Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44615
   


Автор запитання: Світлана із міста: Киъв :: Запитання: 44970  
Світлана запитує:
Доброго дня, можливо підібрати літературу до реферату "Мотиви і образи українських народних пісень про кохання". Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Світлано! Перегляньте наступні джерела:
Бобровицька Н. В. Ліричні пісні про кохання та сімейне життя : специфіка віршування / Н. В. Бобровицька // Слов’янський світ. –2016. – Вип.15. – С. 2012-228.
Будівський П. О. Українська народна лірика про сім’ю та побут / П. О. Будівський. – Київ, 1993. – 129 с.
Дмитренко М. Генетичний код нації / М. Дмитренко // Літ. Україна. – 2006. – № 46. – С. 7.
Гарасим Я. Національна самобутність естетики українського пісенного фольклору / Я. Гарасим. – Львів, 2010. – 376 с.
Єфремова Л. Стиль народних пісень Подніпров’я : (за матер. сучасних експедиц. досліджень) / Л. Єфремова // Народна творчість та етнографія. – 2003. – № 5-6. – С. 27–33.
Лановик М. Б. Українська усна народна творчість : навч. посіб. / М. Б. Лановик, З. Б. Лановик. – Київ : Знання-Прес, 2006. – 591 c.
Народні пісні Полтавщини : (з колекцій збирачів фольклору) / упоряд. та вст. Ст. Л. О. Єфремової ; НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. – Київ : Логос, 2016. – 752 с. : ноти, карти.
Українська фольклористика : словник-довід. / уклад. і заг. ред. М. Чорнопиского. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2008. – 448 с.
Бокало І. М. Українські народні пісні про кохання : морально-етичні виміри [Електронний ресурс] : дис… канд. філолог. наук : 10.01.07 – фольклористика / І. М. Бокало ; Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України. – Київ, 2019. – 228 с. – Режим доступу: http://etnolog.org.ua/doc/specrada/bokalo_dys.pdf.
Кобиленко Н. К. Про деякі особливості значень слів-символів (на матеріалі текстів казок та пісень) [Електронний ресурс] // Вісник Луган. нац ун-ту ім. Т. Шевченка. – 2010. – № 18. – С. 30-34. – Режим доступу: http://dspace.ltsu.org/bitstream/123456789/260/1/№ 18_205_2010_ФН.pdf#page=31.
Мелешко В. А. Ліричні пісні про кохання полтавського фольклорного регіону [Електронний ресурс] : мистецтвознавство / В. А. Мелешко, А. Мелешко // Рідний край. – 2018. – № 1. – С. 173-176. – Режим доступу: http://dspace.pnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9859/1/37.pdf.
Петленко Л. П. Образність символів українських народних пісень про кохання [Електронний ресурс] / Л. П. Петленко // Філологічні науки : зб. наук. праць. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2008. – Режим доступу: http://www.enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/29420/1/Tkachenko_172-176.pdf.

.: Розділ: Міфологія. Фольклор :: 4.12.2020 09.18.32 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.315078 seconds