Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43663
   


Автор запитання: Зоя із міста: Дубно :: Запитання: 44018  
Зоя запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури до реферату про писанкарство в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Зою! Ми уже відповідали на подібне питання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 38982; 41409; 42847. Також пропонуємо Вам переглянути наступні посилання за Вашим запитом:
Вах І. C. Писанкарство галицької Гуцульщини [Електронний ресурс] / І. C. Вах // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв . Мистецтвознавство. Архітектура. — 2010. — № 4. — С. 76-82. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/had_2010_4_26.
Гулей О. В. Декоративно-прикладне мистецтво : навчальний посібник / О. В. Гулей; Сум. держ. пед. ун-т ім. А.С. Макаренка. — Суми, 2010. — 152 c.
Дикуха Ю. О. Українське писанкарство і сучасна естетотерапія / Ю. О. Дикуха // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2013. — № 1. — С. 55-60.
Килимник С. Писанка : в українських обрядах та віруваннях / С. Килимник // Дивосвіт – казки, легенди, міфи. — 2011. — № 5. — С. 16.
Кириченко М. А. Український народний декоративний розпис : навчальний посібник / М. А. Кириченко. — Київ : Знання-Прес, 2006. — 228 c.
Музиченко Я. Незвичайні писанки : студія декоративного мистецтва / Я. Музиченко
// Джміль. — 2019. — № 4. — С. 18-19.
Писанкарство: традиції та сучасність / Держ. акад. керів. кадрів культури і мистецтв, Укр. центр культ. досліджень ; [упоряд. Н. В. Кірєєва]. — Київ : [б. в.], 1998. — 29 : іл.
Ткаченко В. Писанкарство у період етнонаціонального відродження (кінець 80-х – 90-і рр. XX ст.) та його сучасні трансформації [Електронний ресурс] / В. Ткаченко // Переяславський літопис. — 2017. — Вип. 11. — С. 52-58. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Perlit_2017_11_9.
Ткаченко В. М. Розвиток українського писанкарства кінця ХІХ – початку ХХІ ст.: регіональні особливості, сучасні трансформації : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / В. М. Ткаченко; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. — Київ, 2012. — 19 c.
Ткаченко В. М. Сучасне писанкарство: до історіографії питання [Електронний ресурс] / В. М. Ткаченко // Молодий вчений. — 2017. — № 8. — С. 333-338. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_8_76.
Ткаченко В. М. Українське писанкарство як складова мистецької освіти: історіографічні студії [Електронний ресурс] / В. М. Ткаченко // Наукові записки з української історії — 2018. — Вип. 43. — С. 194-199. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2018_43_30.
Черепанова С. О. Філософія родознавства / С. О. Черепанова. — Київ : Знання, 2007. — 460 c.

.: Розділ: Образотворче мистецтво :: 22.04.2020 20.13.01 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.196771 seconds