Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 45520
   


Автор запитання: Марина із міста: Бровари :: Запитання: 44293  
Марина запитує:
Доброго дня! Підкажіть літературу до реферату за темою: "Утворення та поводження з відходами в Україні". Дякую
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 року : схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р.
Хільчевський В. К. Екологічна стандартизація та запобігання впливу відходів на довкілля / В. К. Хільчевський, М. Р. Забокрицька, Р. Л. Кравчинський. - Київ : Київський університет, 2016. - 192 с.
Березюк С. В. Сучасний стан та проблеми поводження з побутовими відходами в Україні [Електронний ресурс] / С. В. Березюк ; Вінницький національний аграрний університет. – Режим доступу: https://www.sworld.com.ua/simpoz4/15.pdf.
Горобець О. В. Напрями удосконалення управління поводженням з відходами в Україні [Електронний ресурс] / О. В. Горобець // Економіка. Управління. Інновації. – 2013. - № 1. - Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/eui_2013_1_16.pdf.
Екологічні проблеми поводження з відходами та шляхи їх розв’язання [Електронний ресурс] // Всеукраїнська екологічна ліга : [вебсайт]. – Електрон. дані.. – Режим доступу: http://www.ecoleague.net/pro-vel/tematychni-napriamy-diialnosti/povodzhennia-z-vidkhodamy. – Назва з екрану.
Лоєва І. Д. До проблеми імплементації політики єс у сфері поводження з відходами в Україні [Електронний ресурс] / І. Д. Лоєва, М. О.Караман // Вісник Одес. держ. екологічного ун-ту. - 2014. - Вип. 18. – С. 43-47. – Режим доступу: http://eprints.library.odeku.edu.ua/1426/1/hosenu_18_2014_43.pdf.
Управління відходами [Електронний ресурс] // Міністерство енергетики та захисту довкілля : [вебсайт]. – Електрон. дані. – Режим доступу: https://menr.gov.ua/timeline/Vidhodi-ta-nebezpechni-rechovini.html. – Назва з екрану.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 25.05.2020 20.12.26 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.22698 seconds