Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44711
   


Автор запитання: Варвара із міста: Яремче :: Запитання: 45524  
Варвара запитує:
Добрий день. Мені необхідна будь-яка література про млинарство в Україні. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Варвара! Ми вже відповідали на подібне запитання: Віртуальна бібліографічна довідка — Розширений пошук — Пошук за: Номером запитання — № 36378. Також пропонуємо додатково переглянути наступні джерела:
Головатюк Ю. Лексика на позначення агентів млинарства у західноподільських говірках [Електронний ресурс] / Ю. Головатюк // Іван Огієнко і сучасна наука та освіта. Серія : Філологічна. — 2015. — Вип. 12. — С. 66-70. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ioisn_2015_12_14.
Жам О. Документи фонду Києво-Печерської лаври як джерело дослідження історії лаврського млинарства ХVII – поч. ХХ ст. [Електронний ресурс] / О. Жам // Етнічна історія народів Європи. — 2017. — Вип. 53. — С. 37–42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eine_2017_53_8.
Жам О. Пожежі на борошномельних млинах Правобережної України у ХІХ ст.: причини та наслідки [Електронний ресурс] / О. Жам // Питання історії науки і техніки. — 2012. — № 4. — С. 70-79. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pint_2012_4_11.
Крапивний Р. Млинарство як основний промисел у Ніжинському полку в середині XVII–XVIII ст. [Електронний ресурс] / Р. Крапивний // Український історичний збірник. — 2014. — Вип. 17. — С. 53-64. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uiz_2014_17_6.
Лемешева Н. Млинарство в системі господарської діяльності селянства харківської губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ сторіччя [Електронний ресурс] / Н. Лемешева // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Сер. : «Історія та географія». — 2014. — Вип. 51. — С. 137-145. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2014_51_24.
Лемешева Н. Слобожанське млинарство у другій половині ХVІІ – ХVІІІ століттях [Електронний ресурс] / Н. Лемешева // Збірник наукових праць [Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди]. Серія : «Історія та географія». — 2016. — Вип. 53. — С. 119-124. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2016_53_20.
Маслов М. Історичний розвиток млинарської енергетики в Україні у другій половині ХІХ - першій третині ХХ сторіччя [Електронний ресурс] / М. Маслов // Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Сер. : «Історія та географія». — 2012. — Вип. 45. — С. 61-66. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/znpkhnpu_ist_2012_45_17.
Маслов М. Розвиток селянського млинарства в Україні у XIX - 20-х рр. XX ст. : техніко-технологічні аспекти [Електронний ресурс] / М. Маслов // Український селянин. — 2004. — Вип. 8. — С. 177-181. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2004_8_56.
Олянич В. Розвиток приватного та кооперативного підприємництва селянських господарств в Українській СРР 1921 — 1929 років : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / В. Олянич; Харків. нац. ун-т ім. В.Н. Каразіна. — Харків, 2015. — 40 c.
Оніпко Т. Внесок млинарської галузі вітчизняної споживчої кооперації у розв’язання продовольчих проблем (1926 - 1928 рр. ) [Електронний ресурс] / Т. Оніпко // Український селянин. — 2010. — Вип. 12. — С. 223-226. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukrsel_2010_12_79.
Погорілко М. Війна і млин: особливості ведення млинарського господарства у Львові у другій половині XVII cт. [Електронний ресурс] / М. Погорілко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія : Актуальні проблеми історії України. — 2014. — № 54. — С. 94-101. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vcpiak_2014_54_12.
Тютюнник Ю. Водяні млини середньої частини басейну Дніпра та Південного Бугу [Електронний ресурс] / Ю. Тютюнник, О. Лаврик // Праці Центру пам’яткознавства. — 2010. — Вип. 18. — С. 245-258. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pcp_2010_18_25.

.: Розділ: Історія :: 17.05.2021 09.22.28 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.255813 seconds