Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44424
   


Автор запитання: Марія із міста: Львів :: Запитання: 46445  
Марія запитує:
Добрий день. Цікавить література на тему: Екологічне оподаткування в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Маріє! Пропонуємо вашій увазі таку літературу:
Гаркушенко О. М. Вдосконалення принципів екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Гаркушенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія : Економічні науки. - 2013. - Вип. 33(2). - С. 60-65. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2013_33(2)__13 .
Гордієнко С. М. Розвиток екологічного оподаткування на місцевому рівні [Електронний ресурс] / С. М. Гордієнко // Вісник Сумського національного аграрного університету. Фінанси і кредит. - 2013. - № 1. - С. 253-258. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsnau_2013_1_48 .
Кучерова Г. Ю. Конгнітивне моделювання сценаріїв розвитку екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Г. Ю. Кучерова, о. А. Чала // Часопис економічних реформ. - 2014. - № 4. - С. 20-26. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Cher_2014_4_ .
Лепеха М. О.Проблеми екологічного оподаткування в Україні: фіскально-адміністративний аспект [Електронний ресурс] / М. О. Лепеха // Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. - 2013. - № 5. - С. 164-169. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknutd_2013_5_30 .
Островецький В. І. Перспективи розвитку екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / В. І. Островецький // Фінанси України. - 2020. - № 10. - С. 112-126. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fu_2020_10_9 .
Рибачок Н. П. Сучасні теоретичні та законодавчі основи екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Н. П. Рибачок // Фінансове право . - 2013. - № 4. - С. 15-18. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2013_4_6 .
Романенко В. В. Екологічне оподаткування у країнах Європейського Союзу та в Україні: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / В. В. Романенко // Фінансове право . - 2013. - № 2. - С. 18-20. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fp_2013_2_8 .
Сідельникова Л. П. Напрями реформування екологічного оподаткування в Україні [Електронний ресурс] / Л. П. Сідельникова, Я. В. Якуша // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Сер. : Економіка. - 2013. - Вип. 21. - С. 190-194. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoa_2013_21_43 .

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 26.05.2022 20.01.09 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Олег із міста: Київ :: Запитання: 46444  
Олег запитує:
Добрий день! Цікавить тема: Становлення цивільного захисту в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Радимо вам для опрацювання таку літературу:
Андреєв С. О. Державна система цивільної оборони України: історія створення, стан і перспективи розвитку [Електронний ресурс] / С. О. Андреєв. // Державне будівництво. - 2007. - № 2. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2007_2_27 .
Андреєв С. Перспективи та ризики розвитку системи цивільної оборони в контексті прийняття Кодексу цивільного захисту України [Електронний ресурс] / С. Андреєв // Збірник наукових праць Національної академії державного управління при Президентові України. - 2013. - Вип. 1. - С. 67-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpnadu_2013_1_9 .
Дегтярьов Д. О. Форми демократичного цивільного контролю над силами оборони України [Електронний ресурс] / Д. О. Дегтярьов // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Право. - 2021. - Вип. 64. - С. 209-212. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvuzhpr_2021_64_41 .
Зьолка В. Л. Правовий інститут демократичного цивільного контролю за діяльністю сектору безпеки і оборони України: сучасний стан нормативно-правової регламентації [Електронний ресурс] / В. Л. Зьолка // Аналітично-порівняльне правознавство. - 2021. - № 2. - С. 39-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/anpopr_2021_2_9 .
Кучеренко О. Функціювання термінолексем "цивільний захист", "цивільна безпека" та "цивільна оборона" в сучасній українській термінології цивільного захисту [Електронний ресурс] / О. Кучеренко // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Проблеми української термінології. - 2014. - № 791. - С. 127-129. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VNULPUT_2014_791_28 .
Махортов П. П. Поняття "цивільна оборона (захист)" у системі державного управління як складова громадської безпеки [Електронний ресурс] / П. П. Махортов // Актуальні проблеми державного управління. - 2019. - № 2. - С. 97-102. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2019_2_14 .
Пошедін О. І. Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони України і перспективи його вдосконалення [Електронний ресурс] / О. І. Пошедін // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. - 2019. - № 1. - С. 31-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2019_1_7 .

.: Розділ: Держава і право :: 26.05.2022 09.15.33 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Віта із міста: Київ :: Запитання: 46442  
Віта запитує:
Добрий день. Потребую вашої допомоги. Шукаю літературу на тему: діяльність Д. Щербаківського у становленні українського музейництва. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Котляр Є. Данило Щербаківський: наукові розвідки та відкриття єврейського мистецтва [Електронний ресурс] / Є. Котляр // Народознавчі зошити. серія мистецтвознавча. - 2014. - № 5. - С. 884-913. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2014_5_11 .
Ласкаревська Т. Пам’яткоохоронна діяльність Д. М. Щербаківського [Електронний ресурс] / Т. Ласкаревська // Художня культура. Актуальні проблеми. - 2009. - Вип. 6. - С. 497-507. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khud_kult_2009_6_39 .
Франко О. О. Аналіз документів та матеріалів особистого наукового архіву Данила Щербаківського [Електронний ресурс] / О. О. Франко // Вісник Інституту археології. - 2009. - Вип. 4. - С. 68–80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Via_2009_4_7 .
Ходак І. О. Внесок Данила Щербаківського в дослідження та формування музейної збірки композицій "Козак Мамай" [Електронний ресурс] / І. О. Ходак // Матеріали до української етнології. - 2017. - Вип. 16. - С. 212-225. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mdue_2017_16_24 .
Ходак І. Данило Щербаківський про Першу південноросійську кустарну виставку: стратегія дій / І. Ходак // Нар. творчість та етнографія. - 2007. - № 2. - С. 49-58.
Ходак І. Концепція історії українського мистецтва Данила Щербаківського [Електронний ресурс] / І. Ходак // Мистецтвознавство України. - 2009. - Вип. 10. - С. 265-275. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2009_10_41 .
Ходак І. О. Наукова діяльність Данила Щербаківського в контексті історії українського мистецтвознавства першої третини XX ст. : автореф. дис. ... канд. мистецтвознав. : 17.00.05 / І. О. Ходак; Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського НАН України. - Київ, 2010. - 19 c.
Ярошенко Є. С. Дослідник українського народного мистецтва / Є. С. Ярошенко // Культура України. Мистецтвознав. - Харків, 2000. - Вип. 6. - С. 254-258.

