Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44707
   


Автор запитання: Вероніка із міста: Київ :: Запитання: 46731  
Вероніка запитує:
Добрий день. Потрібно літературу про облік єдиного соціального внеску. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Вероніко! Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Казмерчук М. Т. Єдиний соціальний внесок: міжнародний та вітчизняний досвід [Електронний ресурс] / М. Т. Казмерчук // Управління розвитком. — 2013. — № 17. — С. 61-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uproz_2013_17_24.
Макаренко А. П. Оцінка реформування єдиного соціального внеску в Україні [Електронний ресурс] / А. П. Макаренко, А. В. Нікулін // Економіка та держава. — 2017. — № 1. — С. 15-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2017_1_5.
Машевська А. А. Особливості нарахування єдиного соціального внеску [Електронний ресурс] / А. А. Машевська // Причорноморські економічні студії. — 2019. — Вип. 39(2). — С. 103-107. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/bses_2019_39(2)__22.
Романовська Ю. А. Єдиний соціальний внесок як ефективний інструмент забезпечення надходжень у системі державного соціального страхування [Електронний ресурс] / Ю. А. Романовська, В. А. Урбанович // Бізнес Інформ. — 2018. — № 12. — С. 386-393. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_12_56.
Романченко Ю. О. Єдиний соціальний внесок з доходів фізичних осіб-підприємців: особливості нарахування та порядок сплати [Електронний ресурс] / Ю. О. Романченко // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. — 2018. — Вип. 193. — С. 290-298. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtusg_2018_193_32.
Сейдаметова Л. Д. Єдиний соціальний внесок та податок с доходів фізичних осіб: проблеми обліку, оподаткування та контролю [Електронний ресурс] / Л. Д. Сейдаметова // Ученые записки Крымского инженерно-педагогического университета. — 2011. — Вып. 28. — С. 140-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VzKipu_2011_28_35.
Сердюк В. Т. Єдиний внесок на соціальне страхування: доцільність впровадження та подання в електронній формі [Електронний ресурс] / В. Т. Сердюк, Л. С. Скороненко, К. В. Мируцька, Т. В. Бесчастна // Агросвіт. — 2011. — № 22. — С. 80-84. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/agrosvit_2011_22_19.
Тулай О. І. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: особливості, тенденції та проблеми [Електронний ресурс] / О. І. Тулай // Світ фінансів. — 2017. — Вип. 4. — С. 24-34. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/svitfin_2017_4_4.
Черновська С. Про єдиний соціальний внесок [Електронний ресурс] / С. Черновська // Вісник Національної академії наук України. — 2010. — № 9. — С. 70-71. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2010_9_14.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 4.10.2022 16.29.14 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Оля із міста: Київ :: Запитання: 46730  
Оля запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про сленг в українській мові. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Демощук М. Обережно, сленг : слова, що допоможуть бути на одній хвилі з молоддю / М. Демощук // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 11-12. — С. 108-109.
Дмитренко О. Вплив англіцизмів на сучасний український молодіжний сленг [Електронний ресурс] / О. Дмитренко, С. Кохан // Лінгвістичні студії. — 2020. — Вип. 40(2). — С. 49-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lingst_2020_40(2)__8.
Должикова Т. Сленгізми в сучасному українському художньому дискурсі [Електронний ресурс] / Т. Должикова // Волинь філологічна: текст і контекст. — 2013. — Вип. 15. — С. 92-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vftk_2013_15_13.
Затворницька А. Сленг: як зрозуміти сучасних підлітків / А. Затворницька // Шкільний світ. — 2020. — № 4. — С. 22-23.
Ковтун О. В. Сленгізми та жаргонізми в сучасній українській прозі в аспекті перекладу [Електронний ресурс] / О. В. Ковтун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2017. — Вип. 68. — С. 11-16. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2017_68_4.
Левкова А. Слова, яких не знайдеш у підручнику : проМОВисте / А. Левкова // Однокласник. — 2020. — № 12. — С. 25.
Медвідь О. М. Англійський сленг в українській мові [Електронний ресурс] / О. М. Медвідь, О. Г. Андріяш // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. — 2019. — Т. 30(69), № 4(2). — С. 78-85. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_filol_2019_30(69)_4(2)__18.
Стогній І. В. функціонування молодіжного сленгу в сучасній розмовній українській мові [Електронний ресурс] / І. В. Стогній, З. Д. Варавкіна // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. — 2019. — Вип. 43(3). — С. 160-162. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_filol_2019_43(3)__41.
Темченко Ю. М. Сучасний український сленг як предмет наукового дослідження [Електронний ресурс] / Ю. М. Темченко // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2011. — Вип. 28. — С. 444-446. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2011_28_123.
Щепка О. Загальний сленг у заголовках сучасної української преси [Електронний ресурс] / О. Щепка // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Філологія (мовознавство). — 2014. — Вип. 19. — С. 203-209. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_filol_2014_19_43.

