Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 34 .:. Запитань у базі: 45515
   


Автор запитання: Сергій із міста: Київ :: Запитання: 45386  
Сергій запитує:
Вітаю, допоможіть, будь-ласка, знайти матеріал та літературу на тему "Використання ГІС для управління ПЗФ України"
Наша відповідь:
Доброго дня. Пропонуємо вам переглянкти наступні джерела:
Заклецький О. А. Використання геоінформаційних систем (гіс) для підтримки прийняття рішень в галузі управління об'єктами природно-заповідного фонду
http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/10487/Zakletsky_Vykorystannya_heoinformatsiynykh_system.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Харачко М. В. Застосування геоінформаційних систем в управлінні природно-заповідними територіями / М. В. Харачко // Науковий вісник НЛТУ України. - 2014. - Вип. 24.5. - С. 115-120 http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/nvnltu_2014_24.5_21.pdf
Геоінформаційна система природоохоронної території
https://magneticonemt.com/m1gis-geoinformatsijna-sistema-prirodoohoronnoyi-teritoriyi/
Н. П. Гальченко, В. І. Козарь Структура бази даних для забезпечення геоінформаційного моніторингу земель природно-заповідного фонду
http://www.kdu.edu.ua/EKB_jurnal/2019_1(27)/PDF/32_37.pdf
В.А. Пересадько, О.І. Сінна Геоінформаційне забезпечення природоохоронних територій
https://goik.univer.kharkov.ua/wp-content/files/issue_15/15_22.pdf
С.А. Загородня Геоінформаційні технології для екологічної оцінки природно-заповідних територій
http://repositary.knuba.edu.ua/bitstream/handle/987654321/626/Geoinformation technologies for ecological assessment of natural protected areas.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Геоінформаційні технології в екології
https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/04/Ekolohichna-heoinformatyka_literatura-dlia-lektsiy.pdf
Биатов А. П. Материалы III научно-методического семинара «ГИС и заповедные территории» (30 мая – 01 июня 2015 г., Харьковская обл., Краснокутский р-н, с. Владимировка) / Под ред. А. П. Биатова. — Харьков: «Типография Мадрид», 2016. — 112 с.
https://necu.org.ua/wp-content/uploads/2016/04/gis-pzf-2015.pdf

.: Розділ: Екологія. Охорона природи :: 12.04.2021 13.14.34 :.
.: Краматорська центральна міська публічна бібліотека ім. М.Горького :.
   

Generated in 0.229252 seconds