Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 43510
   


Автор запитання: Святослав із міста: Івано-Франківськ :: Запитання: 45393  
Святослав запитує:
Добрий день. Мене цікавить інформація про правовий порядок у Запорізькій Січі. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Святославе! Радимо вам опрацювати такі джерела:
Бережний А. З історичного досвіду зародження і функціонування юридичної служби в військових формуваннях України (Запорізька Січ) [Електронний ресурс] / А. Бережний // Юридична наука. — 2012. — № 3. — С. 148-154. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/jnn_2012_3_18.
Джолос С. Джерела права та правова система Запорізької Січі [Електронний ресурс] / С. Джолос // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. — 2005. — Вип. 9. — С. 19-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzvdpu_ist_2005_9_5.
Мельник С. Суди Запорізької Січі та процесуальна форма кримінального судочинства / С. Мельник // Держава і право. Юрид. і політ. науки : зб. наук. пр. — 2005. — Вип. 29. — С. 485-491.
Поперечна H. Інституційні засади правового порядку Запорізької Січі [Електронний ресурс] / H. Поперечна // Актуальні проблеми держави і права. — 2009. — Вип. 49. — С. 468-472. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdp_2009_49_78.
Реформування правової системи України в контексті розбудови правової держави та євроінтеграції : тези доп. VI Всеукр. наук.-практ. конф., 1 квіт. 2015 р., Дніпропетровськ / Дніпропетр. ун-т ім. А. Нобеля. — Дніпропетровськ, 2015. — 259 c.
Синяк І. Джерела з історії діловодства запорізького козацтва доби Нової Січі (1734 — 1775): Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І. Синяк ; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — Київ, 2006. — 20 с.
Талдикіч О. Поліція Гетьманщини і Запорізької Січі в другій половині XVIII ст. [Електронний ресурс] / О. Талдикіч // Вісник університету внутрішніх справ. — 1999. — Вип. 9. — С. 215-221. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhnuvs_1999_9_53.
Тімашов В. Правовий порядок діяльності Запорізької Січі у площині права людини на особисте волевиявлення [Електронний ресурс] / В. Тімашов // Підприємництво, господарство і право. — 2016. — № 1. — С. 116-120. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pgip_2016_1_22.
Худояр Л. Джерела права Запорізької Січі [Електронний ресурс] / Л. Худояр // Правова держава. — 2015. — Вип. 26. — С. 35-43. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/PrDe_2015_26_7.
Чорна К. Запорізька Січ як національний політичний феномен і носій української державності [Електронний ресурс] / К. Чорна // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Державне управління. — 2018. — Т. 29(68), № 4. — С. 20-25. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntvupa_2018_29_4_6.

.: Розділ: Історія :: 13.04.2021 13.33.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.202294 seconds