Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 29 .:. Запитань у базі: 43499
   


Автор запитання: Яна із міста: Київ :: Запитання: 45384  
Яна запитує:
Допоможіть знайти літературу про зелений туризм на Кіровоградщині. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня, Яно! Перегляньте наступны джерела:
Благодатна земля // Краєзнавство. Географія. Туризм. - 2003. - № 4. - С. 1-12.
Волчок О. Знам`янщина запрошує туристів : сільський зелений туризм / О. Волчок // Сільське життя. - 2008. - 28 травня. - С. 2.
Гаращенко М. Сільському туризму в регіоні - розуміння та загальну
підтримку / М. Гаращенко // Новоукр. новини. - 2007. - 26 травня. - С. 1.
Грабажей І. Відкриваємо туристичний сезон / І. Грабажей // Народне слово. - 2013. - 9 травня. - С. 13.
Грабажей І. Туризм зелений, туризм білий / І. Грабажей // Народне слово. - 2011. - 8 грудня. - С. 12.
Дарчук В. Формування стратегічних основ розвитку сільського (зеленого) туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / В. Дарчук; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. — Донецьк, 2014. — 20 c.
Доля Н. На Олександрівщині стартував Всеукраїнський туристичний
чемпіонат / Н. Доля // Вперед. - 2013. - 16 липня. - С. 2.
Желєзнякова І. Зелений туризм як один із шляхів розвитку сільських
територій / І. Желєзнякова // Зоря. - 2013. - 24 серпня. - С. 2.
Екологічне виховання чи екологічний туризм: що спочатку? // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2016. — № 10. — Шкільний туризм. — 2016. — Вип. 5. — С. 1-6.
Зелений туризм в Україні : [особливості розвитку зеленого туризму в Україні] // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2011. — № 36. — С. 22-24.
Зима О. Категорійно-понятійні особливості екологічного, зеленого, сільського туризму / О. Зима, М. Голуб // Бізнес Інформ. — 2015. — № 1. — С. 241-245.
Зінкевич М. Сільський зелений туризм / М. Зінкевич, У. Ліщинська // Краєзнавство. Географія. Туризм (Шкільний світ). — 2014. — № 2. — Шкільний туризм. — 2014. — Вип. 1. — С. 7-9.
Ілляшенко С. "Зелений" туризм як один з напрямів сталого розвитку регіону / С. Ілляшенко, Н. Ілляшенко, В. Щербаченко //Економіка України. — 2013. — № 8. — С. 33-39.
Кравченко О. Агро- і зелений туризм : навч. посіб. / О. Кравченко ; Київ. міжнар. ун-т. — Київ : КиМУ, 2007. — 82 с. : іл., табл. — (Tempus Joint European Project «EU Standards in Teaching International Tourism Economics»).
Левінська Т. Кіровоградщина туристична під одним крилом. Центрально-
українським / Т. Левінська // Кіровоград. правда. - 2012. - 5 жовтня. - С. 12.
Матвієнко А. Зелений туризм як напрямок вирішення проблеми зайнятості сільського населення в Україні / А. Матвієнко // Економічний вісник університету : зб. наук. праць — 2014. — Вип. 22/1. — С. 95-99.
Матвійчук Л. Сільський зелений туризм як фактор регіонального розвитку: методологічний аспект та практичний досвід / Л. Матвійчук, І. Тищук ; М-во освіти і науки України, Луц. нац. техн. ун-т. — Луцьк : Інформ.-вид. від. Луц. нац. техн. ун-ту, 2017. — 259 с. : іл., табл.
Онойко Ю. Сільський зелений туризм на теренах Кіровоградщини : [особливості розвитку зеленого туризму в Україні] / Ю. Онойко, В. Кролік // Країна знань. — 2013. — № 3-4. — С. 45-48.
Онойко Ю. Сучасний стан, умови, проблеми та перспективи розвитку
сільського зеленого туризму в межах Кіровоградської області / Ю. Онойко, В. Кролік, Л. Твердоступ // Туризм сільський, зелений. - 2012. - № 11 (липень-грудень). - С. 21-23.
Осадча Т. Сільський зелений туризм в Україні: окремі аспекти організації, обліку і контролю / Т. Осадча ; [за ред. В. Труша]. — Херсон : Олді-плюс, 2009. — 290 с. : іл., табл.
Про Рекомендації парламентських слухань "Розвиток туристичної індустрії як інструмент економічного розвитку та інвестиційної привабливості України" : постанова Верховної Ради України, 13 лип. 2016 р. // Урядовий кур'єр. — 2016. — 16 серп. — С. 8.
Сажнєва Н. Рекреаційна географія та туризм (словник-довідник сучасних термінологічних понять : навч. посібн. / Н. Сажнєва, І. Арсененко; Мелітоп. держ. пед. ун-т. — Мелітополь : Люкс, 2007. — 254 c.
Самойлик К. Зелений туризм : п'ять вагомих аргументів "за!" : розмова з батьками / К. Самойлик // Дитячий садок (Шк. світ). — 2011. — № 17. — С. 5.
Сільський зелений туризм : словник-довідник / М-во освіти і науки України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України ; [авт.-уклад.: Т. Кальна-Дубінюк]. — Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2016. — 78 с. : табл.
Чернява Г. Основні елементи підготовки фахівців в області організації сільського зеленого туризму в Україні / Г. Чернява // Вісник Луган. нац. університету ім. Т. Шевченка. Педагогічні науки. — 2012. — № 4, ч. 2. — С. 74-81.
Кіровоградська область: поступ розвитку [Електронний ресурс] : бібліограф. покаж. (до 75-річчя утворення Кіровоградської області / уклад. Т. П. Макарова ; КЗ „Обл. універсал. наук. б-ка ім. Д. І. Чижевського” ; Департамент культури, туризму та культурної спадщини Кіровоград. облдержадміністрації. - Кіровоград, 2013. - 275 с. - Режим доступу: https://old.library.kr.ua/bibliograph/kirobl75.pdf.

.: Розділ: Туризм :: 12.04.2021 05.58.21 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.289077 seconds