.: Розділ: Мовознавство :: 3.10.2022 16.49.05 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Іван із міста: Умань :: Запитання: 46729  
Іван запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про Максима Берлінського. Дякую вам заздалегідь.
Наша відповідь:
Добрий день! На жаль, дуже мало інформації з Вашого питання. Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Берлинський М. Короткий опис Києва / М. Берлинський ; [редкол.: Микола Жулинський (голова) та ін.]. — Київ : [б. в.], 1990. — XVIII, 204 с. 1 карта.
Гончаров О. М. Ф. Берлинський і Київський університет [Електронний ресурс] / О. Гончаров, А. Петровський // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. — 2014. — Вип. 4. — С. 12-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2014_4_6.
Максим Берлінський – історик, педагог, релігійний діяч : матеріали наук.-практ. конф., 30 жовт. 2009 р., Путивль / ред.: Лука; Держ. іст.-культ. заповідник у м. Путивлі, Нац. заповідник «Глухів». — Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2011. — 80 c.
Москальов Д. В. Із щоденника київського історика Максима Берлинського [Електронний ресурс] / Д. В. Москальов // Архіви України. — 2014. — № 3. — С. 205-250. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ay_2014_3_22.
Тарасенко О. Музей старожитностей університету Св. Володимира : До 170-річчя заснування / О. Тарасенко // Історія України (Шкільний світ). — 2007. — № 17. — С. 1-5.

.: Розділ: Історія :: 2.10.2022 20.32.27 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Лілія із міста: Вижниця :: Запитання: 46728  
Лілія запитує:
Добрий день. Треба список джерел на тему: Кирило-мефодіївське товариство як перша українська політична сила. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам таку літературу для опрацювання:
Бойко М. П. Гуманістичний аспект формування національної культури України в умовах глобалізації (в контексті ідей Кирило-Мефодіївського товариства, Д. Донцова, М.Драгоманова) : монографія / М. П. Бойко; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. — Дніпродзержинськ, 2008. — 260 c.
Бойко М. П. Ідейно-гуманістичні позиції Кирило-Мефодіївського товариства та суспільні реалії сучасної України [Електронний ресурс] / М. П. Бойко // Грані. — 2016. — № 140. — С. 72-75. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_140_14.
Бойко М. П. Проблема політичної самоідентичності в розробках діячів Кирило-Мефодіївського товариства [Електронний ресурс] / М. П. Бойко // Грані. — 2016. — № 139. — С. 89-92. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2016_139_15.
Бойко М. Філософсько-правові погляди Кирило-Мефодіївського товариства в загальному аспекті [Електронний ресурс] / М. Бойко // Versus. — 2014. — № 2. — С. 99-104. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vers_2014_2_18.
Бреус Н. Утворення Кирило-Мефодієвського братства. Програмні документи та громадсько-політична діяльність братчиків : урок історії України, 9 клас / Н. Бреус // Історія в рідній школі. — 2021. — № 6. — С. 21-23.
Булгакова О. Кирило-Мефодіївське братство : 170 років від дня заснування / О. Булгакова // Історія України (Шкільний світ). — 2015. — № 20. — С. 3.
Доценко О. Г. Кирило-Мефодіївське товариство: його роль у духовному відродженні України : навч.-метод. посіб. / О. Г. Доценко, Л. Г Іванова; Київ. міжнар. ун-т. — Київ, 2008. — 80 c.
Кіянка І. Б. Ідеї народництва та популізму в українській політиці: основні сподівання і реалії самодержавної імперії: приклад Кирило-Мефодіївськеого товариства [Електронний ресурс] / І. Б. Кіянка // Держава і право. Серія : Політичні науки. — 2015. — Вип. 69. — С. 35-46. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drpn_2015_69_5.
Король Н. В. Український національний рух наприкінці 40-х рр. 19 ст. Кирило-Мефодіївське братство : історія України : 9 кл. / Н. В. Король // Історія та правознавство. — 2012. — № 14-15. — С. 50-54.
Нєйчева Л. В. Кирило-Мефодіївська традиція як епіцентр національних християнських установок Болгарії [Електронний ресурс] / Л. В. Нєйчева // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. — 2019. — № 2. — С. 413-416. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2019_2_89.
Обуховський С. І. Кирило-Мефодіївське братство – погляд крізь століття : історія України : 9 клас / С. І. Обуховський // Історія та правознавство. — 2014. — № 22-23. — С. 52-54.
Овчаров Л. Кирило-Мефодієвське товариство. Т. Шевченко в національному відродженні / Л. Овчарова// Історія в рідній школі. — 2017. — № 3. — С. 19-22.
Підлипна В. С. Український національний рух наприкінці 40-х років ХІХ ст. Кирило-Мефодіївське братство / В. С. Підлипна// Історія та правознавство. — 2013. — № 8. — С. 28-31.
Побірченко Н. Ідеологія Кирило-Мефодіївського братства як передумова виникнення українських Громад [Електронний ресурс] / Н. Побірченко // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. — 2007. — № 21. — С. 205-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ppps_2007_21_33.
Протосавіцька Л. С. Цінність ідеї гендерної рівності в політико-правових поглядах членів Кирило-Мефодіївського братства [Електронний ресурс] / Л. С. Протосавіцька // Право. Людина. Довкілля. — 2020. — Vol. 11, № 1. — С. 13-18. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lHE_2020_11_1_4.
Сукач Т. М. Утворення Кирило-Мефодіївського братства. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні : історія України : 9 клас / Т. М. Сукач // Історія та правознавство. — 2016. — № 4-5. — С. 60-63.
Цюрупа М. Ідейно-політичний вплив концепту Кирило-Мефодіївського товариства на формування національної військової сфери кінця XIX - першої половини XX століть [Електронний ресурс] / М. Цюрупа // Українознавчий альманах. — 2020. — Вип. 26. — С. 94-100. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukralm_2020_26_16.
Ярош Д. В. Державно-правова думка в програмних документах Кирило-Мефодіївського братства (1846—1847 рр.) щодо майбутнього устрою України [Електронний ресурс] / Д. В. Ярош // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління та права. — 2004. — № 1-2. — С. 26-30. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Unzap_2004_1-2_6.

