Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 44915
   


Автор запитання: Олександра із міста: Вінниця :: Запитання: 46937  
Олександра запитує:
Добрий день. Цікавить період козацької держави. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Олександро! Перегляньте таку літературу за вашим запитом:
Гоцуляк В. М. Українська державна ідея в політичній думці козацької доби [Електронний ресурс] / В. М. Гоцуляк // Вісник Маріупольського державного університету. Серія : Історія. Політологія. — 2018. — Вип. 21. — С. 129-135. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vmdu_ip_2018_21_18.
Дояр Л. Козацьке коріння нашої незалежності: розмірковуємо над минулим заради майбутнього (присвячується 30-й річниці незалежної України) : видатні діячі та визначні події / Л. Дояр // Вісник Книжкової палати. — 2021. — № 8. — С. 40-45.
Іванов В. М. Риси парламентаризму в козацькому державотворенні [Електронний ресурс] / В. М. Іванов // Часопис Київського університету права. — 2016. — № 3. — С. 33-38. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Chkup_2016_3_9.
Коваленко Т. Останні дні Гетьманщини : Україна в другій половині 18 ст. / Т. Коваленко // Історія України (Шкільний світ). — 2020. — № 4. — С. 40-59.
Коляда І. Використання творів живопису Т. Шевченка як засобу візуалізації при вивченні історії України : 8 клас : на допомогу вчителеві / І. Коляда, С. Іжук // Історія в рідній школі. — 2022. — № 2-3. — С. 23-30.
Кудінов Ю. Історики США і Канади про місце Української козацької держави у Центрально-Східній Європи середини XVII ст. [Електронний ресурс] / Ю. Кудінов // Український історичний збірник. — 2010. — Вип. 13(2). — С. 229-231. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uiz_2010_13(2)__29.
Мараєв В. 7 фактів про козаків / В. Мараєв // Історія та правознавство. — 2020. — № 4-6. — С. 27-30.
Нечитайло В. Джерела дослідження грошового обігу на території козацької держави України- гетьманщини у 1648-1764 роках [Електронний ресурс] / В. Нечитайло // Соціум. Документ. Комунікація. Серія: : Історичні науки. — 2018. — Вип. 6. — С. 153-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/colscart_2018_6_11.
Овсяницька Т. В. Легенди і бувальщини з історії Козаччини : фабрика професійних ідей / Т. В. Овсяницька // Шкільний бібліотекар. — 2019. — № 11. — С. 15-21.
Пак Н. Т. Фінансова система України часів козацької держави (1648-1657) [Електронний ресурс] / Н. Т. Пак, Е. І. Костишин // Економічний вісник університету. — 2016. — Вип. 28(1). — С. 133-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecvu_2016_28(1)__19.
Панькова Н. Батурин – гетьманська столиця : літературно-музична героїчна симфонія / Н. Панькова // Українська мова та література (Шкільний світ). — 2021. — № 9-10. — С. 68-78.
Рубайло Н. В. Козацька Україна кінця 50-х років ХVІІ ст. І. Виговський. Московсько-українська війна : історія України : 8 клас / Н. В. Рубайло // Історія та правознавство. — 2020. — № 10-12. — С. 63-67.
Сенишин Н. В. Форми територіальної організації публічної влади часів козацької держави [Електронний ресурс] / Н. В. Сенишин // Науковий вісник: державне управління. — 2020. — № 2. — С. 310-326. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/nauvisdu_2020_2_30.
Чабан А. Ю. Українська козацька держава у дослідженнях істориків української діаспори [Електронний ресурс] / А. Ю. Чабан // Вісник Черкаського університету. Серія : Історичні науки. - 2019. - № 1. - С. 32-37. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VchuI_2019_1_6.
Шевчук Л. Е. Основоположні засади та чинники формування національної правової системи Української козацької держави – Гетьманщини [Електронний ресурс] / Л. Е. Шевчук, Т. П. Шевчук // Право України. — 2020. — № 1. — С. 140-158. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prukr_2020_1_12.