.: Розділ: Культура. Мистецтво. Преса :: 25.05.2022 09.32.15 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Ніна із міста: Олександрія :: Запитання: 46437  
Ніна запитує:
Добрий день. Допоможіть, будь ласка, знайти літературу на тему: Польсько-українські фольклорні зв'язки. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ніно! Радимо вам опрацювати такі джерела інформації:
Вахніна Л. Фольклористична діяльність Юліана Кшижановського і Гелени Капелусь у контексті польсько-українських наукових взаємин другої половини ХХ – початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / Л. Вахніна // Слов'янський світ. - 2017. - Вип. 16. - С. 48-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2017_16_5 .
Зілинський О. Фольклор часів Хмельниччини в світлі тогочасних польських джерел [Електронний ресурс] / О. Зілинський // Київські полоністичні студії. - 2016. - Т. 28. - С. 392-399. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2016_28_42 .
Квітка К. З польського фольклору на Україні [Електронний ресурс] / К. Квітка, О. Курило // Наукові збірки Львівської національної музичної академії ім. М. В. Лисенка. - 2011. - Вип. 26. - С. 9-42. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzlnma_2011_26_4 .
Кузьменко О. Концепти пісенного фольклору про війну: українсько-польські паралелі [Електронний ресурс] / О. Кузьменко // Слов'янський світ. - 2017. - Вип. 16. - С. 25-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2017_16_4 .
Лещинська С. Взаємовпливи зразків пісенних моностроф в українському та польському фольклорі [Електронний ресурс] / С. Лещинська // Народознавчі зошити. - 2013. - № 4. - С. 712. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2013_4_23 .
Луньо Є. Польська антирадянська фольклорна сатира в українському середовищi [Електронний ресурс] / Є. Луньо // Народознавчі зошити. - 2009. - № 5-6. - С. 608-621. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2009_5-6_5 .
Павлова А. Українська традиційна культура в студіях польських фольклористів Вацлава Залеського та Оскара Кольберга [Електронний ресурс] / А. Павлова, І. Зайцева // Київські полоністичні студії. - 2011. - Т. 18. - С. 489-492. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kps_2011_18_82 .
Решетняк О. Порівняльна характеристика функціонування біблійних символем у сучасному фольклорному дискурсі українських і польських митців [Електронний ресурс] / О. Решетняк, М. Базелюк // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. - 2019. - Вип. 8(1). - С. 62-66. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2019_8(1)__13 .
Шевчук О. Матеріали до дослідження польсько-українських зв'язків (фольклористика, етномузикологія [Електронний ресурс] / О. Шевчук // Проблеми етномузикології. - 2018. - Вип. 13. - С. 7-57. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Petnomuz_2018_13_4 .

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 24.05.2022 15.59.46 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анастасія із міста: Вилково :: Запитання: 46436  
Анастасія запитує:
Добрий день. Треба будь-яку інформацію про Георгія Нарбута. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день. Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Мачуга П. Майстер української графіки: [До 135-річчя з дня народження Георгія Івановича Нарбута] / П. Мачуга // Вісн. Кн. палати. - 2001. - № 3. - С. 38-39.
Мітченко В.Стильові особливості нової абетки Георгія Нарбута [Електронний ресурс] / В. Мітченко // Українська академія мистецтва. - 2017. - Вип. 26. - С. 39-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uam_2017_26_6 .
Нагорна О. Георгій Нарбут [Текст] / О. Нагорна. - Харків : Фоліо, 2020. - 119 с. - (Знамениті українці).
Телячий Ю. В. Особовий фонд Георгія Нарбута в національному художньому музеї України (м. Київ) як джерело дослідження його біографії 1917–1920 рр. [Електронний ресурс] / Ю. В. Телячий // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. - 2009. - Вип. 16. - С. 223-227. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2009_16_46 .
Тріфонова Н. О. Георгій (Юрій) Нарбут та його роль у розбудові незалежної України [Електронний ресурс] / Н. О. Тріфонова // Історичний архів. - 2016. - Вип. 16. - С. 119-125. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ians_2016_16_19 .
Філевич М. "Українська абетка" Георгія Нарбута [Електронний ресурс] / М. Філевич // Народознавчі зошити. - 2018. - № 6. - С. 1505-1527. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaZo_2018_6_14 .

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 24.05.2022 09.27.10 :.
.: ip адресса: :: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.292651 seconds