.: Розділ: Історія :: 2.10.2022 20.24.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Тернопіль :: Запитання: 46727  
Валерія запитує:
Добрий день. Мене цікавить: розвиток країн з перехідною економікою. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Валеріє! Перегляньте таку літературу:
Богуш Л. Г. Соціальні потреби в умовах перехідної економіки: закономірності та особливості формування, реалізації, розвитку [Електронний ресурс] / Л. Г. Богуш // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Економіка і менеджмент. — 2017. — Вип. 28. — С. 141-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvmgu_eim_2017_28_30.
Варга Н. І. Регулювання неформальної зайнятості в умовах перехідної економіки [Електронний ресурс] / Н. І. Варга, Д. М. Афанасьєв // Грані. — 2019. — Т. 22, № 4. — С. 100-106. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Grani_2019_22_4_13.
Демінський С. А. Вплив інституційних факторів на економічне зростання в перехідних економіках [Електронний ресурс] / С. А. Демінський // Формування ринкових відносин в Україні. — 2012. — № 4. — С. 29-33. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2012_4_8.
Євдокимов Ф. І. Економічна безпека інвестицій в умовах перехідної економіки [Електронний ресурс] / Ф. І. Євдокимов, О. О. Бородіна // Економічний вісник Національного гірничого університету. — 2003. — № 2. — С. 19-24. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/evngu_2003_2_5.
Загорський В. С. Особливості державного регулювання економіки перехідного періоду [Електронний ресурс] / В. С. Загорський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. — 2016. — Вип. 5. — С. 3-8. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sepspu_2016_5_3.
Краняц М. Можливі сценарії розвитку інноваційного менеджменту в країнах із перехідною економікою [Електронний ресурс] / М. Краняц, К. Хєнні, У. Сікіміч // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 10 — С. 467-478. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_10_60.
Мирошниченко Ю. В. Криза зовнішньої заборгованості країн, що розвиваються та країн з перехідною економікою [Електронний ресурс] / Ю. В. Мирошниченко // Вісник економіки транспорту і промисловості. — 2013. — Вип. 41. — С. 52-56. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vetp_2013_41_12.
Плющик І. А. Глобалізаційні виклики та можливості для країн з перехідною економікою [Електронний ресурс] / І. А. Плющик, Р. П. Огородник, Н. І. Дучинська // Економічні інновації. — 2015. — Вип. 60(2). — С. 88-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecinn_2015_60(2)__13.
Рубіш І. І. Ефективність інструментів державного регулювання інвестиційної діяльності у перехідних економіках [Електронний ресурс] / І. І. Рубіш // Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. — 2016. — Вип. 51. — С. 207-214. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2016_51_39.
Рубіш І. І. Пріоритети державної політики регулювання інвестицій в перехідних економіках [Електронний ресурс] / І. І. Рубіш // Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. — 2015. — Вип. 49. — С. 248-253. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2015_49_44.

.: Розділ: Економіка. Фінанси :: 29.09.2022 09.23.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.237064 seconds