Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45804
   


Автор запитання: Михайло із міста: Львів :: Запитання: 34219  
Михайло запитує:
Доброго вечора! Допоможіть, будь ласка, знайти інформацію про обсяги споживання води у місті Львові та Україні загалом? Тарифи, та особливості їх нарахування на відповідні категорії водоспоживання (промислове, житлово-комунальне господарство і т.д.). Порівняння тарифів та водоспоживання за окремим регіонами України! Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Михайло!
За умовами «Віртуальної бібліографічної довідки» один запит повинен містити одне запитання, тому Ваш запит виконано неповністю. Задайте, будь ласка, ОДНЕ з питань ще раз.
Пропонуємо ознайомитись з наступними джерелами:
Антонова, С. Є. Удосконалення тарифу на послуги централізованого водопостачання. // Вісник. — Рівне, 2010. — Економіка. — С. 3-10.
Арлачов, Д. В. Концептуальні підходи до впровадження моделі диференційованих блочних тарифів на централізоване водопостачання та водовідведення / Д. В. Арлачов, О. Ю. Корчміт, Р. А. Марецький, В. С. Бучик // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 18. - С. 130-136.
Бичківський, Р. Аналіз стандартизації в галузі постачання води, призначеної для споживання людиною. // Вимірювальна техніка та метрологія. — Львів, 2006. — Вип. 66. — С. 179-184.
До питання водозабезпечення та водопостачання деяких регіонів України і показників якості води. // Коммунальное хозяйство городов. — К., 2010. — Сер. — С. 34-38.
Кінасевич, В. Львівське водопостачання: рух до ринку. // Українсько-Польська науково-технічна конференція «Сучасні проблеми водопостачання і знешкодження стічних вод – Львів, 1996». — Львів, 1996. — С. 105-118.
Кретова, Светлана. Формирование тарифов на услуги централизированного водоснабжения и водоотвода / Светлана Кретова // Справочник экономиста. — 2012. — № 6. - С. 67-77.
Кретова, Светлана. Тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения : коментарии к новому порядку расчета / Светлана Кретова // Справочник экономиста. — 2012. — № 1. - С. 68-77.
Лисак Н.М. Механізми фінансового менеджменту підприємства водопровідно-каналізаційного господарства: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.04 / Н.М. Лисак ; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2007. — 20 с.- http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2007/07lnmvkg.zip&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1
Мельник, Ігор. Історико-географічні особливості формування Львівської водопровідної системи. // Наукові записки. — Тернопіль, 2007. — N1. — С. 17-19.
Мельник, І. Проблеми водопостачання м. Львова: суспільно-географічний аналіз // Вісник. — Львів, 2006. — Вип. 33. — С. 248-252.
Мічківський С. М. Білінгова система обліку та аналізу розрахунків зі споживачами підприємств водопровідно-каналізаційного господарства [Електронний ресурс] / С. М. Мічківський, О. В. Прігунов // Праці Одеського політехнічного університету . - 2011. - № 3. - С. 41-47. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Popu_2011_3_7.pdf
Москвичов, С. Г. До питання про екологічну освіту споживачів природних ресурсів (на прикладі прісної води) // Актуальні проблеми психології. — К., 2004. — Екологічна психологія. — С. 112-121.
Оглобля, О. І. Щодо раціонального використання води у житлово-комунальному господарстві України // Досвід проектування об’єктів водопостачання, водовідведення та промислової гідротехніки. — К., 2011. — С. 40-44.
Полуянов, В. П. Построение номограмм для выбора оптимального тарифа на услуги водоснабжения для населения. // Наукові праці. — Донецьк, 2007. — Серія. — С. 219-224.
Про результати аудиту використання коштів державного бюджету України на виконання заходів з розвитку і реконструкції централізованих систем водопостачання та водовідведення / Рахункова палата України. — К. : Рахункова палата України, 2008. — 48 с.
Співаковський, Сергій. Дослідження мотивацій споживачів на ринку питної води / Сергій Співаковський // Маркетинг в Україні. — 2013. — № 4. - С. 35-39.
Тітяєв, Віктор Вікторович. Житлово-комунальні тарифи на утримання житлових будинків і прибудинкових територій, централізоване водопостачання і водовідведення, опалення будинків і гаряче водопостачання (теоретичні основи, економічне обгрунтування, нормативно-довідкова база) / В. В. Тітяєв. — Х. : ХНАМГ, 2008. — 270 с.
Шаповалова, Інга Олексіївна. Ринок водних споживчих ресурсів: теорія, методологія і практика [Текст] : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Шаповалова Інга Олексіївна ; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. - Миколаїв, 2009. - 34 с.
Шевченко, Є. Оцінка сучасного стану водних ресурсів Львівщини // Вісник. — Львів, 2004. — N7. — С. 146-152.
http://www.library.lg.ua/MG/47.pdf
http://geograf.lnu.edu.ua/Publik/Period/visn/37/17_Perhach.pdf
http://krogerc.info/tarifs/bycapital/water.html
http://tek.rbc.ua/ukr/v-ukraine-v-2014-g-sebestoimost-potrebleniya-vody-sostavit-06022014185200

.: Розділ: Поза умовами довідки :: 9.04.2014 23.20.56 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.604288 seconds