Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45084
   


Автор запитання: Наталія із міста: Кіровоград :: Запитання: 37942  
Наталія запитує:
Доброго вечора шановні бібліографи. Допоможіть знайти літературу про гіпотаксис та паратаксис.
Наша відповідь:
Доброго дня, Наталіє!
Пропонуємо Вам переглянути наступні джерела:
Бойко Ю. П. Парадигма англійського гіпотаксису у синхронії та діахронії : монографія / Ю. П. Бойко. - Хмельницький : Поліграфіст 2, 2012. - 450 c.
Буніятова І. Р. Еволюція гіпотаксису в германських мовах (ІV-ХІІ ст.) : монографія / І. Р. Буніятова; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2003. - 328 c.
Буніятова І. Р. Становлення складнопідрядного речення в давньогерманських мовах (ІV-ХІІІ ст.) : автореф. дис... д-ра філол. наук : 10.02.04 / І. Р. Буніятова ; Київ. нац. лінгв. ун-т. - К., 2004. - 32 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2004/04birdms.zip.
Звонська-Денисюк Л. Л. Нерегулярні явища в системі дієслова давньогрецької мови класичного періоду (функціонально-семантичний аспект) : автореф. дис... канд. філол. наук : 10.02.14 / Л. Л. Звонська-Денисюк ; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. - К., 1999. - 20 c.- Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/1999/www.nbuv.gov.ua.
Карат О. В. Діахронічні універсалії в лінгвістиці XX ст. : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / О. В. Карат ; ДЗ "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20 c.
Ковальчук М. Складні речення з відносно-репродуктивною семантикою зі співвідносним займенником у староукраїнській мові [Електронний ресурс] / М. Ковальчук // Волинь - Житомирщина. - 2010. - № 22(1). - С. 83-92. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vg_2010_22(1)__11.pdf.
Лазер-Паньків О. Особливості вираження об'єктних відношень у системі гіпотаксису грецької мові ІІ–ІІІ ст. (на матеріалі твору Арріана ?????????? ????????) [Електронний ресурс] / О. Лазер-Паньків // Studia linguistica. - 2013. - Вип. 7. - С. 184-188. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Stling_2013_7_30.pdf.
Лимаренко О. А. Контрадикторні відношення у складному реченні сучасної англійської мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / О. А. Лимаренко ; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. - О., 2010. - 20 c. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=ARD&P21DBN=ARD&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Z21ID=&Image_file_name=DOC/2010/10loasam.zip.
Лимаренко О. А. Таксономізація протиріччя в лінгвістиці / О. А. Лимаренко // Слов'янський збірник. - 2014. - Вип. 18. - С. 152-163.
Мельник Ю. П. Конструктивний інваріант гіпотаксису у когнітивно-функціональній площині [Електронний ресурс] / Ю. П. Мельник // Сучасні дослідження з іноземної філології. - 2012. - Вип. 10. - С. 220-228. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Sdzif_2012_10_41.pdf.
Ніколайчук А. С. Паратаксис і гіпотаксис у складному реченні: історія вивчення : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / А. С. Ніколайчук ; Донец. нац. ун-т. - Донецьк, 2014. - 20 c.
Олексієнко А. В. Ідентифікація складного речення з детермінативним підрядним серед інших типів гіпотаксису [Електронний ресурс] / А. В. Олексієнко // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія : Філологічна. - 2014. - Вип. 49. - С. 88-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nznuoaf_2014_49_29.pdf.
Слухай Н. Поетичний синтаксис Шевченка / Н. Слухай // Дивослово. - 2014. - N 3. - С. 39-41.

.: Розділ: Мовознавство :: 7.12.2015 18.13.47 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.214493 seconds