Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45732
   


Автор запитання: Галина із міста: Львів :: Запитання: 40763  
Галина запитує:
Доброго дня допоможіть підібрати літературу на тему :Аналіз традиційної та органічної технології вирощування цибулі
Наша відповідь:
Галино, добрий день! Скористайтеся такими джерелами інформації:

Бойко, Т. Ф. Использование азолена при выращивании лука / Т. Ф. Бойко , Н. Н. Силищев, Т. Ю. Коршунова , О.Н. Логинов // Защита и карантин растений. - 2009. - № 7. - С. 27

Бондаренко Г. Л. Вплив агротехнічних прийомів вирощування на лежкість цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / Г. Л. Бондаренко, О. Д. Вітанов, Л. П. Бєлашова, Ю. Д. Зеленін // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 371-374. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_57

Борисенко Л. Д. Особливості вирощування нового ранньостиглого сорту цибулі запашної Медея [Електронний ресурс] / Л. Д. Борисенко, Т. Є. Катаєва // Овочівництво і баштанництво. - 2012. - Вип. 58. - С. 58-61. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2012_58_9

Васюта, В. В. Середньодобове водоспоживання цибулі ріпчастої за краплинного зрошення в південному регіоні України [Текст] / В. В. Васюта // Вісник аграрної науки. - 2015. - № 12. - С. 55-56.

Вдало підібраний гібрид цибулі - запорука успішного року! [Текст] // Овощи и фрукты. - 2015. - № 2. - С. 62-63.

Веріжнікова, І. В. Інтенсивна технологія вирощування цибулі ріпчастої на зберігання для степової зони України [Текст] : для тих, хто готується вирощувати цибулю / І. В. Веріжнікова, Роман Бережняк // Карантин і захист рослин. - 2015. - № 11. - С. 19-20 : табл.

Горган, Н. О. Характер успадкування ознаки стійкості проти шийкової гнилі в гібридних комбінаціях цибулі ріпчастої в умовах Носівської СДС / Н. О. Горган // Сортовивчення та охорона прав на сорти рослин [Текст]. -2013. - № 2. - С.53-55.

Дишлюк, В. Є. Ефективність хімічної меліорації в умовах краплинного зрошення при вирощуванні цибулі ріпчастої / В. Є. Дишлюк, А. В. Мелашич, Т. А. Мелашич // Вісник аграрної науки. - 2011. - № 8. - С. 53-56.

Дишлюк, В. Є. Ефективність хімічної меліорації цибулі / В. Є. Дишлюк, А. В. Мелашич, Т. А. Мелашич // Агроном. - 2014. - № 1 - С.182-184 : табл.

Журавльов О. В. Економічна ефективність елементів технології вирощування цибулі ріпчастої на краплинному зрошенні в Південному Степу України [Електронний ресурс] / О. В. Журавльов // Зрошуване землеробство. - 2010. - Вип. 53. - С. 239-244. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2010_53_37

Залізняк О.Л.Удосконалення методів селекції цибулі шалот для створення вихідного матеріалу з високою продуктивністю: автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.05 / О.Л. Залізняк ; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2008. — 19 с.

Зелендін Ю. Д. Економічна ефективність вирощування цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / Ю. Д. Зелендін // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 304-309. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_47

Зоряний, Володимир. Вирощування органічної, екологічно чистої цибулі, корисної для вашого здоров'я [Текст] / Володимир Зоряний // Агросвіт України . - 2013. - № 1. - С. 22-26 : іл.

Козар С. Ф. Ефективність застосування мікробного препарату АБТ в технології вирощування цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / С. Ф. Козар, В. М. Нестеренко, Т. А. Євтушенко, О. В. Фірсовський, Т. О. Усманова // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер. : Агрономія. - 2013. - Вип. 183(1). - С. 207-214. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnau_agr_2013_183(1)__42

Косенко Н. П. Насіннєва продуктивність цибулі ріпчастої за пересадкового способу вирощування насіння в умовах півдня України [Електронний ресурс] / Н. П. Косенко // Таврійський науковий вісник. - 2013. - Вип. 84. - С. 71-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tavnv_2013_84_116

Косенко Н. П. Вплив технологічних прийомів вирощування насіння цибулі ріпчастої на ураженість насінників несправжньою борошнистою росою в зрошуваних умовах Південного Степу України [Електронний ресурс] / Н. П. Косенко // Зрошуване землеробство. - 2010. - Вип. 53. - С. 79-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zz_2010_53_14

Марков, І. Л. Сажка на цибулі і на кукурудзі / І. Л. Марков // Дім, сад, город. - 2013. - № 9 - С.10-13.

Музика Л.П. Обгрунтування елементів і прийомів технології вирощування цибулі ріпчастої з насіння та сіянки в лісостепу України: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.06 / Л.П. Музика ; УААН. Ін-т овочівництва і баштанництва. — Х., 2005. — 20 с.


Новікова А. В. Вплив строків сівби та застосування добрив на урожайність цибулі ріпчастої за озимого способу вирощування [Електронний ресурс] / А. В. Новікова // Овочівництво і баштанництво. - 2014. - Вип. 60. - С. 209-213. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2014_60_30

Позняк, Олександр. Цибулі багато не буває [Текст] / Олександр Позняк // Дім, сад, город : Виробничо-практичний журнал. - 2015. - № 10. - С. 7-8

Рекомендації з ефективного застосування мікробного препарату АБТ у технології вирощування цибулі ріпчастої / НАН України, Ін-т с.-г. мікробної та агропром. вир-ва ; [Козар С. Ф., Нестеренко В. М., Канівець В. І., Євтушенко Т. А.]. — Чернігів : ІСМАВ НААН, 2013. — 29 с. : іл., табл. — Бібліогр.: с. 26-28.

Стовбір О. П. Розробка нормативів собівартості вирощування насіння цибулі ріпчастої [Електронний ресурс] / О. П. Стовбір, Т. О. Рудницька // Овочівництво і баштанництво. - 2009. - Вип. 55. - С. 267-272. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oib_2009_55_41

Технологія вирощування цибулі ріпчастої [Текст] // Агросвіт України : науково-практичний журнал з дорадництва. - 2012. - № 6. - С. 18-21

Улянич О. І. Ефективність розсадного і безрозсадного способів вирощування цибулі порей в умовах Правобережного Лісостепу України [Електронний ресурс] / О. І. Улянич, Г. Я. Слободяник, А. Г. Тернавський, В. І. Войцехівський // Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. - 2016. - Вип. 88(1). - С. 46-53. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2016_88(1)__8

Цибуля: прогресивні технології та нормативи витрат / [Мазоренко Д. І. та ін.] ; за ред. Д. І. Мазоренка та Г. Є. Мазнєва ; Харк. нац. техн. ун-т сіл. госп-ва ім. П. Василенка, Наук.-дослід. лаб. ”Обґрунтування інновац. агротехнологій”, ЗАТ ”Чумак”. — Х. : Міськдрук, 2011. — 28 с. : табл. — Бібліогр.: с. 26-27.

Цибуля. Настанови щодо постачання і контролювання якості (ЕЭК ООН FFV-25:2003, IDT). — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 6, [1] с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

Цибуля.Технологія вирощування. Загальні вимоги. — К. : Держспоживстандарт України, 2009. — III, 11 с., включ. обкл. — (Національний стандарт України).

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 22.05.2017 08.44.14 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.23881 seconds