Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44192
   


Автор запитання: Надія із міста: Рівне :: Запитання: 45608  
Надія запитує:
Добрий день. Потрібні джерела літератури про Версальський порядок договорів. Дякую.
Наша відповідь:
Добрий день, Надіє! Пропонуємо вам такі джерела для опрацювання:
Арустамян О. Історія застосування бойових отруйних речовин у роки Першої світової війни / О. Арустамян, В. Ткачишин // Медицина неотлож. состояний. — 2017. — № 4. — С. 100-104.
Бондаренко Д. Від Брест-Литовської до Версальської системи: монархічна контрреволюція в центральній та Східній Європі в 1918 – 1920 рр. [Електронний ресурс] / Д. Бондаренко // Східноєвропейський історичний вісник. — 2018. — Вип. 6. — С. 122-132. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/eehb_2018_6_16.
Бурунов О. Прорахунки Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних відносин в оцінках Г. А. Кіссінджера [Електронний ресурс] / О. Бурунов // Записки історичного факультету. — 2015. — Вип. 26. — С. 155-163. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/zif_2015_26_13.
Гон І. Правові засади українського та єврейського початкового шкільництва на західноукраїнських землях (перша половина 1920-х років) / І. Гон // Нова пед. думка. — 2012. — № 3. — С. 3-8.
Зубко О. Соціалістична Ліга Нового Сходу (Прага, 1925–1929(30)) як одна зі спроб виправлення помилок Версальсько-Вашингтонської системи міжнародних домовленостей [Електронний ресурс] / О. Зубко // Історичні і політологічні дослідження. — 2019. — № 1. — С. 131-140. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2019_1_18.
Кавунник В. Політика європейських держав до України від Версальських до Ризьких мирних переговорів: документальний та історіографічний огляд [Електронний ресурс] / В. Кавунник // Гілея: науковий вісник. — 2013. — № 75. — С. 180-183. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gileya_2013_75_76.
Павленко В. Історія міжнародних відносин (1918 - 1939 рр.) : навч. посіб. / В. Павленко. — Київ : Алвія, 2008. — 218 c.
Павленко В. Мюнхенська криза і крах Версальської системи напередодні Другої світової війни [Електронний ресурс] / В. Павленко // Проблеми всесвітньої історії. — 2019. — № 1. — С. 20-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/prwh_2019_1_4.
Пархомчук О. Конверсія в контексті системної еволюції міжнародних відносин: Автореф. дис... д-ра політ. наук: 23.00.04 / О. Пархомчук ; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т міжнар. відносин. — Київ, 2006. — 38 с.
Пендзей І. Версальська система та проблеми етнонаціонального й територіального облаштування в Центральній та Південно-Східній Європі [Електронний ресурс] / І. Пендзей // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. — 2015. — Вип. 26. — С. 107-116. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Uks_2015_26_12.
Піскун В. Архів Української Народної Республіки. Міністерство закордонних справ. Дипломатичні документи від Версальського до Ризького мирних договорів (1919 – 1921) [Електронний ресурс] / В. Піскун // Україна дипломатична. — 2017. — Вип. 18. — С. 779-780. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrdip_2017_18_100.
Пронь С. Міжнародні відносини та зовнішня політика, 1914 - 1991 рр. : навч. посіб. / С. Пронь; Миколаїв. держ. гуманіт. ун-т ім. П.Могили комплексу «Києво-Могилян. акад.». — Миколаїв, 2009. — 140 c.
Теміров Ю. Версальський порядок: столітня тінь гетерогенності [Електронний ресурс] / Ю. Теміров // Історичні і політологічні дослідження. — 2019. — № 1. — С. 17-22. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Iipd_2019_1_4.

.: Розділ: Історія :: 3.06.2021 16.30.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.200677 seconds