.: Розділ: Історія :: 7.02.2023 11.19.38 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Анжела із міста: Київ :: Запитання: 46936  
Анжела запитує:
Добрий день. Шукаю літературу про мовознавчі дослідження Л. Мовчун. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день! Перегляньте таку літературу:
Мовчун Л. В. Використання методу асоціативного експерименту в римології [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Українська мова. — 2018. — № 4. — С. 43-55. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2018_4_6.
Мовчун Л. В. Графічний параметр української рими [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Культура слова. — 2020. — Вип. 92. — С. 155-165. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Kuls_2020_92_15.
Мовчун Л. В. Засоби образної репрезентації знань про риму в поетичному тексті / Л. В. Мовчун // Лінгвостилістичні студії. — 2015. — Вип. 2. — С. 91-99. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ls_2015_2_14.
Мовчун Л. В. Лексикографування римових гнізд: традиції та інновації [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 54. — С. 129-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2015_54_50.
Мовчун Л. В. Матеріали до «Словника римового гнізда лексеми Україна» [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Лексикографічний бюлетень. — 2015. — Вип. 24. — С. 116-142. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/lecbu_2015_24_16.
Мовчун Л. В. Метафоризація рими в українській поезії ХХ – початку ХХІ ст. [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Філологічні науки. — 2013. — Вип. 34. — С. 198-202. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_fil_2013_34_56.
Мовчун Л. В. Римографічна спадщина І. І. Гурина в контексті його лексикографічної праці [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Компаративні дослідження слов’янських мов і літератур. Пам’яті академіка Леоніда Булаховського. — 2014. — Вип. 24. — С. 117-125. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/kdsm_2014_24_20.
Мовчун Л. В. Українська рима в системі мови і в мовній практиці [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Українська мова. — 2017. — № 2. — С. 84-97. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2017_2_10.
Мовчун Л. В. Філологічна термінологія в поетичному тексті і проблема художньої дефініції (на прикладі термінопоняття «рима») [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Термінологічний вісник. — 2013. — Вип. 2(1). — С. 155-161. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/terv_2013_2(1)__20.
Мовчун Л. В. Шляхи поповнення римового ресурсу української поетичної мови [Електронний ресурс] / Л. В. Мовчун // Теоретичні й прикладні проблеми сучасної філології. — 2019. — Вип. 8(2). — С. 46-50. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppsf_2019_8(2)__10.
Мовчун Л. В. Регулярні фонетичні варіанти слів в українській літературній мові (кінець XVIII- перша третина XX ст.) : дис... канд. філол. наук: 10.02.01 / Л. В. Мовчун ; НАН України, Ін-т укр. мови. — Київ, 2000. — 225 с.
Науменко Л. П. Лінгвістичне портретування української рими. Рецензія на: Л. В. Мовчун. Українська рима в системі мови і в мовній практиці. Київ, 2020 [Електронний ресурс] / Л. П. Науменко // Українська мова. — 2021. — № 1. — С. 110-115. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrm_2021_1_11.

.: Розділ: Мовознавство :: 6.02.2023 19.31.24 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 46935  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література про Ковельський залізничний вокзал (історія спорудження та архітектурні особливості вокзалу).
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам використати наступні джерела: – https://ua.igotoworld.com/ua/poi_object/173935_vokzal-kovel.htm
https://uk.wikipedia.org/wiki/Ковель_(станція)
https://prokovel.com/kovel_2020/1066-pershij_vokzal_u_koveli_10_faktiv.html
https://ep3.nuwm.edu.ua/15766/1/Назарук М.В.+Місюра О.Ю.(с.6-9)_вип1(11)2019.zax.pdf
https://kowel.rayon.in.ua/news/95488-den-v-istoriyi-narodivsia-oleksandr-verbitskii-arhitektor-vokzalu-u-koveli-ta-golobah
https://www.volyn24.com/news/103141-kovelskyj-zaliznychnyj-vokzal-100-rokiv-tomu-retro-foto

