Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44815
   


Автор запитання: Аня із міста: Київ :: Запитання: 45566  
Аня запитує:
Добрий день. Цікавить інформація про діяльність Кирила Розумовського. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Аню! Перегляньте наступні джерела:
Коляда І. Кирило Розумовський / І. Коляда, В. Милько. — Київ : Укрвидавполіграфія, 2012. — 126 c.
Маслійчук В. Секуляризація та освітні проекти за гетьманування Кирила Розумовського (1750–1764 рр.) [Електронний ресурс] / В. Маслійчук // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія : Історія України. Українознавство: історичні та філософські науки. — 2016. — Вип. 22. — С. 24-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKhISU_2016_22_4.
Мельник М. Судова реформа гетьмана К. Розумовського наприкінці ХVІІІ ст. [Електронний ресурс] / М. Мельник // Сіверщина в історії України. — 2014. — Вип. 7. — С. 137-139. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/sviu_2014_7_32.
Мельников Є. Французькі політичні інтриги та діяльність гетьмана К. Розумовського у наукових дослідженнях Іллі Борщака / Є. Мельников // Наук. пр. іст. ф-ту Запоріз. нац. ун-ту. — 2012. — Вип. 34. — С. 271-274.
Омельчук В. Києво-Печерська лавра в політико-правовій моделі Гетьманату за правління Кирила Розумовського : монографія / В. Омельчук. — Київ : Золоті ворота, 2016. — 437 c. — (Світові традиції держ. упр.; [вип. 5]).
Прокоп Т. Усунення К. Розумовського від гетьманської влади та призначення П. Румянцева-Задунайського генерал-губернатором Малоросії [Електронний ресурс] / Т. Прокоп // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка. Історичні науки. — 2014. — Вип. 7. — С. 256-267. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Npkpnu_2014_7_25.
Путро О. Гетьман України Кирило Розумовський (нові штрихи до соціально-політичного портрета) / О. Путро // Укр. іст. журн. — 2002. — № 5. — С. 105-118.
Путро О. Гетьман Кирило Розумовський та його доба (з історії українського державотворення XVIII ст.) : монографія: в 2 ч. Ч. 1 / О. Путро; Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец. — Київ, 2008. — 239 c.
Рудчук Ю. Гетьман Кирило Григорович Розумовський – знавець і любитель витонченої музики [Електронний ресурс] / Ю. Рудчук // Мистецтвознавство України. — 2010. — Вип. 11. — С. 76-82. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mysu_2010_11_14.
Салагуб Л. К. Розумовський та остання сторінка історії гетьманщини: погляди сучасних науковців [Електронний ресурс] / Л. Салагуб // Гілея: науковий вісник. — 2019. — Вип. 149(1). — С. 163-167. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2019_149(1)__32.
Січова О. Ставлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії / О. Січова // Рукоп. та книжк. спадщина України : археогр. дослідж. унік. архів. та бібл. фондів. — 2007. — Вип. 12. — С. 124–134.
Січова О. Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії [Електронний ресурс] / О. Січова // Рукописна та книжкова спадщина України. — 2007. — Вип. 12. — С. 124–134. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rks_2007_12_12.
Соколов В. Постать гетьмана Кирила Розумовського (1728 – 1803) на тлі його культурно-просвітницької діяльності (до 200-річчя з дня смерті) / В. Соколов // Вісн. Кн. палати. — 2003. — № 3. — С. 27-29.

.: Розділ: Історія :: 25.05.2021 10.41.08 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.219473 seconds