Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45515
   


Автор запитання: Таня із міста: Тальне :: Запитання: 45250  
Таня запитує:
Добрий день. Необхідна інформація про сучасний стан екології в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Таню! Радимо вам для опрацювання такі джерела інформації:
Другак В. Екологія землекористування України у системі суспільних інтересів [Електронний ресурс] / В. Другак, Н. Третяк // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. — 2012. — № 1-2. — С. 86-95. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Zemleustriy_2012_1-2_18.
Дубовий О. Екологія як нова філософія у взаємовідносинах людини і природи [Електронний ресурс] / О. Дубовий // Питання культурології. — 2015. — Вип. 31. — С. 43-48. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pkl_2015_31_8.
Загороднюк П. Екологічна безпека як важлива складова національної безпеки України / П. Загороднюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2005. — № 4. — С. 5-12.
Загороднюк П. Екологічний рух в Україні: аналіз діяльності та перспективи розвитку / П. Загороднюк // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2005. — № 3. — С. 5-13.
Крисаченко В. Екологія та її місце в системі наук [Електронний ресурс] / В. Крисаченко // Політологічний вісник. — 2014. — Вип. 73. — С. 8–28. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pv_2014_73_3.
Некос В. Вступ до фаху. Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування : підруч. для студ. екол. спец. вищ. навч. закл. / В. Некос, А. Некос; Харк. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — 3-тє вид., переробл. і доповн. — Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2009. — 208 c.
Поступак О. Проблеми екологізації розвитку України / О. Поступак // Стратегія розв. України: соціол., економіка, право. — 2008. — № 1/2. — С. 664-669.
Поступак О. Проблеми та перспективи інвестиційного потенціалу України в галузі екологія / О. Поступак // Стратегія розв. України: соціол., економіка, право. — 2008. — № 1/2. — С. 669-674.
Рудько Г. Екологічна безпека навколишнього природного середовища України. Контури проблеми / Г. Рудько, Б. Депутат // Екологія довкілля та безпека життєдіяльн. — 2003. — № 4. — С. 22-29.
Сердюк А. Екологія довкілля та безпека життєдіяльності населення у промислових регіонах України : монографія / А. Сердюк, В. Стусь, В. Ляшенко; Ін-т гігієни та мед. екол. ім. О.М. Марзєєва НАМН України, ДУ "Дніпропетр. мед. акад." МОЗ України, ДП "Укр. наук.-дослід. та проект.-розвідув. ін-т пром. технології" М-ва палива та енергетики України. — Дніпропетровськ. : Пороги, 2011. — 486 c.
Чорноморденко Д. Сучасна екологія і трансдисциплінарна методологія дослідження [Електронний ресурс] / Д. Чорноморденко // Гілея: науковий вісник. — 2015. — Вип. 97. — С. 247-252. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2015_97_64.

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 17.03.2021 21.03.59 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.919189 seconds