Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 44817
   


Автор запитання: Марина із міста: Київ :: Запитання: 45302  
Марина запитує:
Доброго дня, підберіть літературу про проблеми енергозбереження в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Марино! Перегляньте наступні джерела:
Антонов В. М. Альтернативна енергетика в Україні: комп'ютерні акме- еколого-економічні енергетичні комплекси : моногр. / В. М. Антонов ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т ім. І. Сікорського", Укр. акад. акмеології. - Київ : Agrar MG, 2018. - 261 c.
Гаврилко П. П. Підвищення енергоефективності в економіці України / П. П. Гаврилко, Г. П. Гаврилко, Т. В. Гуштан // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 10. - С. 28-32.
Долінський А. А. Екологічні проблеми та енергозбереження при підготовці питної і технологічної води / А. А. Долінський, О. М. Ободович // Вісн. НАН України. - 2018. - № 3. - С. 49-55.
Донченко А. В. Аналіз питань енергозбереження та енергоефективності під час експлуатації рухомого складу метрополітену / А. В. Донченко, А. О. Сулим, О. С. Сіора, О. О. Мельник, В. В. Федоров // Наука та прогрес трансп. Вісн. Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. - 2016. - № 3. - С. 108-119.
Дорошенко В. М. Міжнародний досвід фінансування енергозбереження / В. М. Дорошенко // Формування ринк. відносин в Україні : зб. наук. пр. - 2018. - № 7/8. - С. 51-57.
Зеркалов Д. В. Екологізація енергоспоживання / Д. В. Зеркалов. - Київ : ТОВ "Міжнар. фін. агенція", 1998. - 273 c.
Когенераційні технології в малій енергетиці : моногр. / В. А. Маляренко, О. Л. Шубенко, С. Ю. Андреєв, М. Ю. Бабак, О. В. Сенецький ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова, НАН України, Ін-т проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. - 454 c.
Кузнєцова К. О. Тенденції розвитку підприємств паливно-енергетичного комплексу України / К. О. Кузнєцова, О. С. Ченуша // Екон. вісн. Нац. техн. ун-ту України "КПІ" : зб. наук. пр. - 2017. - Вип. 14. - С. 165-170.
Купчак В. Р. Розвиток енергозбереження в соціально-економічних системах регіону: проблеми та завдання управління : [моногр.] / В. Р. Купчак. - Миколаїв : Швець В. М., 2016. - 388 c.
Майстренко Н. Ю. Удосконалена чотирьохрівнева методика прогнозування рівнів енергоспоживання з урахуванням структурних зрушень в економіці / Н. Ю. Майстренко // Проблеми заг. енергетики. - 2017. - № 3. - С. 15-22.
Проблеми теорії та практики застосування податкового законодавства. Інноваційні та фіскальні проблеми в надрокористуванні та енергозбереженні. Економіко-математичні моделі та можливість їх використання в діяльності органів ДПС. Інформаційне сховище даних державної податкової служби в контексті інноваційного розвитку. Правові засади розвитку місцевих фінансів в Україні. Напрями удосконалення протидії правопорушенням у сфері господарської діяльності. (Ч. II) : зб. наук. праць за матер. круглих столів, наук.-практ. семінару та Міжнар. наук.-практ. конф. до 90-річчя навч. закладу / [ред. кол.: Мельник П. В. та ін.] ; Держ. податк. адмін. України [та ін.]. - Київ : Алерта, 2010. - 350 с. : рис., табл.
Череп О. Г. Енергозбереження як інструмент життєдіяльності промислових підприємств / О. Г. Череп, А. В. Барна // Екон. вісн. ун-ту / Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Г. Сковороди. - 2018. - Вип. 37/1. - С. 144-148.

.: Розділ: Техніка. Виробництво :: 26.03.2021 09.05.53 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.649854 seconds