Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Андрій із міста: Київ :: Запитання: 45584  
Андрій запитує:
Добрий день. Потрібні джерела на тему Поняття гібридна війна. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Андрію! Пропонуємо вам для опрацювання наступні джерела:
Андрієвський Т. Концептуалізація поняття гібридної війни: політологічний вимір [Електронний ресурс] / Т. Андрієвський // Сучасне суспільство. — 2017. — Вип. 1. — С. 4-15. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/cuc_2017_1_3.
Гібридна війна: технології сугестії та контрсугестії / [О. Акульшин та ін.] ; Нац. акад. Служби безпеки України, Ін-т філології Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — Київ : Нац. акад. СБУ, 2018. — 235 с. : іл., табл.
Долженко О. Концептуальні засади та понятійно-категоріальне визначення «гібридної війни» в контексті загроз національній безпеці України [Електронний ресурс] / О. Долженко // Гілея: науковий вісник. — 2018. — Вип. 128. — С. 315-317. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2018_128_81.
Загорулько А. Теоретико-правовий аналіз визначення поняття «гібридна війна» [Електронний ресурс] / А. Загорулько // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України. Серія : Державне управління. — 2019. — № 3. — С. 115-122. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnaddy_2019_3_18.
Калетнік В. Проблеми визначення поняття «гібридна війна» в концептуальних документах у сфері національної безпеки та оборони України [Електронний ресурс] / В. Калетнік // Юридичний вісник. — 2018. — № 1. — С. 155-160. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/urid_2018_1_26.
Киричок А. Гібридна війна як феномен військово-інформаційної думки XXI ст. (історичні та теоретичні аспекти) / А. Киричок // Держава та регіони. Сер. Соц. комунікації. — 2017. — Вип. 2. — С. 26-30.
Міхєєв Ю. Дефініції поняття «гібридна війна» [Електронний ресурс] / Ю. Міхєєв, Г. Чернявський, Ю. Турченко, О. Пінчук // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. — 2016. — Вип. 51. — С. 124-130. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpviknu_2016_51_18.
Савченко С. Гібридна війна: сутність поняття та основні сучасні прояви [Електронний ресурс] / С. Савченко // Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. — 2017. — № 7(1). — С. 103-112. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlup_2017_7(1)__13.
Чекаленко Л. Про поняття «гібридна війна» [Електронний ресурс] / Л. Чекаленко // Віче. — 2015. — № 5. — С. 41-42. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/viche_2015_5_21.
Яворська Г. Гібридна війна як дискурсивний конструкт / Г. Яворська // Стратегіч. пріоритети. Сер. Політика. — 2016. — № 4. — С. 41-48.

.: Розділ: Історія :: 30.05.2021 21.31.07 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.202022 seconds