Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44705
   


Автор запитання: Мар'яна із міста: Львів :: Запитання: 45530  
Мар'яна запитує:
Доброго дня! Порадьте, будь ласка, літературу з теми "Учні Михайла Грушевського у міжвоєнний період: наукові зацікавлення та твори". Дякую!
Наша відповідь:
Доброго дня, Мар"яно! Радимо Вам попрацювати з наступними джерелами:– https://core.ac.uk/download/pdf/78387279.pdf
http://immh.kiev.ua/nezdiysneniy-proekt-zbirnika-pam-yati-mihayla-grushevskogo-za-listami-ivana-krip-yakevicha-do-mihayla-mochulskogo/
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/104849/04-Telvak.pdf?sequence=1
file:///C:/Users/User/Desktop/146094-Текст статті-369743-1-10-20190521.pdf
https://www.i-hyrych.name/Misc/Dashkevich/Krypjakevych.html
http://www.aphn-journal.in.ua/archive/10_2014/9.pdf
https://core.ac.uk/download/pdf/132545468.pdf
http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/95243/10-Telvak.pdf?sequence=1
http://www.inst-ukr.lviv.ua/files/ukr-pol_5/014-ruda-pix.pdf
https://ru.osvita.ua/vnz/reports/geograf/23244/
https://www.i-hyrych.name/Misc/Dashkevich/Krypjakevych.html
https://lviv.com/novyny/nauka-dovkola-lvova-iak-balansuvav-kryp-iakevych-shchob-zberehty-istorychnu-nauku/
http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Tomashivskyj_S
http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/7811/1/Hirna.pdf
https://www.m-hrushevsky.name/uk/Guide/DzhydzhoraIM/Corresp.html

– Ленцик В. Михайло Грушевський в оцінці своїх студентів / В. Ленцик // УІ. – 1984. – Ч 1-4. – С. 119-124.
– Грицак Я. Чи була школа Грушевського? / Я.Грицак // Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції. Львів, 24-25 жовт. 1994 р. – Нью-Йорк–Львів, 1995. – С. 147.
– Григанська С.В. М.С. Грушевський і студентська молодь / С.В.Григанська // Михайло Грушевський і сучасність: матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю від дня народження М.С. Грушевського. – Київ, 1998. – С. 63-64.
– Одарченко П. Михайло Грушевський і українська молодь / П.Одарченко // Український історик. – 1991. – № 3-4/1-4. – С. 105–106
– Серкіз Я. Науково-педагогічні засади Михайла Грушевського (за листами до Мирона Кордуби) / Я.Серкіз // Михайло Грушевський і Західна Україна. Доповіді й повідомлення наукової конференції. – Львів, 1995. – С. 73-74.
– Герасименко С. Науково-педагогічна та просвітницька діяльність Михайла Грушевського (1894–1917 рр.) : монографія / С.Герасименко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2013. – С. 58-67.
– Купчинський О. Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського: питання творчих взаємин і співпраця учня і вчителя / О.Купчинський // Михайло Грушевський і Львівська історична школа. Матеріали конференції. Львів, 24-25 жовтня 1994 р. – Нью-Йорк–Львів, 1995. – С. 174-186.
– Тельвак В. Грушевськіана Мирона Кордуби / В.Тельвак // УІ. – Т. XLІХ. – Ч. 1–4 (193–196). – Нью-Йорк; Київ, 2012.
– Купчинський О. Листи Мирона Кордуби до Михайла Грушевського: питання творчих взаємин і співпраця учня та вчителя / О. Купчинський // Український історик. – 1996. – № 1–4. – С. 297-305.
– Пришляк В. Михайло Грушевський та Іван Джиджора: учитель і учень у світлі взаємного листування / В.Пришляк // Листування Михайла Грушевського. Т. 4: Листування Михайла Грушевського та Івана Джиджори / Упоряд.: С. Панькова, В. Пришляк; ред. Л. Винар, П. Сохань, І. Гирич. – Київ–Нью-Йорк: УІТ, ВД «Простір», 2008. – С. 11-47.
– Тельвак В. Михайло Грушевський в оцінках своїх учнів (перша третина ХХ ст.) / В.Тельвак // Історіографічні дослідження в Україні. – Вип. 23. – Київ : Інститут історії України, 2013. – С. 160-197.
– Юркова О. Причинок до листування двох учнів Михайла Грушевського. Листи І.П. Крип’якевича до М.М. Ткаченка (1955–1964) / О.Юркова, О.Федірко // Іван Крип’якевич у родинній традиції, науці, суспільстві / Відп. ред.: Ярослав Ісаєвич, упорядник Феодосій Стеблій. Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць, 8. – Львів, 2001. – С. 548-554.
– Тельвак В. Історична школа М.Грушевського у Львові (1894–1914 рр.) / В.Тельвак, В.Педич. – Івано-Франківськ, 1997. – 208 с. // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.V. – Дрогобич, 2001. – С. 390-398.
– Тельвак В. Львівська історична школа Михайла Грушевського / В. Тельвак, В. Педич. – Львів : Світ, 2016. – 440 с.
– Ленцик В. Михайло Грушевський в оцінці своїх студентів / В.Ленцик // Український історик. – 1984. – № 1–4. – С. 123-131.
– Педич В.П. Львівська історична школа Михайла Грушевського (1894–1914 рр.) / В.П.Педич. – Івано-Франківськ, 1997. – С. 54-97.

Заболотна І. І. Крип'якевич - учень, співробітник, послідовник М. Грушевського / І. Заболотна // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2007. – Вип. 91-93. – C. 12-16.

.: Розділ: Історія :: 17.05.2021 16.36.01 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.267611 seconds