– Назарук М.В. Архітектура залізничного вокзалу в Ковелі / М.В.Назарук, О.Ю.Місюра // Студентський вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – 2019. – Вип. 1. – С. 6-8.
– Вельма М. Г. Ковель : путівник / М.Г. Вельма ; [ред. Р. М. Стефанишин]. – Львів : Каменяр, 1990. – 70 с.
– Яцечко-Блаженко Т. Будівництво залізниці до Ковеля в 1870-х роках / Т. Яцечко-Блаженко// Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і Ковельщина в українській та європейській історії : наук. зб. : матеріали Всеукр. наук. іст.-краєзнав. конф., присвяченої 27-й річниці Незалежності України, 100-й річниці Укр. революції та 500-й річниці надання Ковелю Магдебурз. права, 18 жовт. 2018 р., м. Ковель / Ковел. міська рада [та ін.]. – Ковель. – 2018. – Вип. 65. – С. 339-340.
– Семенюк А. В. Ковель: минуле і сучасне : [іст.-краєзн. нарис] / А.В. Семенюк. – Луцьк : Надстир’я, 2000. – 314 с. ілюстр.
– Перший вокзал у Ковелі // Ратнівщина : Районна громад.-політ. газ. – 2021. – № 29(23 лип.). – С. 8.
– Семенюк А. Ковельська залізниця / А. Семенюк // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і ковельчани в історії України та Волині: матеріали XII Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 12-й річниці Незалежності України і 485-й річниці надання Ковелю Магдебурського права, м. Ковель 23-24 жовтня 2003 р. : зб. наук. праць / відпов. за вип.: Г. В. Бондаренко, А. М. Силюк. - Луцьк, 2003. - Ч. 1. - С. 138–139.
– Гика В. Історія становлення та післявоєнної відбудови Ковельської залізниці в документах державного архіву Волинської області / В. Гика // Минуле і сучасне Волині та Полісся : Ковель і Ковельщина в історії України та Волині: матеріали 50 Всеукр. наук. істор.-конф. присвяченої 22-й річниці Незалежності України і 495-річчю надання Ковелю Магдебурзького права. м. Ковель, 12-13 груд. 2013 р. : наук. зб. / упоряд. А. Силюк. – Ковель, 2013. – Вип. 50. – С. 211-242. : іл.
– На перехресті магістральних шляхів // Голос України : газета Верховної Ради України. – 2018. – № 106(12 черв.). – С. 13.

.: Розділ: Історія :: 6.02.2023 15.36.57 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Софія із міста: Львів :: Запитання: 46934  
Софія запитує:
Добрий день! Потрібна література про Здолбунівський залізничний вокзал (Рівненська область) (історія спорудження та архітектурні особливості вокзалу).
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Радимо Вам використати наступні посилання: – Якубчик О. Зберігаючи кращі традиції / О. Якубчик // Нове життя. – 2013. – № 55/56/19 лип./. – С. 1, 3.
– Остапук В. Станція Здолбунів: з науково-краєзнавчого дослідження "Здолбунів" / В. Остапук // Нове життя. – 2019. – № 39/4 жовт./. – С. 4.
– Олекса С. Магістраль крізь століття / С. Олекса // Дзеркало Здолбунівщини : інформаційний часопис краю. – 2013. – № 28/12 лип./. – С. 4.
– Марчук Л. Здолбунів постав як місто із появою залізниці і першої цементівні / Л. Марчук // Нове життя. – 2018. – № 68/69/7 верес./. – С. 6.
– Остапук В. Залізничні шляхи Волині / В. Остапук // Остапук В. П. Здолбунівщина – земля Волинська : наук.- краєзнавч. Дослідж. / В. П. Остапук. – Рівне, 2017. – Ч. 2 : Від кінця XVIII до початку Першої світової війни. – С. 86-95.
– Остапук В. Залізничні шляхи Волині [у 19 столітті] : уривок з другої частини науково-краєзнавчого дослідження “Здолбунівщина – земля Волинська” / В. Остапук // Нове життя. – 2017. – № 5/6(79/80)/13 жовт./. – С. 6. – Продовж. Початок : № 69/70, 71/72, 73/74, 1/2, 3/4, 5/6, 2017.
– Гайдук І. В. Ілюстрований путівник Південно-Західною залізницею, складений за розпорядженням п. начальника Південно-Західної залізниці П. Н. Андрєєва, завідуючому контролю з економічного дослідження району Південно-Західної залізниці 1898 р. / І. Гайдук // Басівкутські Макаревичі (1735 -2018) / І. В. Гайдук. – Рівне, 2019. – С. 6-10.
– Тищенко О Здолбунів на Волині : історичний вернісаж / О.Тищенко, Ю.Кірєєв. – Рівне : видавець Олег Зень. – 192 с.
– Остапук В. П. Залізничні шляхи Волині. Станція Здолбунів / В. Остапук // Здолбунів : наук.-краєзн. дослідж / В. П. Остапук. – Луцьк, 2019. – Ч. 1 : Від перших поселенців до Української революції 1917-1921 років. - С. 22-39 .

