Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44088
   


Автор запитання: Анна із міста: Ужгород :: Запитання: 44904  
Анна запитує:
Добрий день! Мене цікавить будь-яка інформація про Мілену Рудницьку, фбо діяльність українок в Польщі міжвоєнного періоду. Дякую
Наша відповідь:
Анно, добрий день! За вашим запитом підібрано такі джерела інформації:

Агеєва В. Кінець вегетативного існування // Критика. – Київ, 1999. – Листопад, (число 11). – С. 30-31.

Барбара Л. А. Ідеологічні основи політичної діяльності Мілени Рудницької [Електронний ресурс] / Л. А. Барбара // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. - 2013. - Вип. 10. - С. 207-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2013_10_24

Байкєніч, Ганна. [Добірка матеріалів про історичні події в країні, святкування Івана Купала, Декларацію про державний суверенітет України, університет святого Володимира, видатних і культурних діячів України та ін.] : тематична вкладка / Байкєніч, Ганна, Охрімчук, Олена // Позакласний час. - 2018. - № 6. - Школа патріота. - С. 1-48.

Богачевська-Хомяк, Марта.Мілена Рудницька / Богачевська-Хомяк, Марта
// Українки в історії. - К., 2004. - С. 124-129.

Гачковський, М.Мілена Рудницька - українська жіноча та національна діячка, депутат польського Сейму в 1928-1935 рр. [Текст] / М. Гачковський // Гуманітарні науки. - 2011. - № 2. - С. 126-133. - Бібліогр. в кінці ст.; Безпека життєдіяльності -2012- . № 10. – С. 126-133.

Діалог у листах: з епістолярію Івана Лисяка-Рудницького й Мілени Рудницької. (До 100-річчя від дня народження І. Лисяка-Рудницького) / вступ. ст. і публікація Л. Буряк // Український історичний журнал 2019. - № 4 - С. 157-207.

Жулканич Н. Мілена Рудницька – ідеолог та провідна діячка українського жіночого руху в Західній Україні [Електронний ресурс] / Н. Жулканич, Л. Барбара // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 6 : Історичні науки. - 2012. - Вип. 9. - С. 52-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_6_2012_9_15

Ідеолог і провідник українського жіночого руху : до 120-річчя від дня народження М. І. Рудницької (1892-1976) : 15 липня // Календар знаменних і пам'ятних дат. - К., 2012. - № 3, 2012. - С. 34-41. - Бібліогр.: с. 40-41.

Левчук І. С. Персоніфікація лідерства: життєві долі й громадсько-політична діяльність лідерів українських, польських та єврейських жіночих рухів у Другій Речі Посполитій / І. С. Левчук // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. - 2016. - Вип. 46. - С. 379-383. - Бібліогр.: 25 назв

Люди правди [Електронний ресурс] : Мілена Рудницька // Інститут національної пам’яті : [сайт]. – Режим доступу: https://old.uinp.gov.ua/news/lyudi-pravdi-milena-rudnitska. – Назва з екрана.

Марочко В. Рудницька Мілена // Енциклопедія Голодомору / М-во культури України, Нац. музей "Меморіал жертв Голодомору", Асоц. дослідників голодоморів в Україні ; [вступ. слово Євгена Нищука ; передм., авт. текст Василя Марочка]. – Дрогобич : Коло, 2018. – С. 371.

Мілена Рудницька і її "Західня Україна під большевиками" [Текст] : кн. уклад. в 2-х ч., з перевид. збірника за погодженням Наук. Т-ва ім. Шевченка в Америці і Укр. Вільн. Акад. у США / упоряд.: Степан Попович, Галина Попович. - Львів : Коло, 2016. - 483 с. : іл. - Бібліогр.: с. 56.

Мілена Рудницька. Статті. Листи. Документи [Текст] : зб. док. і матеріалів про життя, суспільно-політ. діяльність і публіцистичну творчість Мілени Рудницької / Центральний держ. історичний архів України, м. Львів, Інститут історичних досліджень Львівського держ. ун-ту ім. Івана Франка ; упоряд. М. Дядюк ; відп. ред. М. Богачевська- Хомяк. - Л. : [б.в.], 1998. - 844 с

Орлова Т. Мілена Рудницька у дзеркалі української історіографії [Електронний ресурс] / Т. Орлова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. - 2010. - Вип. 99. - С. 12-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Ist_2010_99_6

Присяжний, Михайло Павлович. Мілена Рудницька: сходження до неба [Текст] / Михайло Присяжний, Юлія Присяжна-Гапченко ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка, Ф-т журналістики. - Львів : ПАІС, 2010. - 132 с.

Рудницька, Мілена. Новий етап жіночого руху [Текст] / Мілена Рудницька // Слово і час. - 1999. - № 9. - С. 71-72.

.: Розділ: Історія :: 20.11.2020 11.38.59 :.
.: Черкаська обласна бібліотека для дітей :.
   

Generated in 0.207854 seconds