Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44904
   


Автор запитання: Тамара із міста: Одеса :: Запитання: 44193  
Тамара запитує:
Добрий день, цікавить інформація про фольклор України ХХ ст. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Тамаро! Радимо Вам скористатися наступними джерелами за Вашим запитом:
Галенко О. Уроки історії не роблять винятку й для фольклористики [Електронний ресурс] / О. Галенко // Український історичний журнал. — 2012. — № 5. — С. 196-198. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UIJ_2012_5_16.
Гарасим Я. Культурно-історична школа в історії української фольклористики : дис... канд. філол. наук: 10.01.07 / Я. Гарасим ; Львівський держ. ун-т ім. І. Я. Франка. — Львів, 1997. — 196 с.
Гуменюк Т. Історіографія радянського періоду у розвитку української фольклористики другої половини ХХ ст. в західних областях УРСР [Електронний ресурс] / Т. Гуменюк // Україна-Європа-Світ. Міжнародний збірник наукових праць.. Серія: : Історія, міжнародні відносини. — 2012. — Вип. 9. — С. 306-310. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ues_2012_9_36.
Дмитренко М. Українська фольклористика: історія, теорія, практика / М. Дмитренко ; НАН України, Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. Максима Рильського. — Київ : Ред.часопису "Народознавство", 2001. — 576 с.
Дмитренко М Українська фольклористика: проблеми методології : [монографія] / М. Дмитренко ; НАН України, Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського, Від. фольклористики. — Київ : Паливода А. В., 2014. — 363 с.
Іваннікова Л. Фольклористика Півдня України: сторінки історії / Л. Іваннікова ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського [та ін.]. — Запоріжжя : [б. в.], 2008. — 291 с.
Качкан В. Щедроносний науковий ужинок на ниві фольклористики [Електронний ресурс] / В. Качкан, Д. Курчій // Народна творчість та етнологія. — 2011. — № 4. — С. 114-117. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NTE_2011_4_20.
Лазука В. Сучасна волинська фольклористика: регіональний аспект [Електронний ресурс] / В. Лазука // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Мистецтвознавство. — 2012. — № 3. — С. 198-203. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPUm_2012_3_36.
Мушкетик Л. Сучасні виміри української фольклористики [Електронний ресурс] / Л. Мушкетик // Слов'янський світ. — 2014. — Вип. 12. — С. 243-247. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/slsv_2014_12_23.
М’ягкота І. Структурне моделювання терміносистеми української фольклористики [Електронний ресурс] / І. М’ягкота // Наукові записки [Національного університету "Острозька академія"]. Серія. : Філологічна. — 2012. — Вип. 27. — С. 61-63. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nznuoaf_2012_27_20.
Пальоний В. Історія української музичної фольклористики /1960- 90-ті роки/ : навчальний посібник / В. Пальоний ; ред. А. І. Іваницький ; Київський держ. ін-т культури. — Київ : [б.в.], 1997. — 57 с.
Ревенко Д. Видання української фольклористики у колекції Ucrainica (за матеріалами Наукової бібліотеки Одеського національного університету імені І. І. Мечникова) [Електронний ресурс] / Д. Ревенко // Вісник Одеського національного університету. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство. — 2018. — Т. 23, Вип. 2. — С. 183-194. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_bbk_2018_23_2_9.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 13.05.2020 21.27.42 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.730015 seconds