Виртуальная библиографическая справка. Объединенная справочная служба публичных библиотек Украины
     
   
     
Привет, Гость :: Вход
українська мова     русский язык

Лимит вопросов на сегодня: 36 .:. Вопросов в базе: 44609
   


Автор вопроса: Кіра из города: Хмільник :: Вопрос: 45798  
Кіра спрашивает:
Добрий день. Дуже потребую вашої допомоги. Шукаю літературу про роль греко-католицької церкви у Галичині. Дякую вам.
Наш ответ:
Добрий день, Кіро! Радимо вам опрацювати таку літературу:
Будз К. М. Українська Греко-Католицька Церква у Галичині (1946 — 1968 рр.): стратегії виживання та опору у підпіллі : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / К. М. Будз; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. — Київ, 2016. — 19 c.
Вей О. Ю. Українська греко-католицька преса Галичини міжвоєнного періоду (1918–1939 рр.) [Електронний ресурс] / О. Ю. Вей // Держава та регіони. Соціальні комунікації. — 2013. — № 2. — С. 65-69. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2013_2_14.
Гнот С. І. Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921 — 1939 рр. (за матеріалами Галицької митрополії): автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С. І. Гнот ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Львів, 2003. — 19 с.
Дудар В. Українська греко-католицька церква в Східній Галичині у 20-30-х роках ХХ століття [Електронний ресурс] / В. Дудар // Наукові записки з української історії. — 2014. — Вип. 34. — С. 59-63. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzzui_2014_34_10.
Зайцев О. Націоналізм і релігія: Греко-Католицька Церква та український націоналістичний рух у Галичині (1920 - 1930-ті роки) / О. Зайцев, О. Беген, В. Стефанів; ред.: О. Зайцев; Укр. Католиц. ун-т, Центр дослідж. визвол. руху. — Львів : Вид-во Укр. Католиц. ун-т, 2011. — 383 c.
Кліш А. Б. Греко-католицька церква та суспільно-християнські організації у зміцненні кооперативного руху в Східній Галичині (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ століття): сучасна українська історіографія [Електронний ресурс] / А. Б. Кліш // Вісник Львівської комерційної академії. Серія : Гуманітарні науки. — 2013. — Вип. 11. — С. 28-31. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_Gum_2013_11_5.
Комар І. В. Опікунська діяльність релігійних організацій Української греко-католицької церкви у Галичині (кінець XIX — перша половина ХХ ст.): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / І. В. Комар ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. — Київ, 2007. — 20 с.
Комар І. Роль української греко-католицької церкви в організації охорони здоров’я дітей у Галичині на початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / І. Комар // Гірська школа Українських Карпат. — 2013. — № 8-9. — С. 213-215. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/gsuk_2013_8-9_60
Мукомела І. Роль греко-католицького духовенства у зародженні українського кредитного кооперативного руху у Східній Галичині (друга половина ХІХ ст.) [Електронний ресурс] / І. Мукомела // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія : Історія. — 2017. — Вип. 2(3). — С. 99-103. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/NZTNPU_ist_2017_2(3)__19.
Панфілова Т. О. Українське греко-католицьке духовенство і церква у формуванні й діяльності структур громадянського суспільства Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. [Електронний ресурс] / Т. О. Панфілова // Історія релігій в Україні. — 2016. — Ч. 1. — С. 409-423. — Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/istrelukr_2016_1_40.
Стефанів В. В. Взаємини Греко-католицької церкви та українського організованого націоналізму у Галичині (1920 — 1930-ті рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / В. В. Стефанів; НАН України, Ін-т українознав. ім. І. Крип’якевича. — Львів, 2013. — 20 c.
Франків І. Я. Суспільна опіка Греко-католицької церкви над українською еміграцією з Галичини (кінець XIX — початок XX ст.): автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / І. Я. Франків ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. — Львів, 2011. — 18 с.
Ходак І. В. Просвітницька та суспільно-політична діяльність ієрархів греко-католицької церкви Східної Галичини у першій половині XX ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / І. В. Ходак; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. — Миколаїв, 2015. — 19 c.

.: Раздел: История :: 8.09.2021 08.49.11 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.207491 seconds