Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45242
   


Автор запитання: Ксенія із міста: Біла Церква :: Запитання: 44029  
Ксенія запитує:
Добрий день! Підберіть список літератури до реферату про образ птаха у фольклорі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Ксеніє! Перегляньте наступні джерела за Вашим запитом:
Біляцька В. П. Навчальний посібник з курсу "Усна народна творчість" / В. П. Біляцька; Дніпропетр. нац. ун-т ім. О. Гончара. — Дніпропетровськ : Середняк Т.К., 2015 — 123 c.
Бондарчук Я. В. Символіко-семантичне навантаження образу птаха як відображення релігійно-світоглядних уявлень у мистецтві палеоліту [Електронний ресурс] / Я. В. Бондарчук // Наукові записки НаУКМА. Історія і теорія культури. — 2019. — Т. 2. — С. 53-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NaUKMAtk_2019_2_11.
Дмитренко М. Український фольклор: методологія дослідження, динаміка функціонування : монографія / М. Дмитренко, Л. Іваннікова, І. Кімакович, І. Коваль-Фучило, І. Козар; ред.: М. К. Дмитренко; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського. - Київ : Паливода А.В., 2014. — 251 c.
Івановська О. Український фольклор: семантика і прагматика традиційних смислів : підруч. для студ. фольклорист. та філол. спец. ВНЗ / О. Івановська. — Київ. : Експрес-Поліграф, 2012. — 335
Кирчів Р. Донаукові зацікавлення українським фольклором та етнографією / Р. Кирчів // Народна творчість та етнографія. — 2005. — № 2. — С. 50-59.
Нестеренко Т. В. Тваринний світ в українському фольклорі / Т. В. Нестеренко // Шкільна бібліотека. — 2017. — № 5. — С. 116-117.
Сорочук Л. Рослинна і тваринна символіка в календарно-обрядовому колі українців / Л. Сорочук // Рідні джерела. — 2001. — 3. — С. 8-10.
Шутак О. С. Зооморфні образи українського фольклору: птахи-деміурги в українській зимовій календарно-обрядовій поезії [Електронний ресурс] / О. С. Шутак, Н. А. Конопленко, М. В. Подоляк // Науковий вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. - 2018. — Т. 20, № 86. — С. 142-146. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/smlnues_2018_20_86_30.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 24.04.2020 12.20.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.268433 seconds