Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 35 .:. Запитань у базі: 45384
   


Автор запитання: Софія із міста: Коцюбинське :: Запитання: 45804  
Софія запитує:
Добрий ранок! Порекомендуйте, бубь ласка, книги і статті про Володимира Леонтовича.
Наша відповідь:
Доброго дня, Софіє! Радимо Вам використати наступний список літератури:– Леонтович О. Окрилений Україною : (життєпис Володимира Леонтовича з уступами та роздумами) / О. Леонтович. – Переяслав-Хмельницький, 2008. – С. 14.
– Леонтович О. Володимир Леонтович – письменник і меценат / О. Леонтович // Пам’ятки України. – 2012. – № 8. – С. 21.
– Леонтович В. Спомини утікача / В. Леонтович. – Берлін, 1922. – С. 102-103.
– Леонтович О. Володимир Леонтович – письменник і меценат / О. Леонтович // Пам'ятки України. – 2012. – № 8. – С. 24.
– Наконечна О. Творчість В. Леонтовича в контексті української літератури кінця XIX-початку XX століття : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук / О.Наконечна. – Київ, 2001. – 189 с.
– Наконечна О. Імпресіонізм як стильова домінанта прози В Леонтовича / О.Наконечна // Наука і сучасність : зб. праць. – Ч. 3. – Київ, 1998. – С. 222-228.
– Наконечна О. Жанрово-стильові модифікації малої прози В.Леонтовича / О.Наконечна // Сучасний погляд на літературу : Наук. зб. – Вип. 1. – Київ, 1999. – С. 89-95.
– Наконечна О. Особливості поетики індивідуального стилю В.Леонтовича / О.Наконечна // Наука і сучасність : зб. наук. праць. — Київ, 1999. – С. 238-245.
– Наконечна О. Моделі характеротворення у малій прозі В.Леонтовича / О.Наконечна // Сучасний погляд на літературу : наук. зб. – Вип. 3. – Київ, 2000. – С. 59-67.
– Леонтович О. Світ листів Володимира Леонтовича / О.Леонтович // Українське Слово. – 1995. – 18-25 листоп.
– Леонтович О. Володимир Леонтович: повернення із забуття / О.Леонтович // Слово Просвіти. – 1996. – № 8.
– Погребенник Ф. Володимир Леонтович : (до 130-річчя від дня народження) / Ф.Погребенник // Українське Слово. – 1996. – 1 серп. – С. 7.
– Леонтович О. Окрилений Україною / О.Леонтович //Жива вода.–1996. – № 11. – С.4.
– Леонтович О. …Високий лет думок, шляхетні почуття та відданість безмежна Україні / О.Леонтович // Дивослово. – 2000. – № 7. – С. 8-12.
– Наконечна О. Проблемно-тематичний спектр малої прози В.Леонтовича / О.Наконечна // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999. – № 5. – С. 29-33.
– Кочевська Л. Вірний син України / Л.Кочевська // Слово Просвіти. – 2001. – 16 листоп.
– Никанорова О. Про славу не думав / О.Никанорова // Урядовий кур’єр. – 2001. – 10 листоп.
– Щербина В. Пам'яті літератора і журналіста / В.Щербина // Вечірній Київ. – 2002. – 22 жовт.
– Цимбалюк М. Із когорти окрилених Україною / М.Цимбалюк // Слово Просвіти. – 2014. – 1-7 трав. (№ 17). – С. 14.
– Погребенник В. Літературно-критичний набуток Володимира Леонтовича / В. Погребенник // Пам’ятки України: історія та культура. – 2012. – № 9. – С. 26-35.
– Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадському житті / І. Гирич // Пам’ятки України: історія та культура. – 2012. – № 8. – С. 2-13.
– Леонтович О. Окрилений Україною (життєпис Володимира Леонтовича з уступами і роздумами) / О. Леонтович. – Переяслав-Хмельницький : Видавництво СПД Карпук С.В., 2008. – 116 с.: фотогр. - (Бібліотека газети "Рада").
– Старовойтенко І. Володимир Леонтович і перша щоденна українська газета "Громадська думка" (1905-1906) та її наступниця "Рада" (1906-1914) / І. Старовойтенко // Бібл. вісн. – 2007. – № 2. – С. 34-38.
– Ковалів Ю. Володимир Леонтович / Ю.Ковалів // Історія української літератури кінець ХІХ - поч. ХХІ ст. : у 10 т. : підручник / Ю. Ковалів. – Київ : Академія, 2013. – Т. 2 : У пошуках іманентного сенсу. – С. 87-89.
– Шумило Н. Володимир Леонтович - тверезий реаліст / Н.Шумило // Сучасні проблеми мовознавства та літературознавства : зб. наук. праць / Мін. освіти і науки України; Ін-т літ-ри ім. Т.Г.Шевченка; Ужгородський нац. ун-тет. – Ужгород, 2007. – Вип. 11 : Творчість Івана Чендея в загальноукраїнському літературному контексті. Мат. Всеукр. наук. конф. 14-16 трав. 2007 р. Ужгород. – С. 187-190.
– Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадсько-політичному житті / І.Гирич // Український археографічний щорічник : укр. археографічний зб. / Нац. акад.наук України, Археографічна комісія, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського. – Київ, 2012. – Т. 19/20. – С. 268-299.
– Гирич І. Володимир Леонтович в українському громадському житті / І.Гирич // Пам’ятки України: історія та культура / М-во культури України. – 2012. – № 8. – С. 2-13.
– Гирич І. Володимир Леонтович: дилема засадничого консерватизму і демократичної тактики / І.Гирич // Українські інтелектуали і політична окремішність (середина XIX - початок XX ст.). – Київ, 2014. – С. 320-341.
– Леонтович О. Володимир Леонтович: повернення із забуття / О.Леонтович // "Просвіта": історія та сучасність (1868-1998) : [зб. матеріалів та док.] / Всеукр. т-во "Просвіта" імені Тараса Шевченка. – Київ, 1998. – С. 146-147.
– Погребенник В. Літературно-критичний набуток Володимира Леонтовича / В.Погребенник // Пам"ятки України: історія та культура / М-во культури України. – 2012. – № 8 (178). – С. 26-35.
– Погребенник В. Реалізм образного мислення В. Леонтовича - епіка (на матеріалі повісті "Per pedes apostolorum") / В.Погребенник // Рідний край : наук. публіцист. художньо-літературний альманах / Полтавський державний педагогічний університет ім.В.Г. Короленка. – 2007. – № 1. – С. 70-74.
– Козачок Я. Роман Володимира Леонтовича "Хроніка Гречек" - епопея геноциду українства / Я.Козачок // Філологічні семінари / Київ. нац. ун-т ім.Тараса Шевченка, Б-ка Ін-ту філології. – Київ, 2017. – Вип. 20 : Театр літературного процесу: теорія і дійові особи. – С. 157-165.
– Подрига В. Хліборобські етноконстанти образу світу в прозі Володимира Леонтовича / В.Подрига // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць / М-во освіти і науки України ; Нац. авіаційний ун-т. – Київ, 2013. – Вип. 28. – С. 216-228.
– Адаменко В. Хроніка руйнації роду Гречок як хроніка руйнації ментальності українців в кінці XIX - на початку XX століття (за повістю Володимира Леонтовича "Хроніка Гречок") / В.Адаменко // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 3 (138). – С. 50-52.

.: Розділ: Історія :: 9.09.2021 09.07.12 :.
.: Хмельницька обласна бібліотека для дітей ім. Т.Г.Шевченка :.
   

Generated in 0.30077 seconds