Віртуальна бібліографічна довідка. Об'єднана довідкова служба публічних бібліотек України
     
   
     
Привіт, Гість :: Вхід
українська мова     русский язык

Ліміт запитань на сьогодні: 36 .:. Запитань у базі: 44887
   


Автор запитання: Катя із міста: Київ :: Запитання: 45857  
Катя запитує:
Доброго дня! Мені потрібна література про українську владу 1918 р. та німецько-австрійське командування та військо у Києві. Дякую.
Наша відповідь:
Доброго дня! Перегляньте наступні джерела:
"Братня" навала : війни Росії проти України ХІІ-ХХІ ст. / В. Брехуненко, [та ін.] ; Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України ; за заг. ред. В. Брехуненка. - Київ : ПП Наталія Брехуненко, 2016. - 246 с. : іл., карти.
Грушевський М. С. Новий період історії України : за роки від 1914 до 1919 / М. С. Грушевський ; упоряд. А. Трубайчук. - Київ : Либідь, 1992. - 44 с. : іл., портр.
Дмитришин В. Повалення німцями Центральної Ради у квітні 1918 року: нові дані з німецьких архівів / В. Дмитришин // Політологічні читання. - 1994. -№ 1. - С. 104-120.
Дорнік В. Окупація України 1918 року: історичний контекст – стан дослідження – економічні та соціальні наслідки / В. Дорнік, С. Карнер. – Чернівці, 2009. – С. 59–64.
Гай-Нижник П. Фінансові взаємини Української Народної Республіки і Української Держави з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918) // Україна дипломатична. - 2003. - Вип. 3. - С. 394-412.
Заруда Т. Становлення та основні напрямки зовнішньої політики Української Держави // Останній гетьман : ювіл. зб. пам`яті П. Скоропадського. – Київ, 1993. – С. 66-82.
Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.). Т. 1 : 9 берез. 1917 р. – 28 квіт. 1918 р. / С. Єфремов ; упоряд. В. Ф. Верстюк, Г. Б. Басара-Тиліщак, В. М. Бойко, В. В. Скальський. – Київ : Дух і літера, 2013. – 648 с.
Єфремов С. Публіцистика революційної доби (1917-1920 рр.). Т. 2 : 9 трав. 1918 – 30 трав. 1920 рр. / С. Єфремов ; упоряд. В. Ф. Верстюк, Т. Б. Басара-Тиліщак, В. М. Бойко, В. В. Скальський. – Київ : Дух і літера, 2014. – 544 с.
Ковальчук М. Перша світова війна і українська держава гетьмана П. Скоропадського 1918 р. Ч. 1 / М. Ковальчук // Київська старовина. – 2008. – № 2. – С. 30-61.
Ковальчук М. Гетьман Павло Скоропадський та українське державотворення доби визвольних змагань / М. Ковальчук // Пам'ять століть. - 2002.- № 1. - С. 38-53.
Ковальчук М. На чолі січових стрільців / М. Ковальчук // Пам'ять століть. - 2001.- № 4. - С. 88-104.
Кривець Н. В. Українсько-німецькі відносини: політика, дипломатія, економіка, 1918–1933 рр. / Н. Кривець. - Київ, 2008. - 322 с.
Машевський О. Політика Німеччини щодо України в 1917–1918 роках // Питання нової та новітньої історії : міжвід. наук. зб. – Київ, 1998. – Вип. 44. – С. 42-48.
Перша світова війна 1914-1918 рр. і Україна : мовою документів і свідчень / НАН України, Ін-т історії України ; упоряд. В. Шевченко. - Київ : КЛІО, 2015. - 799 с. : фотоіл., табл., карти.
Пиріг Р. Я. Гетьманат Павла Скоропадського: між Німеччиною і Росією / Р. Я. Пиріг. – Київ : Ін-т історії України НАН України, 2008. - 209 с.
Пиріг Р. Я. Українська гетьманська держава 1918 року:. істор. нариси / Р. Я. Пиріг. - Київ, 2011. - 335 с.
Барановська Н. М. Німецько-австрійський військовий чинник у міжнародних відносинах української влади у 1918 р. [Електронний ресурс] / Н. М. Барановська, З. В. Барановська // Вісник Нац. університету "Львівська політехніка". Сер. : Держава та армія. – 2011. – № 693. – С. 96–101. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/10770/1/14.pdf.
Державно-політична модель Гетьманату [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://history.org.ua/LiberUA/978-966-02-6005-4/5.pdf.
Ковальчук М. Перша світова війна і українська держава гетьмана П. Скоропадського 1918 р. Ч. 1 [Електронний ресурс] / М. Ковальчук. – Режим доступу: http://www.historians.in.ua/index.php/en/doslidzhennya/970-mykhailo-kovalchuk-persha-svitova-viina-i-ukrainska-derzhava-hetmana-p-skoropadskoho-1918-r-chastyna-1.
Сацький П. Відносини між УНР і країнами Антанти у грудні 1917- березні 1918 р.: криза міжнародної правосуб’єктності України [Електронний ресурс] / П. Сацький // Європейські історичні студії. – 2017. – № 7. – С. 103-122. – Режим доступу: https://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/28967/6-Satskyi.pdf?sequence=2&isAllowed=y.
Україна та Німеччина: міждержавні відносини [Електронний ресурс] : зб. наук. пр. / ред. кол. В. Верстюк, С. Віднянський, Р. Пиріг, І. Матяш, Д. Вєдєнєєв, В. Бойко, Д. Казіміров. – Чернігів : Сіверський центр післядипломної освіти, 2018. – 384 с. – Режим доступу: http://institute.sivertraining.org.ua/biblioteka2/Zbirka_Ua_DE.pdf.

.: Розділ: Історія :: 21.09.2021 12.26.12 :.
.: Національна бібліотека України для дітей :.
   

Generated in 0.234123 seconds