Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45249
   


Автор запитання: Софія із міста: Чернівці :: Запитання: 44145  
Софія запитує:
Добрий день! Допоможіть з літературою для повідомлення на тему Казка як жанр фольклору. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Софіє! Перегляньте наступні джерела та посилання за Вашою темою:
Биконя А. Народна казка в дослідженнях вітчизняних і зарубіжних учених [Електронний ресурс] / А. Биконя // Слов'янський світ. — 2014. — Вип. 12. — С. 83-93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2014_12_8.
Демедюк М. Відтворення духовної та матеріальної культури українців у народних казках [Електронний ресурс] / М. Демедюк // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства. — 2011. — Вип. 16. — С. 87-91. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/spml_2011_16_22.
Демедюк М. Національна своєрідність міфологічних персонажів в українських чарівних казках [Електронний ресурс] / М. Демедюк // Народознавчі зошити. Серія філологічна : — 2014. — № 4. — С. 765-770. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/narzfil_2014_4_17.
Дунаєвська Л. Українська народна проза (легенда, казка). Еволюція епічних традицій / Л. Дунаєвська ; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка ; — Київ : [б.в.], 1997. — 447 с.
Іщенко Ю. Нове слово в структурному вивченні казки : Кирилюк О. С. Універсалії культури і семіотика дискурсу. Казка та обряд. Видання друге, доповнене та виправлене. — Одеса: Автограф / ЦГО НАН України. — 2005. — 372 с. [Електронний ресурс] / Ю. Іщенко // Вісник Національної академії наук України. — 2007. — № 7. — С. 55-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnanu_2007_7_14.
Казанжи О. Народна казка як особливий жанр фольклору та її вплив на виховання й розвиток майбутньої особистості [Електронний ресурс] / О. Казанжи // Молодий вчений. — 2017. — № 5. — С. 356-359. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2017_5_83.
Каранда М. Українська народна казка як засіб національного виховання молоді під час викладання філософсько-культурологічних дисциплін [Електронний ресурс] / М. Каранда // Проблеми соціальної роботи: філософія, психологія, соціологія. — 2012. — № 1. — С. 19-24. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/prcr_2012_1_5.
Косяк О. Метафорична казка як елемент політичного міфу у структурі символізації політичного простору [Електронний ресурс] / О. Косяк // Філософія і політологія в контексті сучасної культури. — 2014. — Вип. 8. — С. 227-230. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/filipol_2014_8_58.
Лавриненко С. Лінгвокультурна презентація категорії "правда" в українських народних казках [Електронний ресурс] / С. Лавриненко // Мовні і концептуальні картини світу. — 2013. — Вип. 46 (2). — С. 290-300. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mikks_2013_46(2)__38.
Максимова В. Казка як метод гуманістичного виховання дітей дошкільного віку [Електронний ресурс] / В. Максимова // Вісник Інституту розвитку дитини. Серія : Філософія, педагогіка, психологія. — 2014. — Вип. 32. — С. 84-90. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vird_2014_32_16.
Мелоян А. Символічне вираження агресії у міфах, казках і легендах [Електронний ресурс] / А. Мелоян // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 12 : Психологічні науки. — 2013. — Вип. 40. — С. 118-122. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_012_2013_40_19.
Мокляк Л. Казка як джерело формування духовної культури людини [Електронний ресурс] / Л. Мокляк // Вісник Національного авіаційного університету. Сер. : Філософія. Культурологія. — 2012. — № 1. — С. 116-120. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnau_f_2012_1_30.
Прокопова О. Методика вивчення української казки з опорою на розкриття її космогонічного походження: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О. Прокопова ; Ін-т педагогіки АПН України. — Київ, 2007. — 20 с.
Семеній Л. Казка – це диво, сповнене краси [Електронний ресурс] / Л. Семеній // Початкова школа. — 2015. — № 5. — С. 59-60. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Psh_2015_5_20.
Тупик О. Язичницькі мотиви в українських народних казках про тварин [Електронний ресурс] / О. Тупик // Етнічна історія народів Європи. — 2000. — Вип. 5. — С. 90–93. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2000_5_21.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 7.05.2020 13.10.15 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.232131 seconds