.
Марків О. Т. Постправда та фактчекінг – тренди сучасної комунікації [Електронний ресурс] / О. Т. Марків // Наука та освіта : ключові питання сучасності : матер. зб. наук. праць, м. Чернігів, 18 травня 2018 р. - 2018. - Т. 2. - С. 112-119. - Режим доступу: http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/26107/Markiv_Postpravda.pdf?sequence=1.
Островська Н. В. Фактчекінг в Україні: актуальні проблеми реалізації формату [Електронний ресурс] / Н. В. Островська // Вісн. Харків. нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна. Серія: Соціальні комунікації. - 2020. - № 17. - Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/sc/issue/view/1040.
Посібник з верифікації [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://texty.org.ua/pg/book/Oles/read/55735?a_offset=.
Сидорук А. Р. Фактчекінг і робота з джерелами інформації в сучасній журналістиці [Електронний ресурс] / А. Р. Сидорук ; наук. кер. Ю. П. Кияшко ; Ун-т ДФС України, Навч.-наук. ін-т гуманітарних наук, каф. журналістики, української словесності та культури. – Ірпінь, 2021. – 62 с. - Режим доступу: http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/8118/1/061_Сидорук_АР_2021.pdf.
Федотова Т. В. Фактчекінг і протидія брехні та маніпуляціям [Електронний ресурс] : силабус вибірк. навч. дисц. підг. бакалавра спец. 053: Психологія, освітньо-професійної програми. Психологія для денної та заочної форми навчання / Волин. нац. ун-т імені Лесі Українки, фак-т психології та соціології, каф. загальної і соціальної психології та соціології. - Луцьк, 2020. - 9 с. - Режим доступу: https://evnuir.vnu.edu.ua/handle/123456789/18577.
Ярощук О. Фактчекінг – данина моді чи запобіжник брехні? [Електронний ресурс] / О. Ярощук // ZMINA. - 2019. - 26 вересня. - Режим доступу: https://zmina.info/articles/faktcheking-czedanyna-modi-chy-bazovyj-standart/.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 3.12.2021 10.07.27 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лера із міста: Луцьк :: Запитання: 46099  
Лера запитує:
Історія костюмів українських
Наша відповідь:
Доброго дня, Валерія! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бугайова В. О. Весільне вбрання: історія і сучасність [Електронний ресурс] / В. О. Бугайова // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. — 2010. — № 1. — С. 6-9. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_1_3.
Бурець О. У світі моди. Історія костюма : година спілкування / О. Бурець // Шкільний світ. — 2012. — № 46. — Етика. — 2012. — № 9. — С. 9-11.
Іваниш А. Угорські та румунські впливи у формуванні народного закарпатського костюму першої половини ХХ ст. [Електронний ресурс] / А. Іваниш // Вісник Львівської національної академії мистецтв. — 2017. — Вип. 34. — С. 108-115. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnam_2017_34_12.
Крупа Т. М. Методичні матеріали «Історія костюма». Вип. 6 / Т. М. Крупа // Історія та правознавство. — 2012. — № 6. — С. 11-13, кольорова вкладка. — Продовж. Початок № 12, № 15, № 27, № 30, № 33, 2011.
Крупа Т. М. Методичні матеріали «Історія костюма». Вип. 7 / Т. М. Крупа // Історія та правознавство. — 2012. — № 9. — С. 26-27, кольорова вкладка. — Продовж. Початок № 12, № 15, № 27, № 30, № 33, 2011; № 6, 2012.
Крупа Т. М. Методичні матеріали «Історія костюма». Вип. 8 / Т. М. Крупа // Історія та правознавство. — 2012. — № 12. — С. 25-26, кольрова вкладка. — Продовж. Початок № 12, № 15, № 27, № 30, № 33, 2011; № 6, № 9, 2012.
Про одяг і не тільки : інфобанк // Куля. — 2019. — № 1. — С. 16-17.

.: Розділ: Історія :: 2.12.2021 16.33.22 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Катерина із міста: Київ :: Запитання: 46098  
Катерина запитує:
Підберіть літературу "Проєктна діяльність на уроках іноземної мови"
Наша відповідь:
Доброго дня, Катерино! Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бей І. Готовність майбутніх учителів іноземних мов до застосування проектних технологій у професійній діяльності: діагностика [Електронний ресурс] / І. Бей // Освітній простір України. — 2018. — Вип. 12. — С. 49-55. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/opu_2018_12_9.
Бей І. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до проектної діяльності в загальноосвітній школі першого ступеня [Електронний ресурс] / І. Бей // Гірська школа Українських Карпат. — 2017. — № 17. — С. 23-26. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2017_17_10.
Власенко А. О. Підготовка майбутніх учителів іноземної мови до проектної діяльності в початковій школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / А. О. Власенко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. — Умань, 2017. — 20 с.
Каламаж В. О. Навчальна автономія студентів як передумова ефективності групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови [Електронний ресурс] / В. О. Каламаж // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія. — 2017. — Вип. 5. — С. 40-53. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2017_5_6.
Каламаж В. О. Психологічні чинники ефективності групової проектної діяльності студентів ЗВО у процесі вивчення іноземної мови : автореф. дис. ... канд. психол. наук : 19.00.01 / В. О. Каламаж ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. — Луцьк, 2019. — 23 с.
Каламаж В. О. Психолого-педагогічні умови реалізації групової проектної діяльності під час вивчення іноземної мови [Електронний ресурс] / В. О. Каламаж // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Серія : Психологія. — 2016. — Вип. 4. — С. 104-116. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoapp_2016_4_12.
Мєдвєдєва Л. І. Проектна методика вивчення іноземної мови в контексті сучасних педагогічних технологій / Л. І. Мєдвєдєва // Наук. зап. Терноп. нац. пед. ун-ту. Сер. Педагогіка. — 2011. — № 4. — С. 129-134.
Розумна Т. С. Активізація пізнавальної діяльності студентів засобами проектної технології на заняттях з іноземної мови у ВНЗ [Електронний ресурс] / Т. С. Розумна // Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Педагогіка і психологія. — 2015. — № 2. — С. 275-279. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vduep_2015_2_48.
Снічук О. Проектна діяльність як одна із форм організації позакласної роботи з іноземної мови в школі / О. Снічук // Нова пед. думка. — 2011. — № 4. — С. 101-103.

.: Розділ: Освіта :: 2.12.2021 16.21.00 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Хуст :: Запитання: 46097  
Іван запитує:
Добрий день , можна інформацію про Внутрішню політику Великої Британії у 2 половині 19 - 1 половині 20 столітті
Наша відповідь:

.: Розділ: Історія :: 2.12.2021 16.09.43 :.
.: ip адресса: :: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.229564 seconds