– Перша колія : до 150-річчя Львів. залізниці / Ю. С. Томін, Ю. О. Романишин, Р. Ф. Коритко, І. М. Паращак. – Львів, 2011. – 496 с.

https://uk.wikipedia.org/wiki/Здолбунів_(станція)
https://ep3.nuwm.edu.ua/2151/1/Шумейко Т.П. - Архітектурна історія.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Tyschenko_Oleh/Zdolbuniv_na_Volyni.pdf?PHPSESSID=h8kbcfuofeduahcpop4vsua7q2
https://ipress.ua/ljlive/zdolbuniv__ne_lyshe_vokzal_foto_3986.html
https://photo-lviv.in.ua/viniknennya-ta-rozbudova-zaliznits-volini-ta-polissya/
https://rivne-future.com.ua/ru/eternal-istoriya-zheleznodorozhnoj-stanczii-v-zdolbunove
https://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/3300/16.pdf?sequence=1&isAllowed=y

.: Розділ: Історія :: 6.02.2023 15.35.49 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
.: Версія для друку :.
 

Автор запитання: Валерія із міста: Миколаїв :: Запитання: 46933  
Валерія запитує:
Добрий день! цікавлять художні книги про Альберта Ейнштейна. Дякую!
Наша відповідь:
20 дивовижних хлопців, які змінили ХХ століття / В. Вздульська ; іл. М. Мороз. — Київ : Агенція "ІРІО", 2020. — [96] с. : іл.
Айзексон В. Ейнштейн. Життя і всесвіт генія / В. Айзексон ; пер. з англ. Микола Климчук. — Київ : Наш формат, 2019. — 527, [9] с.
Бачинський А. З Ейнштейном у рюкзаку : повість / А. Бачинський ; іл. М. Вінклер. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. — 147, [3] с.
Гокінґ С. На плечах гігантів : величні прориви у фізиці та астрономії / С. Гокінг ; пер. з англ. Я. Лебеденка ; дизайнер обкл. А. Попова. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2021. — 251, [3] с. : іл., портр.
Гокінґ С. Найкоротша історія часу / С. Гокінг, Л. Млодінов ; пер. з англ. І. Андрущенка ; дизайнер обкл. Ю. Сорудейкіна ; на обкл. використано іл. О. Іголкіної. — Харків : Клуб сімейного дозвілля, 2019. — 159, [1] с. : іл.
Джонас А. Прийшов, побачив, переміг : 40 висловів, які створили історію / А. Джонас, Н. Рібар ; пер. О. Ларікової. — Харків : Vivat, 2020. — 93 с. : іл. — (Енциклопедії).
Кемп Р. Хороші хлопці : 50 героїв, що змінили світ добротою / Р. Кемп, П. Блоу ; пер. з англ. Е. Честер. — Київ : Книголав, 2020. — 119, [1] с. : портр. — (Дитяча полиця).
Новеллі Л. Айнштайн та машина часу / Л. Новеллі ; пер. з італ. О. Кругликової ; іл. авт. — Київ : К.І.С., 2016. — 107, [5] c. : іл., портр. — (Спалах думки).
Потерянко Ю. Альберт Ейнштейн / Ю. Потерянко ; пер. О. Добряков ; дизайн обкл. Д. Растворцев ; іл. Є. Васильєвої. — Київ : Агенція "ІРІО", 2020. — 101 с. : іл. — (Видатні особистості. Біографічні нариси для дітей).
Пуї Ж. Енциклопедія неуків, бунтівників та інших геніїв / Ж. Пуї, С. Блох, А. Бланшар ; пер. з фр. П. Мигаля. — Львів : Видавництво Старого Лева, 2019. — 139, [4] с. : іл.
Сміт Д. Думати, як Альберт Ейнштейн / Д. Сміт ; пер. з англ. Г. Литвиненко. — Київ : Видавнича група КМ-БУКС, 2018. — 205, [2] c. : іл.
Текслова П. Дитинство славетних людей / П. Текслова ; пер. з англ. Г. В. Яновської ; іл. Т. Тума. — Харків : Ранок, 2022. — 47 с. : іл. — (Видатні особистості).
Як стати генієм! : чеклисти для розвитку самодисципліни, творчості та креативності / ред. О. Добряков ; дизайнер обкл. Н. Абраменкова. — Київ : Агенція "ІРІО", 2020. — [53] с. : іл.
Як стати генієм! : чеклисти для розвитку самодисципліни, творчості та креативності / ред. О. Добряков ; дизайнер обкл. Н. Абраменкова. — Київ : Агенція "ІРІО", 2021. — [52] с. : іл.

.: Розділ: Література :: 6.02.2023 10.52.57 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
.: Версія для друку :.
 


Generated in 0.242928 seconds